โปรแกรม Visual RC DX

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก Visual RC DX คุณสมบัติ Visual RC DX ดาวน์โหลด Visual RC DX คู่มือ และ VDO Visual RC DX สั่งซื้อ Visual RC DX


Visual RC DX  Visual RC 1.7 + DX

Visual RC DX = 2D - RC Design Software with Section Design and Drawing Extension

 

     
 

โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  
แบบคิดทั้งชั้น พร้อมถ่ายแรง และออกแบบหน้าตัด แสดงการเสริมเหล็ก

 
     

 
ราบละเอียดอย่างย่อ:
   
 ชื่อโปรแกรม  Visual RC DX
 ชื่อโปรแกรม (ไทย)  วิชวล อาร์ซี ดีเอ๊กซ์
 ใช้สำหรับ  ออกแบบโครงสร้าง ค.ส.ล.
 ลักษณะโปรแกรม  2 มิติ ใช้เมาส์ได้ 100%
 การวิเคราะห์  Finite Element Method
 การออกแบบ  WSD ตาม ว.ส.ท.และ ACI
 ผู้พัฒนา  นายกฤษดา รักษากุล
 รุ่นโปรแกรม  DX
 ปีที่ออกจำหน่าย DX  2009 (DX)
 จำหน่ายครั้งแรก  2000 (1.4)
 เริ่มเปิดตัว  8 สิงหาคม 2552
 ระบบปฏิบัติการ  Windows XP/Vista/7
 ภาษาที่ใช้  Visual Basic .Net
 การแสดงสิทธิ์  USB HardLock
 ราคาจำหน่าย  12,000 บาท (ราคาบุคคล)
   

ผู้พัฒนา Visual RC DX  และ Visual RC 1.7
 

คุณ กฤษดา รักษากุล (V6)
ผู้พัฒนาโปรแกรม Visual RC, Visual RC DX, A.Frame 3D, EZ Truss, Beam Analysis and Design และ EZ Frame 2D


ภาพรวม ของ Visual RC DX  และ Visual RC 1.7

Visual RC DX   เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบอาคาร คสล. ทีประกอบไปด้วย ส่วนของการวิเคราะห์โครงสร้าง ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของ Visual RC 1.7   และส่วนที่ออกแบบรายละเอียด ชิ้นส่วนของอาคาร DX (SectionDesign and drawing Extension )  

การใช้งานโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่การป้อนข้อมูลโครงสร้าง วิเคราะห์โครงสร้าง ซึ่งเหมือนกับการใช้งาน Visual RC 1.7  เมื่อสั่งให้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างแล้ว จะเข้าสู่ส่วนของ  DX เริ่มตั้งแต่การจัดกลุ่มชิ้นส่วน คาน พื้น เสาที่มีลักษณะทางโครงสร้าง และค่าแรงภายในใกล้เคียงกัน แล้วมาออกแบบการเสริมเหล็ก ของชิ้นส่วน คาน พื้น เสา  แล้วพิมพ์รายละเอียดของการเสริมเหล็ก เพื่อเขียนแบบต่อไป

Visual RC DX  จึงเป็นโปรแกรมสำหรับงานคำนวณวิเคราะห์โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่เริ่มต้นที่ป้อนข้อมูลของอาคารทั้งชั้น จนถึงการพิมพ์รายละเอียดการเสริมชิ้นส่วนเสา คาน พื้น ของอาคาร ในการใช้งานเพียงโปรแกรมเดียว ซึ่งจะลดความยุ่งยาก ซับซ้อน ของการวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของวิศวกร และลดความผิดพลาดในการคำนวณชิ้นส่วนอาคารทีละชิ้น ที่ผู้ใช้จะต้องนำผลลัพธ์ของการคำนวณแต่ละชิ้นไปเป็นการป้อนข้อมูลของเริ่นต้นในการคำนวณชิ้นส่วนถัดไป และจะต้องรวมแรงต่างๆจากผลลัพธ์ที่คำนวณมาทีละชิ้นในภายหลัง  ลดเวลาการทำงานของวิศวกรในการร่างรายละเอียดการเสริมเหล็กของชิ้นส่วน เพื่อส่งให้ผู้เขียนแบบต่อไป

