Home@TumCivil.com
Options
Home Shopping Board@Forum Jobs News Tools Company Channel Education Software Downloads
 

 

Advertisment

I Thai Software | Top D/L I Top 50 D/L I New Software I FAQ | วิธีการดาวน์โหลด | Help! |


ระบบสมาชิกแจ้งข่าวสาร - บริการพิเศษที่คุณจะได้รับจากเรา เมื่อสมัครสมาชิก...สำหรับลูกค้าของเรา ที่เคยซื้อสินค้าไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องสมัครอีกนะครับ....ท่านจะได้รับสมาชิกประเภทที่ 2 ทันที่......อ่านรายละเอียดหรือ Login เข้าระบบสมาชิกที่นี่

"บ่อดักไขมัน (Grease Trap) "

Printer Friendly PagePrint This Page (Printer Friendly Page ส่งหน้านี้ให้เพื่อน Send this page to friends

Advertisment

    


บ่อดักไขมัน (Grease Trap)

บ่อดักไขมันใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียจากครัวของบ้านพักอาศัย ห้องอาหารหรือภัตตาคาร เนื่องจาก น้ำเสียดังกล่าวจะมีน้ำมันและไขมันปนอยู่มาก หากไม่กำจัดออกจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน โดยลักษณะน้ำเสียจากครัวของบ้านพักอาศัยกรณีที่ไม่ผ่านตะแกรงจะมีน้ำมันและไขมันประมาณ 2,700 มิลลิกรัม/ลิตร หากผ่านตะแกรงจะมีน้ำมันและไขมันประมาณ 500 มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับลักษณะน้ำเสียจากครัวของภัตตาคารจะมีน้ำมันและไขมันประมาณ 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น บ่อดักไขมันที่ใช้จะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกักน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและน้ำมันมีโอกาสลอยตัวขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ำ เมื่อปริมาณไขมันและน้ำมันสะสมมากขึ้นต้องตักออกไปกำจัด เช่น ใส่ถุงพลาสติกทิ้งฝากรถขยะหรือนำไปตากแห้งหรือหมักทำปุ๋ย บ่อดักไขมันจะสามารถกำจัดไขมันได้มากกว่าร้อยละ 60 บ่อดักไขมันมีทั้งแบบสำเร็จรูปที่สามารถซื้อและติดตั้งได้ง่าย หรือสามารถสร้างเองได้ โดยใช้วงขอบซีเมนต์หรือถังซีเมนต์หินขัด ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแบบสำเร็จรูป และสามารถปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่และปริมาณน้ำที่ใช้

 

การสร้างบ่อดักไขมัน

 

การออกแบบบ่อดักไขมันสำหรับประเทศไทยซึ่งมีอุณหภูมิสูง การจับตัวของไขมันช้า ดังนั้นระยะเวลากักพัก (Detention Time) ของบ่อดักไขมันจึงไม่ควรน้อยกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อให้น้ำมันและไขมันมีโอกาสแยกตัวและลอยขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ำ และตักออกไปกำจัดเมื่อปริมาณไขมันและน้ำมันสะสมมากขึ้น

เนื่องจากบ่อที่ใช้สำหรับบ้านเรือนจะมีขนาดเล็กทำให้ไม่คุ้มกับการก่อสร้างแบบเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนั้นอาจก่อสร้างโดยใช้วงขอบซีเมนต์ที่มีจำหน่ายทั่วไปนำมาวางซ้อนกัน เพื่อให้ได้ปริมาตรเก็บกักตามที่ได้คำนวณไว้ โดยทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของบ่อดักไขมันอาจจะใช้ท่อรูปตัวที (T) หรือแผ่นกั้น (Baffle) สำหรับในกรณีที่น้ำเสียมีปริมาณมากอาจก่อสร้างจำนวนสองบ่อหรือมากกว่าตามความเหมาะสม แล้วแบ่งน้ำเสียไหลเข้าแต่ละบ่อในอัตราเท่า ๆ กัน

ตัวอย่างถังดักไขมันสำเร็จรูป

 

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน
ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)
ขนาดบ่อ
จำนวนบ่อ (บ่อ)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ความลึกน้ำ (ม.)
5
0.17
0.8
0.40
1
5-10
0.34
0.8
0.70
1
10-15
0.51
1.0
0.70
1
15-20
0.68
1.2
0.60
1
20-25
0.85
1.2
0.80
1
25-30
1.02
1.0
0.70
2

30-35

1.19
1.0
0.80
2
35-40
1.36
1.2
0.60
2
40-45
1.53
1.2
0.70
2
45-50
1.70
1.2
0.80
2

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ 0.33 ม. ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = 0.40 ม. จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

ที่มา : คู่มือเล่มที่ 2 สำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, กรมควบคุมมลพิษ 2537

