การจัดฝึกอบรมภายในองค์กรด้นวิศวกรรม (In house Training) @ TumCivil.com
 
 
   
 

 

TumCivil Trainer Team (ด้วยวิทยากรคุณภาพ)

      

 

  การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In house Training)

เป็นการฝึกอบรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรจำนวนมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การปรับทัศนคติ หรือพฤติกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพียง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการวิศวกรรม ความรู้และประสบการณ์ทั้งใหม่และเก่าย่อมเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อทำให้องค์กรมีความได้เปรียบและพัฒนาไปอย่างมั่นคง.....

   
  ประโยชน์ In-house Training

          1 . ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานประกอบการเดียวกันมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากร

          2 . การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามความต้องการ และสภาพปัญหาที่แท้จริงขององค์กร

          3 . การฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้และพัฒนาพร้อมๆ กันตามช่วงเวลาที่ต้องการ

          4 . ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าประสานงาน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบุคคลต่ำ

          5 . บริการจัดทำเอกสารและสื่อที่ใช้ในการอบรมให้กับองค์กรท่าน อย่างเต็มรูปแบบ

 


ที่ TumCivil.com เราสัญญาว่าจะทำให้ได้สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด

+ ตัวอย่างเอกสารอบรม-สัมมนา คู่มือต่างๆ TumCivil.com & TumCivil Training Center + (คลิกดูได้ครับ)

+ ทีมงานวิทยากรคุณภาพ สอนแบบให้ท่านได้ความรู้เต็มที่

รวมทั้งบริการเสริมเพิ่มเติมให้ เช่น.......

+ เรามีบริการอัด VDO และทำสื่อการเรียนให้กับองค์กรท่านด้วย เพื่อเอาไปดูย้อนหลังและทบทวน

+ และเอกสารของเรา จัดพิมพ์อย่างดีด้วยคุณภาพการพิมพ์ระดับสูงมาตรฐานสากล เอกสารสวยงาม ไม่ Xerox
 

 

ติดต่อเรา

TumCivil.com Training Center (ตั้มซีวิลดอทคอม)

หรือ ติดต่อ

จก. ยูโลจี กรุ๊ป (ไทยแลนด์)

129/72 ม.8 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่นี่

หรือ โทร. 089-4990739

ติดต่อสอบถามรายละเอียดคลิกที่นี่  / หรือ โทรด่วน. 089-4990739 /  พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น + พร้อมจัดงบประมาณ