Home@TumCivil.com
Options
Home Shopping Board@Forum Jobs News Tools Company Channel Education Software Downloads
 

 

Advertisment

I Thai Software | Top D/L I Top 50 D/L I New Software I FAQ | วิธีการดาวน์โหลด | Help! |


ระบบสมาชิกแจ้งข่าวสาร - บริการพิเศษที่คุณจะได้รับจากเรา เมื่อสมัครสมาชิก...สำหรับลูกค้าของเรา ที่เคยซื้อสินค้าไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องสมัครอีกนะครับ....ท่านจะได้รับสมาชิกประเภทที่ 2 ทันที่......อ่านรายละเอียดหรือ Login เข้าระบบสมาชิกที่นี่

"บ่อดักไขมัน (Grease Trap) "

Printer Friendly PagePrint This Page (Printer Friendly Page ส่งหน้านี้ให้เพื่อน Send this page to friends

Advertisment

    


บ่อดักไขมัน (Grease Trap)

บ่อดักไขมันใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียจากครัวของบ้านพักอาศัย ห้องอาหารหรือภัตตาคาร เนื่องจาก น้ำเสียดังกล่าวจะมีน้ำมันและไขมันปนอยู่มาก หากไม่กำจัดออกจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน โดยลักษณะน้ำเสียจากครัวของบ้านพักอาศัยกรณีที่ไม่ผ่านตะแกรงจะมีน้ำมันและไขมันประมาณ 2,700 มิลลิกรัม/ลิตร หากผ่านตะแกรงจะมีน้ำมันและไขมันประมาณ 500 มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับลักษณะน้ำเสียจากครัวของภัตตาคารจะมีน้ำมันและไขมันประมาณ 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น บ่อดักไขมันที่ใช้จะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกักน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและน้ำมันมีโอกาสลอยตัวขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ำ เมื่อปริมาณไขมันและน้ำมันสะสมมากขึ้นต้องตักออกไปกำจัด เช่น ใส่ถุงพลาสติกทิ้งฝากรถขยะหรือนำไปตากแห้งหรือหมักทำปุ๋ย บ่อดักไขมันจะสามารถกำจัดไขมันได้มากกว่าร้อยละ 60 บ่อดักไขมันมีทั้งแบบสำเร็จรูปที่สามารถซื้อและติดตั้งได้ง่าย หรือสามารถสร้างเองได้ โดยใช้วงขอบซีเมนต์หรือถังซีเมนต์หินขัด ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแบบสำเร็จรูป และสามารถปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่และปริมาณน้ำที่ใช้

 

การสร้างบ่อดักไขมัน

 

การออกแบบบ่อดักไขมันสำหรับประเทศไทยซึ่งมีอุณหภูมิสูง การจับตัวของไขมันช้า ดังนั้นระยะเวลากักพัก (Detention Time) ของบ่อดักไขมันจึงไม่ควรน้อยกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อให้น้ำมันและไขมันมีโอกาสแยกตัวและลอยขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ำ และตักออกไปกำจัดเมื่อปริมาณไขมันและน้ำมันสะสมมากขึ้น

เนื่องจากบ่อที่ใช้สำหรับบ้านเรือนจะมีขนาดเล็กทำให้ไม่คุ้มกับการก่อสร้างแบบเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนั้นอาจก่อสร้างโดยใช้วงขอบซีเมนต์ที่มีจำหน่ายทั่วไปนำมาวางซ้อนกัน เพื่อให้ได้ปริมาตรเก็บกักตามที่ได้คำนวณไว้ โดยทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของบ่อดักไขมันอาจจะใช้ท่อรูปตัวที (T) หรือแผ่นกั้น (Baffle) สำหรับในกรณีที่น้ำเสียมีปริมาณมากอาจก่อสร้างจำนวนสองบ่อหรือมากกว่าตามความเหมาะสม แล้วแบ่งน้ำเสียไหลเข้าแต่ละบ่อในอัตราเท่า ๆ กัน