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับภัตตาคาร

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)
ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม)
ขนาดบ่อ
ความลึก (ม.)
ความกว้าง (ม.)
ความยาว (ม.)
10
0.19
0.40
0.50
1.00
10-25
0.47
0.60
0.60
1.30
25-50
0.94
0.75
0.80
1.60
50-75
1.41
0.75
1.00
2.00
75-100
1.88
0.80
1.10
2.20
100-125
2.35
0.85
1.20
2.40
125-150
2.82
0.90
1.20
2.60
150-175
3.29
1.00
1.30
2.60
175-200
3.76
1.00
1.35
2.80

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่างๆ ตามตารางข้างบน สำหรับภัตตาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรามทั้งกับปริมาตรบ่อที่ต้องการ

ที่มา : คู่มือเล่มที่ 2 สำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, กรมควบคุมมลพิษ 2537

การใช้งานและดูแลรักษา

 

ปัญหาสำคัญของบ่อดักไขมัน ก็คือ การขาดการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและกลิ่นเหม็น เกิดการอุดตันหรืออาจเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงสาบและอื่นๆ ได้ รวมทั้งทำให้บ่อดักไขมันเต็มและแยกไขมันได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งการดูแลรักษาควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

1. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

2. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออก ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

5. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

6. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป

7. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ 6 ถี่มากขึ้นกว่าเดิม

 

นอกจากนี้ยังมีบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ดังนั้นการพิจารณาใช้ควรคำนึงถึงขนาดของถังที่ได้ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงประสิทธิภาพการกำจัดไขมันและต้องตรวจสอบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนด เพื่อให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

 


อ้างอิงจาก http://www.geocities.com/natpong2000/ HC Muscule Home

 

2003-10-28 02:19:30

ความคิดเห็นที่ 1
อยากขอคำแนะนำเรื่อง การสร้างบ่อดักไขมันที่เป็นประเภทมันไก่ เศษอาหารสัตว์ เวลาปล่อยน้ำเสียออกมาทำให้ส่งกลิ่นเหม็น มากควรทำเป็นระบบแบบไหนดีคะ เคยคิดเป็นแบบเติมน้ำยาที่มีเชื้อจุลินทรีย์ แล้วแต่ว่าน้ำไหนออกหมดคะ ทำให้เชื้อจุลินทรีย์ไหลออกตามน้ำหมด ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ

2007-02-07 13:27:16
sai_swt@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 2
เรียน คุณsai_swt@hotmail.com
จริงๆแล้วเรื่องของการใช้บ่อดักไขมัน เป็นการบำบัดโดยขั้นต้นเท่านั้นครับ แยกออกเฉพาะในส่วนของไขมันและน้ำมัน ซึ่งเป็นกลุ่มสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และย่อยสลายได้ยาก
ในกรณีของคุณอาจต้องทำระบบเพิ่มเติม คือทำบ่อบำบัดทางชีวภาพแบบไม่ใช้จุลินทรีย์ เช่น ที่เราพบได้บ่อยก็คือ Septic แต่คีย์หลักก็คือจะต้องมีขนาดที่สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบโดยให้น้ำอยู่ในระบบนั้นอย่างเพียงพอ และเทคนิคอื่นๆที่จะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็อาจใส่ Media ลงไป เพื่อเพิ่มพื้นที่ยึดเกาและสัมผัสของจุลินทรีย์ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ถามได้ครับ

2007-04-23 11:27:56
อ.ดร.เปี่ยมศักดิ์

ความคิดเห็นที่ 3
<a href="http://it.orge.pl/prenotazione-albergo-venezia.html">prenotazione albergo venezia</a>


2007-05-08 08:44:05
Colette

ความคิดเห็นที่ 4
การทำบ่อดักไขมันเป็นการนำของมาประยุคเป็นสิ่งดี


2007-07-18 09:22:01
บ่อไขมัน

ความคิดเห็นที่ 5
และถ้าหากมีปัญหาเรื่อง FOG ที่ละลายในน้ำได้ เช่น จากสารซักล้าง หรือกระบวนการผลิตที่มีการใช้น้ำมันที่ละลายในน้ำได้ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรค่ะ
1. การปรับสภาพถังปฏิกรณ์ให้เป็น EQ tank เพื่อเพิ่มการปรับสภาพน้ำเสียจะช่วยได้หรือไม่
2. การปรับถังปฏิกรณ์ให้เป็นถังเติมอากาศเพื่อช่วยเติมอากาศให้จุลินทรีย์กิน FOG จะช่วยได้หรือไม่
3. การติดตั้งถังดักไขมันจะช่วยบำบัด FOG ที่ละลายในน้ำได้หรือไม่
4. มีอุปกรณ์ในการบำบัด FOG ที่ละลายในน้ำได้หรือไม่
5. มีหน่วยงานหรือสถาบันที่จะให้คำแนะนำหรือรับเป็นที่ปรึกษาเรื่อง FOG ที่ละลายในน้ำเกินมาตรฐานหรือไม่ในประเทศไทย
6. หากท่านมีคำแนะนำอื่นๆ กรุณาช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะค่ะ เพราะกำลังหาทางแก้ไขค่า FOG ที่ละลายในน้ำเกินมาตรฐานอยู่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

