TumCivil.com@Downloads
Options
Home Shopping Board@Forum Jobs News Tools Company Channel Education Software Downloads
 

 

 

ซื้อประกันภัยรถยนต์ สมัครบัตรเครดิต กู้เงินและดูบริการด้านการเงิน
รับออกแบบ คำนวณและออกแบบโครงสร้างตั้งแต่งานธรรมดา จนถึงอาคารขนาดใหญ่ ตึกสูง โรงงาน ฯลฯ โดยใช้มืออาชีพ พร้อมเซนต์แบบ ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาท สามารถทำงานเสร็จเพียงระยะเวลาอันสั้น คำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมให้ไฟล์ทำงานแก่ท่านเลย >>>>>> พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาโดยวุฒิวิศวกร (วย.) งานทุกประเภท โดยแบบธรรมดาและเร่งด่วน แบบยากง่าย มาตราทวิ39 ขออนุญาตเร่งด่วน .......ซึ่งท่านสามารถติดต่อได้ที่  09-499-0739  ตลอดเวลาครับ

I Thai Software | Top D/L I Top 50 D/L I New Software I FAQ | วิธีการดาวน์โหลด | Help! |


Civil Engineering : Construction& Management | Geo& Ground Water | Civil Tool and Game | Others | Spread-sheet | Structural Anaysis & RC - Steel Design | Surveying | Transportation | Utilities | Hydrology & Hydraulics | Water Resource |
Mechanical Engineering : Mechanical Engineering Electrical Engineering : Electrical Engineering & Power-Engineering  Others : Architectural | CAD Education Software - Education | Science | Tools : ToolsFree Forms :  ดาวน์โหลดแหล่งรวมสัญญาต่างๆ แบบฟอร์มทั่วไป แบบฟอร์มศาล แบบฟอร์มงานก่อสร้าง กว่า 1500 ชนิด  | รวมตัวอย่างจดหมายประเภทต่างๆ |  Spreadsheets for Engineers    เลือกซื้อ Software ได้ที่ Software Shopping |

Software Shopping  
TumCivil Barcut 1.0  

Download Now
9.51 Mb
You're at Home > Downloads > TumCivil Barcut 1.0
 Downloads: 9,190
 Company: TumCivil.com
 Date added: 2006-07-08
 File size: 9.51 Mb | Time to download 
 Quality:
 License: Shareware  
 User Rating Thumbs UpThumbs Down ( 5 is best )

Description

TumCivil Barcut 2.0 โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 มิติ " TumCivil Barcut" เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคำนวณการตัดชิ้นงานแบบ 1 มิติ เช่น ท่อน้ำ ท่อนไม้ เหล็กเส้น โดยมุ่งคำนวณหาวิธีการตัดที่ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด และทำให้เหลือเศษวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้งานน้อยที่สุด

เหมาะสำหรับวิศวกรโยธามาก ใช้ในไซต์งานก่อสร้าง ตัดเหล็กให้เหลือเศษน้อยสุด Bar Cut


หน้าจอตอนเข้า


แสดงแบบในการตัด


หน้าจอเวลาทำงาน


ใส่รายละเอียดที่ต้องการตัด สามารถใส่ระยะงอ ระยะทาบ ระยะเผื่อได้


แสดงวัสดุเศษที่เหลือจากการตัด (Unused Mat.) คำนวณเป็น นน. ความยาว ราคา


ใบแสดงการตัดเหล็กแต่ละเส้น


***********รายละเอียดของโปรแกรม***********

TumCivil Barcut V.2 โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 มิติ "Linear Optimizer" เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคำนวณการตัดชิ้นงานแบบ 1 มิติ เช่น ท่อน้ำ ท่อนไม้ เหล็กเส้น โดยมุ่งคำนวณหาวิธีการตัดที่ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด และทำให้เหลือเศษวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้งานน้อยที่สุด

ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดของอุปกรณ์การตัด ขนาดชิ้นงานที่ต้องการ จำนวนชิ้นงานที่ต้องการ ขนาดชิ้นงานหลัก รวมไปถึงการกำหนดค่าใช้จ่ายในการตัดต่อครั้ง หรือค่าใช้จ่ายต่อความยาวในการตัด เพื่อให้สามารถทราบถึงต้นทุนของชิ้นงานแต่ละชิ้นได้อย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์มีความสามารถในการออกแบบและคำนวณหาวิธีการตัดชิ้นส่วนตามจำนวนที่ต้องการ จากวัตถุดิบที่กำหนดให้ และยังสามารถกำหนดขนาดของรอยตัดในแต่ละวัตถุดิบ และราคาของวัตถุดิบแต่ละชิ้นเพื่อคำนวณหาต้นนของชิ้นส่วนหลังการตัดได้อีกด้วย

ซอฟต์แวร์มีรายการให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ เช่น รายงานสรุปการตัด รายงานสรุปภาพการตัด และรายงานสรุปต้นทุนของชิ้นส่วน

ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 95/98/ME/XP/NT/2000.