Visual RC DX  เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเช่นเดียวกับ Visual RC 1.7  ด้วยการป้อนข้อมูลโครงสร้าง ด้วย กราฟฟิค ในทุกขั้นตอนการใช้งาน เพื่อลดเวลา ข้อผิดพลาด ของการป้อนข้อมูลด้วยการพิมพ์ตัวเลข

นอกจากนี้ Visual RC DX  เป็นโปรแกรมออกแบบวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเบอร์ 1 ดีที่สุด โดยคนไทย" เป็นโปรแกรมวิเคราะห์-ออกแบบ โครงสร้าง ค.ส.ล. เหมาะกับอาคารทุกประเภท คิดแบบทั้งหลัง มองได้ 2 มิติ ประหยัด และ รวดเร็ว  
  
 

Visual RC DX  Visual RC 1.7 + DX  
 

DX = Section Design and Drawing Extension
     

    
 

หน้าตาของโปรแกรม

ท่านสามารถดูหน้าตาของโปรแกรม Visual RC DX ได้ตามรูปข้างล่าง ซึ่งเพิ่มความสามารถจากตัว 1.7 ในส่วนของ หน้าตัดต่างๆ และ กราฟ BMD, SFD โดยการคลิกที่รูป
 

   

การออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริมคาน

การออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริมคาน

การออกแบบรายละเอียนดเสา

การออกแบบรายละเอียนดเสาการออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริมพื้น

การออกแบบรายละเอียดเหล็กเสริมพื้น

หน้าต่างหลักโปรแกรม Visual RC DX

หน้าต่างหลักโปรแกรม Visual RC DXตัวอย่างการพิมพ์เพื่อนำไปเขียนแบบและจัดรายการคำนวณ

ตัวอย่างการพิมพ์เพื่อไปเขียนแบบและรายการคำนวณ

ภาพหน้าต่างหลักการออกแบบคาน

ภาพหน้าต่างหลักการออกแบบคานภาพหน้าต่างหลักการออกแบบพื้น

ภาพหน้าต่างหลักการออกแบบพื้น

ภาพหน้าต่างการออกแบบเสาและคำนวณน้ำหนัก

ภาพหน้าต่างการออกแบบเสาและคำนวณน้ำหนัก


 

 

เรามาดูตัวอย่างหน้าตาของโปรแกรม Visual RC 1.7 กันก่อน สิ่งที่หลัก Visual RC 1.7 ทำได้ และ รวมกับ DX

  
     
 

Visual RC 1.7 เป็นโปรแกรมประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการคำนวณเพื่อออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่สะดวกในการใช้งานด้วยการป้อนข้อมูลและแสดงผลในลักษณะที่เป็น กราฟฟิค อินเตอร์แอคทีฟ หรืออาจจะเรียกว่ามีส่วนช่วยเหลือการใช้งานในลักษณะ Graphic ( Graphic User Interface ) ด้วย การวาดภาพผังโครงสร้างลงบนหน้าต่างหลักของโปรแกรมอย่างง่ายๆ เริ่มตั้งแต่การกำหนดเส้นกริด การวางตำแหน่งเสา การวางตำแหน่งคาน(Beam) แผ่นพื้น(Slab) เรื่อยไปจนถึงการวางน้ำหนักบรรทุกทั้งชนิด Point Load และ Distributed Load หรือ Line Load ที่กระทำต่อคานหรือเสา เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลเสร็จจึงสั่งให้ Visual RC Design ทำการวิเคราะห์โครงสร้างที่มีลักษณะเป็น Composite Structure ตลอดจนคำนวณปริมาณเหล็กเสริมที่จำเป็นสำหรับแผ่นพื้น คสล. คาน คสล. และ เสา คสล.