2007-08-09 20:24:58
sumran.thaiyaram@hitachigst.co

ความคิดเห็นที่ 6
ไม่ทราบว่า มีวิธีการกำจัดไขมันที่ตักขึ้นมาไหมค่ะเนื่องด้วยมีปริมาณมาก มากเกินกว่าที่เทศบาลจะรับได้

2007-08-20 14:00:51
oyuio@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 7
ยากให้มีอีก

2007-09-23 18:37:52
koyisput@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 8
สวัสดีครับทุกท่านจะหมดปัญหาเรื่องบ่อดักไขมันทางเรารับออกแบบและจำหน่ายอุปกรณ์ บ่อดักไขมันทุกขนาดยินดีให้คำปรึกษาติดต่อ
บริษัท สมายอีควิปเมนท์ จำกัด
ติดต่อเดชเอก ยังประดิษฐ M 086-890-5437
แล้วปัญหาทุกอย่างจะหมดไปนะครับ

2008-01-11 15:24:30
de_deak@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 9
ดีมากครับ

2008-05-28 13:44:47
bordinpek@yahoo.com

ความคิดเห็นที่ 10
bRdKvw <a href="http://nezkllnawnjd.com/">nezkllnawnjd</a>, [url=http://fsnoktvjxjnx.com/]fsnoktvjxjnx[/url], [link=http://jvtzymjtcreq.com/]jvtzymjtcreq[/link], http://kcjquyinmvdu.com/

2008-06-01 07:54:57
pzkohei

ความคิดเห็นที่ 11
ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯรับทำบ่อบำบัดหรือปล่าวครับ

2008-06-20 11:22:20
amnouey@shimohira.co.th

ความคิดเห็นที่ 12
บ่อดักไขมันสำหรับมันหมูจากการล้างภาชนะใส่หมูสมีวิธีไหมบ้างคับ

2008-07-14 18:30:50
yaipeelamhun@gmail.com

ความคิดเห็นที่ 13
ทางบริษัทผม กำลังจะติดตั้งบ่อดักไขมัน
โรงอาหารพอดี แบบ Contact Aeration
Tank ผู้รับเหมารายใดสนใจติดต่อด่วน
เสริฐ 038-955901:319 / 309

2008-07-30 14:30:00
civil.slab1@summitautogroup.co

ความคิดเห็นที่ 14
เธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธ—เธณเธšเนˆเธญเธ”เธฑเธเน„เธ‚เธกเธฑเธ™เธ”เนˆเธงเธ™ เธ—เธณเน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเธ‚เธ™เธกเธ›เธฑเธ‡ 085-1550070 เธชเธธเธฃเธŠเธฑเธข

2008-08-07 09:08:07
surachainewtech2008@hotmail.co

ความคิดเห็นที่ 15
ผม จิราวุฒิ บริษัท GSS มีจุลินทรีย์ ไบโอกรีส ที่สามารถย่อยสลายไขมันได้ถึง 80%

สนใจ 086-6932726

2008-08-16 13:34:22
kampong_r@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 16
บ่อดักไขมันดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

2008-11-06 17:32:16
เตย

ความคิดเห็นที่ 17
โปรแกรมดูแลแก้ไขปัญหาบ่อดักไขมัน และโปรแกรมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันล่วงหน้าด้วยวิธีใช้จุลินทรีย์แบบไลเปซ เอมไซม์ จากUSA สนใจติดต่อได้ที่ 089-033-9206, 083-0564649 มีการทดลองและสาธิต Case Study ที่ได้ผลพร้อมทั้งสถิติ Save Cost ที่ได้ผลจริงค่ะ

2008-11-08 12:08:16
Pinny1977@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 18
^_6 =_=

2008-11-08 17:17:32
noozaa_tato

ความคิดเห็นที่ 19
ทางบริษัท SDT กำลังจะติดตั้งบ่อดักไขมัน
โรงอาหาร ผู้ประกอบการใดมีความสนใจ กรุณา
ติดต่อด่วน 081-572-2176 (ด่วน)