ตัวอย่างถังดักไขมันสำเร็จรูป

 

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน
ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)
ขนาดบ่อ
จำนวนบ่อ (บ่อ)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ความลึกน้ำ (ม.)
5
0.17
0.8
0.40
1
5-10
0.34
0.8
0.70
1
10-15
0.51
1.0
0.70
1
15-20
0.68
1.2
0.60
1
20-25
0.85
1.2
0.80
1
25-30
1.02
1.0
0.70
2

30-35

1.19
1.0
0.80
2
35-40
1.36
1.2
0.60
2
40-45
1.53
1.2
0.70
2
45-50
1.70
1.2
0.80
2

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ 0.33 ม. ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = 0.40 ม. จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

ที่มา : คู่มือเล่มที่ 2 สำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, กรมควบคุมมลพิษ 2537

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับภัตตาคาร

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)
ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม)
ขนาดบ่อ
ความลึก (ม.)
ความกว้าง (ม.)
ความยาว (ม.)
10
0.19
0.40
0.50
1.00
10-25
0.47
0.60
0.60
1.30
25-50
0.94
0.75
0.80
1.60
50-75
1.41
0.75
1.00
2.00
75-100
1.88
0.80
1.10
2.20
100-125
2.35
0.85
1.20
2.40
125-150
2.82
0.90
1.20
2.60
150-175
3.29
1.00
1.30
2.60
175-200
3.76
1.00
1.35
2.80

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่างๆ ตามตารางข้างบน สำหรับภัตตาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรามทั้งกับปริมาตรบ่อที่ต้องการ

ที่มา : คู่มือเล่มที่ 2 สำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, กรมควบคุมมลพิษ 2537

การใช้งานและดูแลรักษา

 

ปัญหาสำคัญของบ่อดักไขมัน ก็คือ การขาดการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและกลิ่นเหม็น เกิดการอุดตันหรืออาจเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงสาบและอื่นๆ ได้ รวมทั้งทำให้บ่อดักไขมันเต็มและแยกไขมันได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งการดูแลรักษาควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

1. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

2. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออก ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

5. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

6. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป

7. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ 6 ถี่มากขึ้นกว่าเดิม

 

นอกจากนี้ยังมีบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ดังนั้นการพิจารณาใช้ควรคำนึงถึงขนาดของถังที่ได้ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงประสิทธิภาพการกำจัดไขมันและต้องตรวจสอบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนด เพื่อให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

 


อ้างอิงจาก http://www.geocities.com/natpong2000/ HC Muscule Home

 

2003-10-28 02:19:30

ความคิดเห็นที่ 1
อยากขอคำแนะนำเรื่อง การสร้างบ่อดักไขมันที่เป็นประเภทมันไก่ เศษอาหารสัตว์ เวลาปล่อยน้ำเสียออกมาทำให้ส่งกลิ่นเหม็น มากควรทำเป็นระบบแบบไหนดีคะ เคยคิดเป็นแบบเติมน้ำยาที่มีเชื้อจุลินทรีย์ แล้วแต่ว่าน้ำไหนออกหมดคะ ทำให้เชื้อจุลินทรีย์ไหลออกตามน้ำหมด ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ

2007-02-07 13:27:16
sai_swt@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 2
เรียน คุณsai_swt@hotmail.com
จริงๆแล้วเรื่องของการใช้บ่อดักไขมัน เป็นการบำบัดโดยขั้นต้นเท่านั้นครับ แยกออกเฉพาะในส่วนของไขมันและน้ำมัน ซึ่งเป็นกลุ่มสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และย่อยสลายได้ยาก
ในกรณีของคุณอาจต้องทำระบบเพิ่มเติม คือทำบ่อบำบัดทางชีวภาพแบบไม่ใช้จุลินทรีย์ เช่น ที่เราพบได้บ่อยก็คือ Septic แต่คีย์หลักก็คือจะต้องมีขนาดที่สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบโดยให้น้ำอยู่ในระบบนั้นอย่างเพียงพอ และเทคนิคอื่นๆที่จะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็อาจใส่ Media ลงไป เพื่อเพิ่มพื้นที่ยึดเกาและสัมผัสของจุลินทรีย์ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ถามได้ครับ