*************************************************************************

ซอฟต์แวร์ TumCivil Barcut 2.0 ใช้ระบบฐานข้อมูล (Database) ในการจัดเก็บข้อมูลของวัตถุดิบ ชิ้นส่วน รอยตัด รวมไปถึงงานตัด เพื่อที่จะทำให้คุณสามารถจัดการข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายได้ ซอฟต์แวร์จึงได้ใช้ชุดปุ่มจัดการฐานข้อมูล (Database Navigation) ซึ่งใช้รูปแบบเดียวกันในข้อมูลทุกชุด

สิ่งที่เพิ่มมาจาก v.1.0 :

- สามารถแยกฐานข้อมูลของ Material และ Part ได้ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม (Group)
- สามารถใส่รายละเอียดรูปโลโก้ของบริษัทได้
- การคำนวณกระชับขึ้น แม่นยำและรวดเร็วขึ้นมาก

คุณสมบัติเด่น (ใช้ในงานก่อสร้าง) :

- แสดงผลปริมาณวัสดุที่เหลือเศษ เช่น จะบอกว่าเหลือกี่เส้น เหลือเท่าไหร่ เหลือกี่กิโลกรัม ชิ้นไหนเหลือบ้าง (ใส่นน./เส้นได้)
- สามารถใส่รายละเอียดการตัดได้ เช่น มีระยะงอ ระยะทาบ หรือ ระยะที่งอขอ (Hook Length) ได้ ทั้งซ้ายและขวา
- แสดงราคาในการตัดของวัสดุได้ พร้อมทั้งสามารถพิมพ์ใบสั่งตัดได้
- ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน สามารถดูรายละเอียดการสั่งตัดตามจำนวนชิ้นได้ทันทีว่าตัดขนาดนี้มีกี่ชิ้น ไม่ต้องไปเลือกไล่ดู
- สามารถตัดวัสดุได้ในปริมาณที่มากกว่าเดิม ลดความยุ่งยากในการแสดงผล

สำหรับคุณสมบัติต่างๆ ของโปรแกรมเป็นดังนี้

1. สามารถคำนวณการตัดชิ้นงานต่อครั้งได้ไม่จำกัดขนาดและจำนวน
2. สามารถกำหนดขนาดรอยตัด
3. สามารถคำนวณต้นทุนของชิ้นงานจากค่าใช้จ่ายในการตัดต่อครั้ง หรือค่าใช้จ่ายต่อความยาวในการตัด
4. สามารถกำหนดลำดับความสำคัญของแต่ละชิ้นงานได้
5. สามารถกำหนดราคาของแผ่นงานหลักได้
6. สามารถกำหนดสีของชิ้นงานแต่ละแผ่นได้โดยอิสระ
7. สามารถกำหนดทิศทางการตัดได้
8. สามารถในการออกแบบและคำนวณหาวิธีการตัดชิ้นส่วนตามจำนวณที่ต้องการ
9. สามารถกำหนดลำดับความสำคัญของชิ้นงานในการตัดได้
10. สามารถรายงานสรุปภาพการตัด และรายงานสรุปต้นทุนของชิ้นส่วน
11. ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล
12. พร้อมรายงานให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ
13. เหมาะสำหรับวิศวกรโยธามาก ใช้ในไซต์งานก่อสร้าง ตัดเหล็กให้เหลือเศษน้อยสุด BarCut

*************************************************************************

หลักการทำงาน / ตัวอย่าง TumCivil Barcut 2.0

เช่น มีท่อน้ำขนาดยาว 6 เมตร 10 ท่อน ต้องการคำนวณหาวิธีการตัด
โดยตัดด้วยใบเลื่อยขนาด 2 มม. ให้ได้
ความยาว 0.75 เมตร จำนวน 10 ท่อน
ความยาว 1.25 เมตร จำนวน 15 ท่อน
ความยาว 0.5 เมตร จำนวน 20 ท่อน
ความยาว 1.5 เมตร จำนวน 7 ท่อน
ว่าจะมีการตัดอย่างไรให้เกิดการใช้งานที่คุ้มค่าที่สุด ?