2008-12-09 11:07:26
peto@sakai-denshi.co.th

ความคิดเห็นที่ 20
ท่อตันเซอร์วิส บริการแก้ไขปัญหาท่อตันทุกชนิด ไม่ต้องทุบ ไม่ต้องรื้อ (ราคาถูกที่สุดในประเทศไทย!!!!) มีปัญหากวนใจเรื่องสิ่งอุดตันท่อ เช่น ส้วมตัน ชักโครกตัน ท่อน้ำตัน ท่อระบายน้ำตัน ท่อน้ำทิ้งตัน น้ำระบายช้าหรือไม่ไหลทำให้พื้นเจิ่งนอง ชักโครกกดไม่ลง ปัญหาท่อตันทุกชนิด ท่อตันเซอร์วิสช่วยแก้ไขให้ท่านได้ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยจาก USA ไม่ใช้สารเคมี ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา สะดวกและรวดเร็ว เพียงโทรหาเรา (ท่อตันเซอร์วิส) 085-118-3897, 089-0553933 http://www.tortonservice.com บริการตลอด 24 ชั่วโมง

2008-12-12 09:00:59
somkiet02@yahoo.com

ความคิดเห็นที่ 21
มีปัญหาเกี่ยวกับไขมันติดต่อได้ที่บริษัท ไฮกริมฯเบอร์โทร. 02-5647979 Email:t.surat@higrimmenvi.co.th ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ผิดหวัง

2009-02-18 16:02:13
สุรัตน์ www:higrimmenvi.co.th

ความคิดเห็นที่ 22
วิธีกำจัน้ำเสียที่มีไขมันแบ่งออกเป็น2ส่วน
1.ถังดักไขมัน>>ทำหน้าที่แยกเอาส่วนที่เป็นไขมันที่ลอยตัวfree oilออกจากน้ำและก็จะมีในส่วนที่เป็นไขมันแขวนลอยและละลายในน้ำคงเหลืออยู่ ซึ่งค่าไขมันอาจจะเกินกว่ามาตรฐานกำหนดได้ซึ่งต้องปล่อยน้ำเสียในขั้นที่1 นี้ให้ไปเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศและแบบไร้อากศต่อไป
2.ถังดักไขมันและเติมอากาศ หรือ แบบไม่เติมอากาศ ในส่วนนี้ถังบำบัดน้ำเสียจะทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่คงเหลือมาจากถังดักไขมันให้หมดไป ทั้งนี้ชนิดถังก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่และค่าใช้จ่าย.

คำนวณออกแบบ และก่อสร้างขุกฝังถังดักไขมัน ควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกร มีผลงานให้เยี่ยมชมได้ติดต่อได้ที่ mobile:081-5169864 ,PY treatment & engineering Co.,Ltd.

2009-02-21 10:20:14
a_pytreatment@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 23
ติดตั้งถังดักไขมันแล้ว ค่าไขมันOil& Grease ยังสูงเกินกว่า 10mg/l
..มีวิธีแก้ไขสอบถามได้081-5169864
mr.chalermchai

2009-02-21 10:31:59
a_pyreatment@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 24
อยากรวยติด ต่0870379866ประพันธ์

2009-03-08 05:29:46
j_sparrol@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 25
จุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำมันและไขมันประสิทธิภาพสูง และถังดักไขมันประสิทธิภาพสูง ติดต่อ 081-9119424 ครับ บริษัท higrimmenironmental&research เราร่วมทุนกับ สวทช เยี่ยมชมเวปไชด์ได้ที่ www.higrimmenvi.co.th

2009-03-09 07:49:11
u.patsin@higrimmenvi.co.th

ความคิดเห็นที่ 26
ผมอยากได้บ่อดักไขมันสำเร็จรูป รองรับน้ำเสียจากโรงอาหารในโรงเรียน ขนาดพื้นที่ของโรงอาหารประมาณ 300 ตร.ม. ใครสนใจโทรหา 081-1698661 ติดต่อคุณสมบัติ ครับ

2009-07-22 16:07:07
Somb_t@yahoo.com

ความคิดเห็นที่ 27
อาจารย์ของหนู ให้ออกแบบถังดักไขมันที่จะใช้กับน้ำเสียจากโรงอาหารค่ะ

2010-01-12 21:31:06
www.fatif@thaimail.com

ความคิดเห็นที่ 28
มาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้จุรินทรีย์ธรรมชาติ ริยาน่า ที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ก่อนปล่อยนำ้เสียลงสู่ลำคลอง เพื่อช่วยยปรับนำำ้เสียให้เป็นนำ้ใส

2010-04-29 12:04:17
www.dedeboon@windowslive.com

ความคิดเห็นที่ 29
Dear Sir.