2007-04-23 11:27:56
อ.ดร.เปี่ยมศักดิ์

ความคิดเห็นที่ 3
<a href="http://it.orge.pl/prenotazione-albergo-venezia.html">prenotazione albergo venezia</a>


2007-05-08 08:44:05
Colette

ความคิดเห็นที่ 4
การทำบ่อดักไขมันเป็นการนำของมาประยุคเป็นสิ่งดี


2007-07-18 09:22:01
บ่อไขมัน

ความคิดเห็นที่ 5
และถ้าหากมีปัญหาเรื่อง FOG ที่ละลายในน้ำได้ เช่น จากสารซักล้าง หรือกระบวนการผลิตที่มีการใช้น้ำมันที่ละลายในน้ำได้ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรค่ะ
1. การปรับสภาพถังปฏิกรณ์ให้เป็น EQ tank เพื่อเพิ่มการปรับสภาพน้ำเสียจะช่วยได้หรือไม่
2. การปรับถังปฏิกรณ์ให้เป็นถังเติมอากาศเพื่อช่วยเติมอากาศให้จุลินทรีย์กิน FOG จะช่วยได้หรือไม่
3. การติดตั้งถังดักไขมันจะช่วยบำบัด FOG ที่ละลายในน้ำได้หรือไม่
4. มีอุปกรณ์ในการบำบัด FOG ที่ละลายในน้ำได้หรือไม่
5. มีหน่วยงานหรือสถาบันที่จะให้คำแนะนำหรือรับเป็นที่ปรึกษาเรื่อง FOG ที่ละลายในน้ำเกินมาตรฐานหรือไม่ในประเทศไทย
6. หากท่านมีคำแนะนำอื่นๆ กรุณาช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะค่ะ เพราะกำลังหาทางแก้ไขค่า FOG ที่ละลายในน้ำเกินมาตรฐานอยู่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

2007-08-09 20:24:58
sumran.thaiyaram@hitachigst.co

ความคิดเห็นที่ 6
ไม่ทราบว่า มีวิธีการกำจัดไขมันที่ตักขึ้นมาไหมค่ะเนื่องด้วยมีปริมาณมาก มากเกินกว่าที่เทศบาลจะรับได้

2007-08-20 14:00:51
oyuio@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 7
ยากให้มีอีก

2007-09-23 18:37:52
koyisput@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 8
สวัสดีครับทุกท่านจะหมดปัญหาเรื่องบ่อดักไขมันทางเรารับออกแบบและจำหน่ายอุปกรณ์ บ่อดักไขมันทุกขนาดยินดีให้คำปรึกษาติดต่อ
บริษัท สมายอีควิปเมนท์ จำกัด
ติดต่อเดชเอก ยังประดิษฐ M 086-890-5437
แล้วปัญหาทุกอย่างจะหมดไปนะครับ

2008-01-11 15:24:30
de_deak@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 9
ดีมากครับ

2008-05-28 13:44:47
bordinpek@yahoo.com

ความคิดเห็นที่ 10
bRdKvw <a href="http://nezkllnawnjd.com/">nezkllnawnjd</a>, [url=http://fsnoktvjxjnx.com/]fsnoktvjxjnx[/url], [link=http://jvtzymjtcreq.com/]jvtzymjtcreq[/link], http://kcjquyinmvdu.com/

2008-06-01 07:54:57
pzkohei

ความคิดเห็นที่ 11
ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯรับทำบ่อบำบัดหรือปล่าวครับ

