Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = Z

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for Z (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for Z (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = Z

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' Z ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' Z ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' Z ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' Z ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' Z ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' Z ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' Z ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l Next › Last »  430 results. 
 
A Coatings (English) Coatings on hot-dipped galvaniZed steels processed to convert the coating completely to Zinc-iron alloys; dull gray in appearance, have no spangle, and after proper preparation, are well suited for painting.
AAC - Autoclaved Aerated Concrete (Concrete Engineering) Exceptionally lightweight precast concrete with high thermal qualities and fire resistence. Suitable for cutting with ordinary hand tools. Mix design is composed of portland cement, sand or siliceous material, lime, gypsum, finely powdered aluminum, and water. Initial mix is a combination of portland cement, sand, lime and gypsum to produce a slurry. Finely powdered aluminum mixed into a paste is added prior to placement into large, rail-like forms. The finely powdered aluminum reacts with the alkaline components of the cement and lime to produce hydrogen gas, which increases the volume approximately five times producing a uniformly, dispersed cellular structure. Units are cut to required shape. Units are placed in an autoclave, an enclosed pressuriZed chamber, and steam cured at 3500 F. Approximately 80% of the ultimate volume consists of air voids.
absolute Zero จุดที่ต่ำกว่าศูนย์ของปรอทเซ็นติเกรด 273 องศา (หมายถึงจุดที่คำนวณว่าแก๊สจะหดจนหมด)
adZ ผึ่ง เครื่องมือถากไม้มีด้ามคล้ายจอบ แต่คมกว่าจอบ
adZ, adZe เครื่องมือสำหรับถาก มีแนวคมตั้งฉากกับด้ามจับ, ผึ่งถากได้
adZ-eye hammer (ช่างไม้) ค้อนตอกตะปูชนิดใช้ถอนตะปูได้ โดยที่อีกข้างหนึ่งของหัวค้อนมีลักษณะเป็นง่าม สำหรับสอดงัดหัวตะปู
adZe-block แท่งเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้ยันเวลาไสกบ
adZe-eye hammer ค้อนที่ทำหน้าที่ได้ทั้งตอกและถอนตะปู
aeration Zone เขตอิ่มอากาศ : ดู Zone, aeration
Agile development (also referred to as agile process model) - (Software Engineering) an adapted version of software engineering that emphasiZes customer communication, incremental software delivery, informal methods and work products, and highly motivated teams.
aliZarin (เคมี) สารประกอบผลึกสีเหลืองถึงสีส้ม ใช้ย้อมฝ้าย ขนสัตว์และไห
Alkalinity (Environmental Engineering) The capacity of a water to neutraliZe acids.
aluminum bronZe อาลูมีนัม บร็อนซ เป็นชื่อของ อาลูมิเนียมผสมทองแดงซึ่งมีส่วนประกอบแตกต่างกันอยู่หลายชนิด
anodiZed metal โลหะที่ถูกเคลือบด้วยการชุบ
anti-freeZe fluid น้ำยาสำหรับใส่ในหม้อน้ำ เพื่อลดความเย็นจัดของน้ำที่จับแข็ง
anti-freeZe mixture ได้แก่พวกแอลกอฮอล์ กลีเซอรีนผสมกับน้ำเพื่อป้องกันการแข็งตัว ใช้ในระบบทำความเย็น
antifreeZe mixture (รถยนต์) สิ่งที่ป้องกันมิให้ความเย็นจัดจับเป็นน้ำแข็ง เช่น แอลกอฮอล, กลีเซอริน หรือเคมีอย่างอื่น ๆ ที่เตรียมขึ้นผสมกับน้ำในระบบทำความเย็น เพื่อป้องกันมิให้น้ำแข็งตัว ดังกล่าว
approach Zone บริเวณหรือเขตก่อนถึงทางวิ่งของเครื่องบิน ซึ่งจะต้องไม้มีสิ่งกรีดขวางการขึ้นลงของเครื่องบิน
Aromatic (Environmental Engineering) A form of bonding in which ring compounds share electrons over more than two atoms. The electrons are delocaliZed. This leads to unusual ring stability.
artesian basin แอ่งน้ำบาดาลมีแรงดัน : แอ่งที่ราบระหว่างเขา ที่มีชั้นหินอุ้มน้ำมีแรงดัน (confined aquifer)รองรับอยู่ อาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ ตอนขอบแอ่ง ประกอบด้วย ชั้นทรายหรือชั้นหินทราย อันเป็นทางให้น้ำฝนไหลซึมลงไปเก็บกักอยู่ เมื่อเจาะบ่อบาดาลจนถึงชั้นหินอุ้มน้ำในแอ่งน้ำนี้น้ำในบ่อจะพุ่งขึ้นถึงระดับแรงดันน้ำ (pieZometric surface) ซึ่งระดับน้ำอาจจะอยู่ภายในบ่อเหนือชั้นหินอุ้มน้ำหรือพุ่งขึ้นมาเหนือปากบ่อก็ได้


« First ‹ Prev l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.