BSE&C LTD., PART. ให้บริการเกี่ยวกับ งานประกอบ งานเชื่อม
งานติดตั้ง งานตรวจสอบ และงานทดสอบท่อ(Piping)ระบบต่างๆ
งานถังความดัน,Tank,Drum,Silo
รวมถึงงานเชื่อม งานติดตั้งโครงสร้าง(Structure) และงาน Shop
Fabrication ทุกชนิด ด้วยประสบการณ์ ที่ผ่านการทำงาน
Petrochemical plant, Refinery plant, Power plant, Industrial
factory and etc.
ซึ้งเป็นงานที่ใช้ Code, Standard หรือมาตรฐานในระดับสากล เช่น

- ASME B31.1 (Power plant)
- ASME B31.3 (Process piping)
- ASME B16.XX (Vales, Flanges, Fittings, Gaskets)
- AWS (American welding society)
- API (American petroleum Institute)
- AWS D1.1 (Structural welding code steel)
- ASME Section I (Rules for construction of power boiler)
- ASME Section II Part A (Ferrous material specifications)
- ASME Section II Part B (Nonferrous material specifications)
- ASME Section II Part C (Specifications for welding rods electrodes and
filler metals)
- ASME Section V (Nondestructive examination)
- ASME Section IX (Welding and brazing qualifications) and etc.

ฉะนั้นเราจึงมีความชำนาญงานด้านการประกอบ การเชื่อม การติดตั้ง
การตรวจสอบ และการทดสอบ ท่อ(Piping) ระบบต่างๆรวมถึงงานโครงสร้าง
(Structure) เป็นพิเศษ


anucha@besec-eng.com
หรือ bsec@hotmail.co.th
มือถือ 086-367 9398 (อนุชา/ กรรมการผู้จัดการ, BSE&C)
หรือเข้าไปดูรายละเอียด หจก.ได้ที่ www.besec-eng.com

Best regards, Anucha Singhadee (MD/ BSE&C)

#########################################

2010-06-18 21:41:06
อนุชา/ anucha@besec-eng.com

ความคิดเห็นที่ 30
ตอนนี้ นำในบ่อดักไขมันดำครับ มีตะกอนลอยขึ้นมาเล็น้อยอยากทราบว่าเกิดจากอะไร

บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ เปิดโล่ง

ขอบคุณครับ

2010-07-29 11:03:44
at

ความคิดเห็นที่ 31
กำลังจะเขียนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงบ่อดักไขมันแต่ไม่มีความรู้เลยอยากได้ข้อเสนอแนะดีดีค่ะ

2010-09-19 14:21:11
bbnok_29@windowslive.com

ความคิดเห็นที่ 32
ถ้ามีปัญหาเรื่องกลิ่นกับ โรงงาน ภัตตาคาร หรืออื่นๆ สนใจสามารถติดต่อกลับได้ที่ คุณปิยนุข 085-2252656 ระบบของเรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ใช้กันมานานกว่า 20 ปี รับประกันผลงาน สนใจสอบถามได้

2010-12-02 11:27:10
ENVI072010@gmail.com

ความคิดเห็นที่ 33
ycbXEJ <a href="http://qzbvnzlnlpdl.com/">qzbvnzlnlpdl</a>, [url=http://zkdfrhduplto.com/]zkdfrhduplto[/url], [link=http://fdwwqofjvspj.com/]fdwwqofjvspj[/link], http://xvvqynbechmc.com/

2010-12-06 03:57:16
icukodsznpl

ความคิดเห็นที่ 34
ทางบริษัท Kerry กำลังจะติดตั้งบ่อดักไขมัน
ผู้ประกอบการใดมีความสนใจ กรุณา
ติดต่อด่วน 02-324-6100 ต่อ 6206


2011-01-06 15:10:56
wongwiwat.wansuri@kerry.com

ความคิดเห็นที่ 35
ทางบริษัท B.V.S. กำลังจะติดตั้งบ่อดักไขมัน
ผู้ประกอบการใดมีความสนใจ กรุณา
ติดต่อด่วน 089-4951851 (คุณสุริยัน)

2011-02-14 13:38:46
traganjun@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 36
ต้องการบริษัททำบ่อดักไขมันโทร 081-5638334 (ด่วน )

2011-03-14 08:55:43
สนั่น

ความคิดเห็นที่ 37
อยากทราบการทำบ่อดักไขมันอย่างง่ายโดยใช้ท่อซีเมนต์ นะครับ/ที่โรงงานทำกิจการเกี่ยวกับนมพาสเจอร์ไรส์ครับ

2011-04-01 15:07:28
tawanat007@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 38
ที่โรงเรียน(อำเภอท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา)ต้องการติดตั้งถังดักไขมัน...ผู้รับเหมาสนใจติดต่อด่วนครับ อ.ฐปนนท 080-6664979

2012-03-04 09:16:55
thapanon_2011@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 39
อยากทราบถ้าจะทำบ่อดักไขมันในโรงอาหารในโรงงานใหญ่มีคน 1000 คนขึ้นไป จะต้องให้ขนาดปริมาตรเท่าไหร่ในการคำนวณค่ะ