2008-06-20 11:22:20
amnouey@shimohira.co.th

ความคิดเห็นที่ 12
บ่อดักไขมันสำหรับมันหมูจากการล้างภาชนะใส่หมูสมีวิธีไหมบ้างคับ

2008-07-14 18:30:50
yaipeelamhun@gmail.com

ความคิดเห็นที่ 13
ทางบริษัทผม กำลังจะติดตั้งบ่อดักไขมัน
โรงอาหารพอดี แบบ Contact Aeration
Tank ผู้รับเหมารายใดสนใจติดต่อด่วน
เสริฐ 038-955901:319 / 309

2008-07-30 14:30:00
civil.slab1@summitautogroup.co

ความคิดเห็นที่ 14
เธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธ—เธณเธšเนˆเธญเธ”เธฑเธเน„เธ‚เธกเธฑเธ™เธ”เนˆเธงเธ™ เธ—เธณเน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเธ‚เธ™เธกเธ›เธฑเธ‡ 085-1550070 เธชเธธเธฃเธŠเธฑเธข

2008-08-07 09:08:07
surachainewtech2008@hotmail.co

ความคิดเห็นที่ 15
ผม จิราวุฒิ บริษัท GSS มีจุลินทรีย์ ไบโอกรีส ที่สามารถย่อยสลายไขมันได้ถึง 80%

สนใจ 086-6932726

2008-08-16 13:34:22
kampong_r@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 16
บ่อดักไขมันดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

2008-11-06 17:32:16
เตย

ความคิดเห็นที่ 17
โปรแกรมดูแลแก้ไขปัญหาบ่อดักไขมัน และโปรแกรมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันล่วงหน้าด้วยวิธีใช้จุลินทรีย์แบบไลเปซ เอมไซม์ จากUSA สนใจติดต่อได้ที่ 089-033-9206, 083-0564649 มีการทดลองและสาธิต Case Study ที่ได้ผลพร้อมทั้งสถิติ Save Cost ที่ได้ผลจริงค่ะ

2008-11-08 12:08:16
Pinny1977@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 18
^_6 =_=

2008-11-08 17:17:32
noozaa_tato

ความคิดเห็นที่ 19
ทางบริษัท SDT กำลังจะติดตั้งบ่อดักไขมัน
โรงอาหาร ผู้ประกอบการใดมีความสนใจ กรุณา
ติดต่อด่วน 081-572-2176 (ด่วน)

2008-12-09 11:07:26
peto@sakai-denshi.co.th

ความคิดเห็นที่ 20
ท่อตันเซอร์วิส บริการแก้ไขปัญหาท่อตันทุกชนิด ไม่ต้องทุบ ไม่ต้องรื้อ (ราคาถูกที่สุดในประเทศไทย!!!!) มีปัญหากวนใจเรื่องสิ่งอุดตันท่อ เช่น ส้วมตัน ชักโครกตัน ท่อน้ำตัน ท่อระบายน้ำตัน ท่อน้ำทิ้งตัน น้ำระบายช้าหรือไม่ไหลทำให้พื้นเจิ่งนอง ชักโครกกดไม่ลง ปัญหาท่อตันทุกชนิด ท่อตันเซอร์วิสช่วยแก้ไขให้ท่านได้ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยจาก USA ไม่ใช้สารเคมี ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา สะดวกและรวดเร็ว เพียงโทรหาเรา (ท่อตันเซอร์วิส) 085-118-3897, 089-0553933 http://www.tortonservice.com บริการตลอด 24 ชั่วโมง

2008-12-12 09:00:59
somkiet02@yahoo.com

ความคิดเห็นที่ 21
มีปัญหาเกี่ยวกับไขมันติดต่อได้ที่บริษัท ไฮกริมฯเบอร์โทร. 02-5647979 Email:t.surat@higrimmenvi.co.th ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ผิดหวัง