*************************************************************************

Training : สามารถชม VDO สอนการใช้งานได้ที่นี่

*************************************************************************

ราคาจำหน่าย : Price

TumCivil Barcut 2.0 (USB HardLock) จำหน่ายอยู่ที่ราคา 6,000 บาท : สามารถทำงานได้เต็มไม่จำกัด
TumCivil Barcut 2.0 (Password Lock) จำหน่ายอยู่ที่ราคา 3,000 บาท : สามารถทำงานได้เต็มไม่จำกัด
TumCivil Barcut Lite 2.0 (Lite Version) ฟรี สำหรับสมาชิก Engfanatic : สามารถตัดชิ้นวัสดุ (part) ได้ไม่เกิน 10 แบบ
TumCivil Barcut Shareware 2.0 (Shareware) สำหรับทดลองใช้ : สามารถตัดชิ้นวัสดุ (part) ได้ไม่เกิน 3 แบบ

<สำหรับสมาชิก Engfanatic สามารถ Upgrade เป็นรุ่น Lite Version ได้ทันที คลิกที่นี่>

สั่งซื้อโทร 09- 4990739 ครับ ตลอด 24 ชม. หรือ www.tumcivil.com/shopping

(หมายเหตุ : สั่งซื้อต่อครั้งมากกว่า 1 ชุดมีส่วนลดตามจำนวน)

*************************************************************************

* ความพึงพอใจของผู้ใช้เป็นสิ่งที่ทางผู้พัฒนาคาดหวังมากที่สุด ดังนั้นจึงตัดสินใจกำหนดสิทธิ์การปรับปรุงรุ่น (UPGRADE) ฟรีภายในรุ่นย่อยเดียวกัน ซึ่งการปรับปรุงรุ่นแต่ละครั้งจะทำการปรับปรุง คุณสมบัติต่างๆของโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพต่างๆสูงขึ้น เช่น ประสิทธิภาพการคำนวณ รูปแบบการแสดงผล และปรับปรุงการใช้งานต่างๆตามที่ได้รับการแนะนำติชมจากผู้ใช้ทุกท่าน


* หากมีปัญหาในการติดตั้ง สอบถามได้ที่เว็บบอร์ดของ www.tumcivil.com


 
 ข้อเสนอแนะ : View User Comment for TumCivil Barcut 1.0
View User Comment for TumCivil Barcut 1.0

  แสดงความเห็นที่นี่

 

ระบบสมาชิกแจ้งข่าวสาร - บริการพิเศษที่คุณจะได้รับจากเรา เมื่อสมัครสมาชิก.
Engineering Tips Center รวมบทความ เช่น รายการคำนวณ แบบบ้านฟรี รวมไว้ที่นี่ มีจดหมายสมัครงาน และเกี่ยวกับงานด้วย
Engineering Dictionary - English - Thai / Thai - English ดิกชั่นนารี่ทางวิศวกรรม  รวมศัทพ์ช่าง เทคนิคต่างๆ
- Online Catalog   หน้าเดียว เน้นแค่ 3 หมวด ตัวที่น่าสนใจ
- ดาวน์โหลดรายการ Software ที่จำหน่ายพร้อมราคา
เว็บไซต์สำเร็จรูป ฟรี บริการเพื่อนๆวิศวกร นายช่าง ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
 
Spreadsheets for Structural Engineers (> 550 items)
 

Advertisment

New Promotions !!!  ซื้อ CiviSoft Estimation 3.02  โปรแกรมประมาณราคาของไทย ปรกติราคา 9,000 บาท และ Visual RC ออกแบบโครงสร้าง คสล. ปรกติ 6,000 บาท ทั้งชุดเหลือราคา 13,000  บาท จากปรกติ 15,000 บาท ประหยัดทันที 2,000 บาท พร้อมของแถมแบบเฉพาะตัวอีกเพียบ คุ้มครับ .......  สนใจโทร. 09-499-0739 ครับ หรือ ที่นี่  
 

Download Now

Main site
Download Now

Download Now

 

Software Downloaded since Dec. 00, updated continually :
Updated continually :

Advertising Places 

EZ Frame

ลงโฆษณา

Add subscriber 

E-mail:
 HTML mail
 Text mail
  

EZ Frame

     
     

    

TumCivil Networks: Tumcivil.com and TumCivil.net | Jobpub.com | Ezyprice.net   About TumCivil  
 
 

Copyright ©2000-2005 TumCivil Networks All Right Reserved..
Best view with Microsoft Internet Explorer version 5.0 or Higher, 800x600 Pixels.

* Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.

* Tumcivil has been operating since December , 27 , 2000. Privacy Policy

Contact Us / About Us