การใช้ Visual RC Design เพื่อในการคำนวณวิเคราะห์โครงสร้าง ผู้ใช้ควรมีความรู้ในเรื่องของ การวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้างพอสมควร Visual RC Design ใช้การวิเคราะห์คานต่อเนื่องด้วยวิธี Moment Distribution คำนวณการถ่ายน้ำหนักและ Bending Moment ของแผ่นพื้นด้วย วิธีที่ 3 และ คำนวณหาค่าเหล็กเสริมในคานด้วยวิธี Working Stress Design ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ด้วยวิธีการคำนวณตามที่กล่าว แต่เนื่องจากการคำนวณ โครงสร้างต่างๆมีหลายวิธี การตรวจสอบด้วยวิธีต่างจากที่กล่าวไว้อาจได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปบ้างผลลัพธ์จาก Visual RC เป็นเพียงข้อเสนอหนึ่งที่ผู้ใช้จะต้องพิจารณา ในการนำไปใช้ออกแบบโครงสร้างด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกันกับการใช้โปรแกรมคำนวณทางด้านโครงสร้างอื่นๆ

โปรแกรม Visual RC version นี้ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก Visual RC 1.66 โดยได้เพิ่มเติมปรับปรุงคุณสมบัติในการใช้งาน และเปลี่ยนแปลงหน้าต่าง ต่างๆของโปรแกรม ให้มีใช้งานสะดวก สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจาก Visual RC เดิมที่สำคัญๆ มีดังนี้

1. ลักษณะการป้อนข้อมูลโครงสร้าง เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการกำหนดคุณสมบัติของชนิ้ ส่วนจะสามารถทำได้ง่ายขึ้น ด้วยการปรากฏกรอบข้อความที่มีเฉพาะช่องเติมคุณสมบัติของชิ้นส่วนขณะนั้นเท่านั้น ที่มุมขวาบนของหน้าต่างหลัก ตลอดเวลาที่ป้อนข้อมูลชนิดนั้น

2. การแสดงภาพผังโครงสร้าง จะมีคำสั่งเลื่อนภาพ ย่อขยายภาพที่ตอบสนองคำสั่งทันที (Real Time) ทำให้การป้อนข้อมูล และการมองเห็นภาพมีความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นกว่า Visual RC version เดิม

3. ได้เพิ่มเติมการแสดงผลลัพธ์ต่างมากขึ้น เช่น ตารางแสดงผลลัพธ์แรงปฏิกิริยาที่เสา การแสดงภาพ BMD SFD การหาผลลัพธ์การวิเคราะห์ที่ระยะต่างในคานเป็นต้น

4. ได้เพิ่มเติมและปรับปรุงในเรื่องของการพิมพ์ผลลัพธ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพิ่มความสามารถในการแสดงภาพเหมือนจริงของการพิมพ์ ( Preview) ปรับปรุงให้สามารถย่อขยายการพิมพ์ภาพผังโครงสร้าง และเลือกการพิมพ์บางส่วนของโครงสร้างได้

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ก็ยังได้ปรับปรุงความสามารถเดิมของโปรแกรมให้มีความแม่นยำในการทำงานมากขึ้น เช่น คำสั่ง Undo และ Redo เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ Visual RC version นี้ ได้ยกเลิกการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Hard Lock ชนิด Parallel Port แล้ว เหลือการแต่เพียงการใช้งานร่วมกับ USB Hard Lock เท่านั้น โดย USB Hard Lock ที่ใช้กับ Visual RC version เดิม ก็สามารถใช้กับ Visual RC version นี้ได้
 

 


 

  

 