2009-02-18 16:02:13
สุรัตน์ www:higrimmenvi.co.th

ความคิดเห็นที่ 22
วิธีกำจัน้ำเสียที่มีไขมันแบ่งออกเป็น2ส่วน
1.ถังดักไขมัน>>ทำหน้าที่แยกเอาส่วนที่เป็นไขมันที่ลอยตัวfree oilออกจากน้ำและก็จะมีในส่วนที่เป็นไขมันแขวนลอยและละลายในน้ำคงเหลืออยู่ ซึ่งค่าไขมันอาจจะเกินกว่ามาตรฐานกำหนดได้ซึ่งต้องปล่อยน้ำเสียในขั้นที่1 นี้ให้ไปเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศและแบบไร้อากศต่อไป
2.ถังดักไขมันและเติมอากาศ หรือ แบบไม่เติมอากาศ ในส่วนนี้ถังบำบัดน้ำเสียจะทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่คงเหลือมาจากถังดักไขมันให้หมดไป ทั้งนี้ชนิดถังก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่และค่าใช้จ่าย.

คำนวณออกแบบ และก่อสร้างขุกฝังถังดักไขมัน ควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกร มีผลงานให้เยี่ยมชมได้ติดต่อได้ที่ mobile:081-5169864 ,PY treatment & engineering Co.,Ltd.

2009-02-21 10:20:14
a_pytreatment@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 23
ติดตั้งถังดักไขมันแล้ว ค่าไขมันOil& Grease ยังสูงเกินกว่า 10mg/l
..มีวิธีแก้ไขสอบถามได้081-5169864
mr.chalermchai

2009-02-21 10:31:59
a_pyreatment@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 24
อยากรวยติด ต่0870379866ประพันธ์

2009-03-08 05:29:46
j_sparrol@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 25
จุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำมันและไขมันประสิทธิภาพสูง และถังดักไขมันประสิทธิภาพสูง ติดต่อ 081-9119424 ครับ บริษัท higrimmenironmental&research เราร่วมทุนกับ สวทช เยี่ยมชมเวปไชด์ได้ที่ www.higrimmenvi.co.th

2009-03-09 07:49:11
u.patsin@higrimmenvi.co.th

ความคิดเห็นที่ 26
ผมอยากได้บ่อดักไขมันสำเร็จรูป รองรับน้ำเสียจากโรงอาหารในโรงเรียน ขนาดพื้นที่ของโรงอาหารประมาณ 300 ตร.ม. ใครสนใจโทรหา 081-1698661 ติดต่อคุณสมบัติ ครับ

2009-07-22 16:07:07
Somb_t@yahoo.com

ความคิดเห็นที่ 27
อาจารย์ของหนู ให้ออกแบบถังดักไขมันที่จะใช้กับน้ำเสียจากโรงอาหารค่ะ

2010-01-12 21:31:06
www.fatif@thaimail.com

ความคิดเห็นที่ 28
มาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้จุรินทรีย์ธรรมชาติ ริยาน่า ที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ก่อนปล่อยนำ้เสียลงสู่ลำคลอง เพื่อช่วยยปรับนำำ้เสียให้เป็นนำ้ใส

2010-04-29 12:04:17
www.dedeboon@windowslive.com

ความคิดเห็นที่ 29
Dear Sir.

BSE&C LTD., PART. ให้บริการเกี่ยวกับ งานประกอบ งานเชื่อม
งานติดตั้ง งานตรวจสอบ และงานทดสอบท่อ(Piping)ระบบต่างๆ
งานถังความดัน,Tank,Drum,Silo
รวมถึงงานเชื่อม งานติดตั้งโครงสร้าง(Structure) และงาน Shop
Fabrication ทุกชนิด ด้วยประสบการณ์ ที่ผ่านการทำงาน
Petrochemical plant, Refinery plant, Power plant, Industrial
factory and etc.
ซึ้งเป็นงานที่ใช้ Code, Standard หรือมาตรฐานในระดับสากล เช่น