2012-09-06 14:24:58
koy_liki@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 40
อยากทราบการทำบ่อดักไขมันในโรงงานน้ำมันมะพร้าวและวิธีใช้ถังดักไขมันสำเร็จรูปมีว่าใช้อย่างไรมีอายุการใช้งานเท่าไร

2012-11-22 15:54:23
suwimol25@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 41
Magnificent site. Lots of useful info here. I?m sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks for your effort! archeage gold http://www.mmogm.com/archeage%2

2013-04-08 10:24:11
archeage gold

ความคิดเห็นที่ 42
Can you message me with some hints on how you made this webpage look this cool, I’d be thankful. ????? http://www.fetang.com/

2013-08-07 14:17:09
?????

ความคิดเห็นที่ 43
C9Umjs Thanks again for the blog.Much thanks again. Really Great.

2013-08-24 07:16:37
great link buildng

ความคิดเห็นที่ 44
F6bxwm I am so grateful for your blog post.Much thanks again. Cool.

2013-09-12 07:17:59
online business

ความคิดเห็นที่ 45
py9tA0 wow, awesome article post.Thanks Again. Awesome.

2013-10-01 12:18:09
link building team

ความคิดเห็นที่ 46
uphw34 Thanks for the article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

2013-10-01 13:45:26
link building team

ความคิดเห็นที่ 47
ZS0o7w Thanks a lot for the article.Much thanks again. Want more.

2013-10-16 21:26:25
check out these guys!

ความคิดเห็นที่ 48
xaH15D Im thankful for the article.Thanks Again. Fantastic.

2013-11-18 07:53:49
great things to know

ความคิดเห็นที่ 49
An <a href=http://www.adidajpsale.com>&#12450;&#12487;&#12451;&#12480;&#12473;&#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a> shop in Global City, Metro Manila, Philippines. <a href=http://www.adidajpsale.com>&#12450;&#12487;&#12451;&#12480;&#12473;&#12459;&#12531;&#12488;&#12522;&#12540;</a> AG is a German multinational corporation that <a href=http://www.adidajpsale.com>adidas &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a> and sports clothing and accessories <a href=http://www.newbalancejpheya.com>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>based in, Bavaria, Germany.Frequently <a href=http://www.newbalancejpheya.com/ladies_sneaker-118-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;</a>mispronounced as (German pronunciation:. It is the <a href=http://www.newbalancejpheya.com/running_shoes-63-keywords.html> &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12521;&#12531;&#12491;&#12531;&#12464;&#12471;&#12517;&#12540;&#12474; </a>holding company for the, which consists <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#12496;&#12483;&#12464;</a>of the sportswear company, <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#12488;&#12540;&#12488;</a>Adidas golf company (including, <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#25240;&#12426;&#12383;&#12383;&#12415;</a>Rockport, and of Bayern Munich. Besides <a href=http://www.vanssneakerjp.com>&#12496;&#12531;&#12474; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>sports footwear, also produces other products <a href=http://www.vanssneakerjp.com>VANS &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>such as bags, shirts, watches, eyewear, and- and <a href=http://www.vanssneakerjp.com>&#12496;&#12531;&#12474; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540; &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;</a>clothing-related goods. is the <a href=http://www.vanssneakerjp.com>VANS &#12473;&#12522;&#12483;&#12509;&#12531;</a>largest sportswear manufacturer <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;</a>in Germany and Europe <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_574-127-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; 574</a>and the second biggest <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_996-120-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473;996 </a>sportswear manufacturer <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_1400-121-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473;1400 </a>in the world.

<a href=http://www.adidajpsale.com>http://www.adidajpsale.com </a>
<a href=http://www.newbalancejpheya.com>http://www.newbalancejpheya.com </a>
<a href=http://www.longchamptop.com>http://www.longchamptop.com </a>
<a href=http://www.vanssneakerjp.com>http://www.vanssneakerjp.com </a>

2013-11-25 22:17:38
newbalance

ความคิดเห็นที่ 50
9nzda1 Really appreciate you sharing this blog article.Much thanks again. Want more.