 
 คุณสมบัติและราคาของโปรแกรม
การใช้งานโปรแกรม Visual RC 1.6 Visual RC 1.7 Visual RC DX
 - การป้อนข้อมูลด้วย Graphic
 - การป้อนข้อมูลทั้งชั้นของอาคาร
 - การคำนวณแผ่นพื้น
 - การวิเคราะห์คาน
 - การคำนวณเสา
 - การคำนวณความต้องการเหล็กเสริมคาน
 - การคำนวณความต้องการเหล็กเสริมพื้น
 - การคำนวณความต้องการเหล็กเสริมเสา
 - Moment / Shear Diagrame
 - ใช้กับ Windows XP และ Vista
 - การรวมคานเป็นกลุ่มเพื่อออกแบบ
 - การรวมพื้นเป็นกลุ่มเพื่อออกแบบ
 - การรวมเสาเป็นกลุ่มเพื่อออกแบบ
 - การออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กของคาน
 - การออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กของพื้น
 - การออกแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กของเสา
 - การพิมพ์ภาพรายละเอียดการเสริมเหล็ก
 - สิ่งที่จะได้รับ CD+คู่มือ+HardLock CD+คู่มือ+HardLock CD+คู่มือ+HardLock
 - HardLock USB รุ่นใหม่

       

ราคา (ซื้อชุดใหม่)     

6,000 บ.
7,000 บ.

CD+คู่มือ+HardLock
 

12,000 บ.

CD+คู่มือ+HardLock+รุ่น 1.7+ุ่น DX

(ซื้อใหม่ 1.7 หรือ DX)  

- (จำหน่าย) (จำหน่าย)
    สั่งซื้อ Visual RC 1.7 สั่งซื้อ Visual RC DX

ราคา (Upgrade เป็น DX)  

     

จาก รุ่น 1.6    

VisualRC 1.6
VisualRC 1.7
Visual RC DX
   
+
2,000 บ.

CD+ เปลี่ยน HardLock
 

+
7,000 บ.

CD+ เปลี่ยน HardLock+รุ่น 1.7 + รุ่น DX
    Upgrade Visual RC 1.6 ไป 1.7
(1.6  ไป 1.7)
Upgrade Visual RC 1.6 ไป DX
(1.6 ไป DX)

จาก รุ่น 1.7    

  VisualRC 1.7
Visual RC DX
     
+
5,000 บ.

CD + คู่มือ + รุ่น
DX
 
      Upgrade Visual RC 1.7 ไป DX
(1.7 ไป DX)
 
 
   

หมายเหตุ

    - ท่านที่ซื้อ Visual RC DX ใหม่ ราคา 12,000 บาท ท่านจะได้ Visual RC 1.7 ราคา 7,000 บ. ไปอีก 1 ตัว  (
ซื้อ 1 ได้ถึง 2)
    - ท่านที่ซื้อ Visual RC 1.7  ราคา 7,000 บาท (ราคาเดิม)
    - ท่านที่ Upgrade จาก Visual RC 1.6  ไป 1.7  จะต้องเพิ่มเงิน 2,000 บาท
    - ท่านที่ Upgrade จาก Visual RC 1.6  ไป DX  จะต้องเพิ่มเงิน 7,000 บาท
    - ท่านที่ Upgrade จาก Visual RC 1.7  ไป DX  จะต้องเพิ่มเงิน 5,000 บาท
    - ในการ Upgrade มาเป็น Visual RC DX  ท่านจะต้องส่ง Hard Lock กลับคืนมาที่เราเพื่อมาทำสิทธิ์ให้สามารถใช้ได้ *
    - ราคานี้สำหรับบุคคลเท่านั้น สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานเสนอราคา + ค่าบริการ + VAT
    -
รับประกัน HardLock ตลอดอายุการใช้งาน มีปัญหา พัง สามารถเปลี่ยนใหม่ให้ทันที (ยกเว้นสูญหาย)

 

 


(ติดต่อสอบถาม / สั่งซื้อได้ที่ โทร. 089-4990739)


Home | คุณสมบัติโปรแกรม | ดาวน์โหลด | คู่มือ / VDO | เกี่ยวกับโปรแกรม Visual RC |  สั่งซื้อโปรแกรม

Copyright © TumCivil.com & กฤษดา รักษากุล & วีระ ชานวิทิตกุล

Designed by TumCivil.com

TumCivil.com Visual RC DX Engineering Software All about CAD TumCivil Training Center