- ASME B31.1 (Power plant)
- ASME B31.3 (Process piping)
- ASME B16.XX (Vales, Flanges, Fittings, Gaskets)
- AWS (American welding society)
- API (American petroleum Institute)
- AWS D1.1 (Structural welding code steel)
- ASME Section I (Rules for construction of power boiler)
- ASME Section II Part A (Ferrous material specifications)
- ASME Section II Part B (Nonferrous material specifications)
- ASME Section II Part C (Specifications for welding rods electrodes and
filler metals)
- ASME Section V (Nondestructive examination)
- ASME Section IX (Welding and brazing qualifications) and etc.

ฉะนั้นเราจึงมีความชำนาญงานด้านการประกอบ การเชื่อม การติดตั้ง
การตรวจสอบ และการทดสอบ ท่อ(Piping) ระบบต่างๆรวมถึงงานโครงสร้าง
(Structure) เป็นพิเศษ


anucha@besec-eng.com
หรือ bsec@hotmail.co.th
มือถือ 086-367 9398 (อนุชา/ กรรมการผู้จัดการ, BSE&C)
หรือเข้าไปดูรายละเอียด หจก.ได้ที่ www.besec-eng.com

Best regards, Anucha Singhadee (MD/ BSE&C)

#########################################

2010-06-18 21:41:06
อนุชา/ anucha@besec-eng.com

ความคิดเห็นที่ 30
ตอนนี้ นำในบ่อดักไขมันดำครับ มีตะกอนลอยขึ้นมาเล็น้อยอยากทราบว่าเกิดจากอะไร

บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ เปิดโล่ง

ขอบคุณครับ

2010-07-29 11:03:44
at

ความคิดเห็นที่ 31
กำลังจะเขียนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงบ่อดักไขมันแต่ไม่มีความรู้เลยอยากได้ข้อเสนอแนะดีดีค่ะ

2010-09-19 14:21:11
bbnok_29@windowslive.com

ความคิดเห็นที่ 32
ถ้ามีปัญหาเรื่องกลิ่นกับ โรงงาน ภัตตาคาร หรืออื่นๆ สนใจสามารถติดต่อกลับได้ที่ คุณปิยนุข 085-2252656 ระบบของเรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ใช้กันมานานกว่า 20 ปี รับประกันผลงาน สนใจสอบถามได้

2010-12-02 11:27:10
ENVI072010@gmail.com

ความคิดเห็นที่ 33
ycbXEJ <a href="http://qzbvnzlnlpdl.com/">qzbvnzlnlpdl</a>, [url=http://zkdfrhduplto.com/]zkdfrhduplto[/url], [link=http://fdwwqofjvspj.com/]fdwwqofjvspj[/link], http://xvvqynbechmc.com/

2010-12-06 03:57:16
icukodsznpl

ความคิดเห็นที่ 34
ทางบริษัท Kerry กำลังจะติดตั้งบ่อดักไขมัน
ผู้ประกอบการใดมีความสนใจ กรุณา
ติดต่อด่วน 02-324-6100 ต่อ 6206


2011-01-06 15:10:56
wongwiwat.wansuri@kerry.com

ความคิดเห็นที่ 35
ทางบริษัท B.V.S. กำลังจะติดตั้งบ่อดักไขมัน
ผู้ประกอบการใดมีความสนใจ กรุณา
ติดต่อด่วน 089-4951851 (คุณสุริยัน)

2011-02-14 13:38:46
traganjun@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 36
ต้องการบริษัททำบ่อดักไขมันโทร 081-5638334 (ด่วน )

2011-03-14 08:55:43
สนั่น

ความคิดเห็นที่ 37
อยากทราบการทำบ่อดักไขมันอย่างง่ายโดยใช้ท่อซีเมนต์ นะครับ/ที่โรงงานทำกิจการเกี่ยวกับนมพาสเจอร์ไรส์ครับ

