การ Transfer license Key (แบบไม่ต้องใช้แผ่นดิสก์เกตส์ A)

1. ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องใหม่ให้เรียบร้อย (เครื่องใหม่)

2. ให้คลิกที่เมนู Start/Program/CiviSoft ConstructionLine 3.02/CiviSoft Registation_ID  ดังรูปที่ 1.  (เครื่องใหม่)

3. ให้จดเลข Registation ID ไว้ ดังรูปที่ 1. (เครื่องใหม่)

4. เปิดเครื่องที่มี License Key  (เครื่องเก่า)

5. ไปที่เมนู Start/Program/CiviSoft ConstructionLine 3.02/CiviSoft Transfer License_Key  ดังรูปที่ 2.  (เครื่องเก่า)

6. เอา Registation ID ของเครื่องใหม่ไปกรอก แล้วคลิก Transfer out  แล้วจะมี License Key ใหม่ปรากฏขึ้นมา (เครื่องเก่า)

7. นำ License Key ที่ได้จากเครื่องเก่า กลับไปกรอกที่เครื่องใหม่  ดังรูปที่ 3.

8. คลิก OK  เรียบร้อย ทำได้โดยไม่ต้องใช้แผ่น ดิสก์เกตส์ A เลย


( สั่งซื่อหรือสอบถาม โทร. 09-4990739 )