2013-12-19 13:01:28
check this out

ความคิดเห็นที่ 51
khuJHh Im thankful for the blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

2013-12-21 05:36:49
seo thing

ความคิดเห็นที่ 52
Tips : " บ่อดักไขมัน (Grease Trap) "
wholesale bags http://www.googletest.com

2014-02-21 15:12:31
wholesale bags

ความคิดเห็นที่ 53
Tips : " บ่อดักไขมัน (Grease Trap) " replica bags
replica bags http://www.itbagonline.com

2014-02-24 20:31:36
replica bags

ความคิดเห็นที่ 54
where to buy hermes birkin replica Tips : " บ่อดักไขมัน (Grease Trap) "
hermes xxl http://holmium.se/things-you-need-to-know-about-hermes-xxl-scarves.asp

2014-03-09 20:20:53
hermes xxl

ความคิดเห็นที่ 55
-1'

2014-03-19 13:34:58
1

ความคิดเห็นที่ 56
1

2014-03-19 13:35:04
1

ความคิดเห็นที่ 57
1

2014-03-19 13:35:13
-1'

ความคิดเห็นที่ 58
1

2014-03-19 13:35:22
1

ความคิดเห็นที่ 59
Rxjt0z I am so grateful for your blog post. Great.

2014-03-23 01:16:29
nice seo guys

ความคิดเห็นที่ 60
6zpgaA Say, you got a nice blog.Thanks Again. Much obliged.

2014-03-26 07:52:13
seo for cheap

ความคิดเห็นที่ 61
kO4KDk Really enjoyed this blog.Really thank you! Want more.

2014-04-06 02:01:31
check this out now

ความคิดเห็นที่ 62
Thanks for the blog article.Thanks Again. Want more.
<a href="http://www.fiverr.com/uptotop/create-30-pr9-hummingbird-panda-penguin-safe-backlinks">source</a>


2014-04-09 12:56:43
www.fiverr.com/uptotop

ความคิดเห็นที่ 63
Appreciate you sharing, great article.Really looking forward to read more. Awesome.
<a href="http://pharmdiflucrx.webstarts.com/">article SOURCE</a>
<a href="http://buycheapdoxycyclineonline.yolasite.com/">doxyclicne</a>


2014-04-23 01:03:47
buy diflucan online australia

ความคิดเห็นที่ 64
HQcq06 Im obliged for the blog post.Much thanks again. Will read on...

2014-04-24 19:11:08
best prices

ความคิดเห็นที่ 65
Thank you for your article. Want more.

2014-05-06 17:58:08
salons in canada

ความคิดเห็นที่ 66
wow, awesome blog.Thanks Again. Will read on...

2014-05-07 01:51:53
canadian salons

ความคิดเห็นที่ 67
gMMx3V Muchos Gracias for your blog post.Thanks Again. Fantastic.

2014-05-12 08:02:57
check it out

ความคิดเห็นที่ 68
uKIujl A round of applause for your post.Thanks Again. Awesome.

2014-05-16 10:25:04
check it out

ความคิดเห็นที่ 69
Thank you for sharing excellent informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you've on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a great web site.
buy mlb arizona diamondbacks samsung galaxy note iii case online http://www.smcompliance.com/buy-mlb-arizona-diamondbacks-samsung-galaxy-note-iii-case-online/

2014-05-30 21:05:49
buy mlb arizona diamondbacks s

ความคิดเห็นที่ 70
QKuaim I appreciate you sharing this blog article.Thanks Again. Cool.

2014-06-05 00:06:41
seo company

ความคิดเห็นที่ 71
Only wanna input that you have a very nice site, I like the style it actually stands out.
http://www.lightcafepdx.com/oklahoma-city-thunder-samsung-galaxy-s4-case-sale/ http://www.lightcafepdx.com/oklahoma-city-thunder-samsung-galaxy-s4-case-sale/

2014-06-05 02:49:50
http://www.lightcafepdx.com/ok

ความคิดเห็นที่ 72
I see something truly special in this web site.
http://www.flightprepsucks.com/buy-okc-westbrook-iphone-5s-case-online/ http://www.flightprepsucks.com/buy-okc-westbrook-iphone-5s-case-online/

2014-06-06 13:40:31
http://www.flightprepsucks.com

ความคิดเห็นที่ 73
You are my intake , I own few web logs and occasionally run out from to post .
http://www.sunlocktracker.com/okc-thunders-westbrook-galaxy-s3-i9300-case/ http://www.sunlocktracker.com/okc-thunders-westbrook-galaxy-s3-i9300-case/

2014-06-10 09:51:06
http://www.sunlocktracker.com/

ความคิดเห็นที่ 74
Some really excellent posts on this website , regards for contribution.
http://www.aliexpress.com/store/product/Alabama-A-M-Samsung-Galaxy-S5-Cases-With-Primary-Mark-Secondary-Mark-Design/738280_1919898395.html http://www.aliexpress.com/store/product/Alabama-A-M-Samsung-Galaxy-S5-Cases-With-Primary-Mark-Secondary-Mark-Design/738280_1919898395.html

2014-06-17 23:29:14
http://www.aliexpress.com/stor

ความคิดเห็นที่ 75
gcaa3k Really enjoyed this article.Much thanks again. Will read on...