2011-04-01 15:07:28
tawanat007@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 38
ที่โรงเรียน(อำเภอท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา)ต้องการติดตั้งถังดักไขมัน...ผู้รับเหมาสนใจติดต่อด่วนครับ อ.ฐปนนท 080-6664979

2012-03-04 09:16:55
thapanon_2011@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 39
อยากทราบถ้าจะทำบ่อดักไขมันในโรงอาหารในโรงงานใหญ่มีคน 1000 คนขึ้นไป จะต้องให้ขนาดปริมาตรเท่าไหร่ในการคำนวณค่ะ

2012-09-06 14:24:58
koy_liki@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 40
อยากทราบการทำบ่อดักไขมันในโรงงานน้ำมันมะพร้าวและวิธีใช้ถังดักไขมันสำเร็จรูปมีว่าใช้อย่างไรมีอายุการใช้งานเท่าไร

2012-11-22 15:54:23
suwimol25@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 41
Magnificent site. Lots of useful info here. I?m sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks for your effort! archeage gold http://www.mmogm.com/archeage%2

2013-04-08 10:24:11
archeage gold

ความคิดเห็นที่ 42
Can you message me with some hints on how you made this webpage look this cool, I’d be thankful. ????? http://www.fetang.com/

2013-08-07 14:17:09
?????

ความคิดเห็นที่ 43
C9Umjs Thanks again for the blog.Much thanks again. Really Great.

2013-08-24 07:16:37
great link buildng

ความคิดเห็นที่ 44
F6bxwm I am so grateful for your blog post.Much thanks again. Cool.

2013-09-12 07:17:59
online business

ความคิดเห็นที่ 45
py9tA0 wow, awesome article post.Thanks Again. Awesome.

2013-10-01 12:18:09
link building team

ความคิดเห็นที่ 46
uphw34 Thanks for the article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

2013-10-01 13:45:26
link building team

ความคิดเห็นที่ 47
ZS0o7w Thanks a lot for the article.Much thanks again. Want more.

2013-10-16 21:26:25
check out these guys!

ความคิดเห็นที่ 48
xaH15D Im thankful for the article.Thanks Again. Fantastic.

2013-11-18 07:53:49
great things to know

ความคิดเห็นที่ 49
An <a href=http://www.adidajpsale.com>&#12450;&#12487;&#12451;&#12480;&#12473;&#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a> shop in Global City, Metro Manila, Philippines. <a href=http://www.adidajpsale.com>&#12450;&#12487;&#12451;&#12480;&#12473;&#12459;&#12531;&#12488;&#12522;&#12540;</a> AG is a German multinational corporation that <a href=http://www.adidajpsale.com>adidas &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a> and sports clothing and accessories <a href=http://www.newbalancejpheya.com>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>based in, Bavaria, Germany.Frequently <a href=http://www.newbalancejpheya.com/ladies_sneaker-118-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;</a>mispronounced as (German pronunciation:. It is the <a href=http://www.newbalancejpheya.com/running_shoes-63-keywords.html> &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12521;&#12531;&#12491;&#12531;&#12464;&#12471;&#12517;&#12540;&#12474; </a>holding company for the, which consists <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#12496;&#12483;&#12464;</a>of the sportswear company, <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#12488;&#12540;&#12488;</a>Adidas golf company (including, <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#25240;&#12426;&#12383;&#12383;&#12415;</a>Rockport, and of Bayern Munich. Besides <a href=http://www.vanssneakerjp.com>&#12496;&#12531;&#12474; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>sports footwear, also produces other products <a href=http://www.vanssneakerjp.com>VANS &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>such as bags, shirts, watches, eyewear, and- and <a href=http://www.vanssneakerjp.com>&#12496;&#12531;&#12474; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540; &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;</a>clothing-related goods. is the <a href=http://www.vanssneakerjp.com>VANS &#12473;&#12522;&#12483;&#12509;&#12531;</a>largest sportswear manufacturer <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;</a>in Germany and Europe <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_574-127-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; 574</a>and the second biggest <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_996-120-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473;996 </a>sportswear manufacturer <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_1400-121-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473;1400 </a>in the world.

<a href=http://www.adidajpsale.com>http://www.adidajpsale.com </a>
<a href=http://www.newbalancejpheya.com>http://www.newbalancejpheya.com </a>
<a href=http://www.longchamptop.com>http://www.longchamptop.com </a>
<a href=http://www.vanssneakerjp.com>http://www.vanssneakerjp.com </a>

2013-11-25 22:17:38
newbalance

ความคิดเห็นที่ 50
9nzda1 Really appreciate you sharing this blog article.Much thanks again. Want more.

2013-12-19 13:01:28
check this out

ความคิดเห็นที่ 51
khuJHh Im thankful for the blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

2013-12-21 05:36:49
seo thing

ความคิดเห็นที่ 52
Tips : " บ่อดักไขมัน (Grease Trap) "
wholesale bags http://www.googletest.com

2014-02-21 15:12:31
wholesale bags

ความคิดเห็นที่ 53
Tips : " บ่อดักไขมัน (Grease Trap) " replica bags
replica bags http://www.itbagonline.com

2014-02-24 20:31:36
replica bags

ความคิดเห็นที่ 54
where to buy hermes birkin replica Tips : " บ่อดักไขมัน (Grease Trap) "
hermes xxl http://holmium.se/things-you-need-to-know-about-hermes-xxl-scarves.asp

2014-03-09 20:20:53
hermes xxl

ความคิดเห็นที่ 55
-1'

2014-03-19 13:34:58
1

ความคิดเห็นที่ 56
1

2014-03-19 13:35:04
1

ความคิดเห็นที่ 57
1

2014-03-19 13:35:13
-1'

ความคิดเห็นที่ 58
1

2014-03-19 13:35:22
1

ความคิดเห็นที่ 59
Rxjt0z I am so grateful for your blog post. Great.

2014-03-23 01:16:29
nice seo guys

ความคิดเห็นที่ 60
6zpgaA Say, you got a nice blog.Thanks Again. Much obliged.

2014-03-26 07:52:13
seo for cheap

ความคิดเห็นที่ 61
kO4KDk Really enjoyed this blog.Really thank you! Want more.

2014-04-06 02:01:31
check this out now

ความคิดเห็นที่ 62
Thanks for the blog article.Thanks Again. Want more.
<a href="http://www.fiverr.com/uptotop/create-30-pr9-hummingbird-panda-penguin-safe-backlinks">source</a>


2014-04-09 12:56:43
www.fiverr.com/uptotop

ความคิดเห็นของคุณ
แสดงความคิดเห็น
หากคุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถร่วมแสดงความเห็นได้โดยใช้ Form ด้านล่างครับ
  • เคารพกฏกติกาในการใช้งาน สงวนการใช้คำหยาบคายและคำรุนแรงเอาแค่ เหน็บๆกันก็พอครับ
  • เคารพสิทธิของผู้อื่นในการพาดพิง กล่าวหา ว่าร้าย
หากยอมรับเงื่อนไขเชิญแสดงความคิดเห็นได้ครับ ^o^
ความคิดเห็น
ชื่อ / อีเมล์
 
 

SEARCH SOFTWARE DATABASE TumCivil.com
Keyword or and
Catagory

Nation

Os

  
TumCivil Networks: Tumcivil.com and TumCivil.net | Jobpub.com | Ezyprice.net About TumCivil  
 
 

Copyright ©2000-2005 TumCivil Networks All Right Reserved.
Best view with Microsoft Internet Explorer version 5.0 or Higher, 800x600 Pixels.

* Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.

* Tumcivil has been operating since December , 27 , 2000. Privacy Policy

Contact Us / About Us