2014-06-18 06:35:17
good backlinks

ความคิดเห็นที่ 76
You have brought up a very great points , thankyou for the post.
http://www.aliexpress.com/store/product/Central-Florida-University-UCF-Samsung-Galaxy-S5-Cases-With-Logo-Knight-Shield-Diagonal-Design/738280_1921725706.html http://www.aliexpress.com/store/product/Central-Florida-University-UCF-Samsung-Galaxy-S5-Cases-With-Logo-Knight-Shield-Diagonal-Design/738280_1921725706.html

2014-06-18 22:04:03
http://www.aliexpress.com/stor

ความคิดเห็นที่ 77
Tips : " บ่อดักไขมัน (Grease Trap) "
Air Jordan 6 Champagne http://geinideciairjordan6retro.blogspot.com/2014/06/air-jordan-6-retro-world-cup-brazil-in.html/

2014-06-27 19:06:46
Air Jordan 6 Champagne

ความคิดเห็นที่ 78
Very interesting info!Perfect just what I was searching for!
http://www.aliexpress.com/store/product/University-of-Fresno-State-Samsung-Galaxy-S5-Cases-With-Mascot-Helmet-Bulldogs-Design/738280_1922632419.html http://www.aliexpress.com/store/product/University-of-Fresno-State-Samsung-Galaxy-S5-Cases-With-Mascot-Helmet-Bulldogs-Design/738280_1922632419.html

2014-06-30 16:36:37
http://www.aliexpress.com/stor

ความคิดเห็นที่ 79
TCH6r4 <a href="http://vqgjaxjvjwcn.com/">vqgjaxjvjwcn</a>, [url=http://pttwtjvoyrfh.com/]pttwtjvoyrfh[/url], [link=http://eppsfilqyvki.com/]eppsfilqyvki[/link], http://gwuovakdaqak.com/

2014-07-09 16:23:02
hbojoeoru

ความคิดเห็นที่ 80
vahCmP Major thanks for the blog article.Really thank you! Awesome.

2014-07-17 04:38:44
cheap backlinks

ความคิดเห็นที่ 81
I really enjoy the blog post. Great.

2014-07-24 12:44:49
Work from home|network marketi

ความคิดเห็นที่ 82
Really informative blog article. Much obliged.

2014-07-24 14:49:58
poker online

ความคิดเห็นที่ 83
Appreciate you sharing, great blog.Thanks Again. Will read on...

2014-07-24 15:41:09
email marketing

ความคิดเห็นที่ 84
Say, you got a nice post.Much thanks again. Really Cool.

2014-07-24 17:55:21
on the market

ความคิดเห็นที่ 85
Say, you got a nice article post.Much thanks again. Cool.

2014-07-24 18:00:54
Internet Filtering

ความคิดเห็นที่ 86
A big thank you for your article post. Want more.

2014-07-24 18:58:47
Howto

ความคิดเห็นที่ 87
Thanks again for the blog post.Much thanks again. Really Great.

2014-07-24 19:10:21
continue

ความคิดเห็นที่ 88
Major thankies for the article post.Really looking forward to read more. Awesome.

2014-07-24 19:59:29
vps host

ความคิดเห็นที่ 89
Really informative blog.Much thanks again. Keep writing.

2014-07-24 20:18:55
tomorrowland 2014 dates

ความคิดเห็นที่ 90
Great article.Really thank you! Keep writing.

2014-07-24 21:05:22
Money Making Opportunities Onl

ความคิดเห็นที่ 91
I truly appreciate this article.Really looking forward to read more. Want more.

2014-07-25 10:54:33
M88

ความคิดเห็นที่ 92
Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Really looking forward to read more. Want more.

2014-07-25 13:56:48
Paris Offshore

ความคิดเห็นของคุณ
แสดงความคิดเห็น
หากคุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถร่วมแสดงความเห็นได้โดยใช้ Form ด้านล่างครับ
  • เคารพกฏกติกาในการใช้งาน สงวนการใช้คำหยาบคายและคำรุนแรงเอาแค่ เหน็บๆกันก็พอครับ
  • เคารพสิทธิของผู้อื่นในการพาดพิง กล่าวหา ว่าร้าย
หากยอมรับเงื่อนไขเชิญแสดงความคิดเห็นได้ครับ ^o^
ความคิดเห็น
ชื่อ / อีเมล์
 
 

SEARCH SOFTWARE DATABASE TumCivil.com
Keyword or and
Catagory

Nation

Os

  
TumCivil Networks: Tumcivil.com and TumCivil.net | Jobpub.com | Ezyprice.net About TumCivil  
 
 

Copyright ©2000-2005 TumCivil Networks All Right Reserved.
Best view with Microsoft Internet Explorer version 5.0 or Higher, 800x600 Pixels.

* Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.

* Tumcivil has been operating since December , 27 , 2000. Privacy Policy

Contact Us / About Us