TumCivil.com Engfanatic Club with Downloads Center

 
 
 

  Set Home Page   |   BookMark   |   Print    
SMALL NORMAL LARGE
 
TumCivil Menu Guide :
 หน้าแรก TumCivil.com
 Downloads Software
 Software Shopping Shop
 หมวดการอบรม - สัมมนา
 Webboard รวมทุกหมวดหมู่
 บทความ ความรู้ สื่อต่างๆ
 คู่มือ เทคนิคต่างๆ ที่แบ่งปัน
 Engineering Dictionary

สมาชิก / ลูกค้า / วิทยากร

 Engfanatic. Member
 หน้าส่วนตัวสมาชิก
 หน้าแรก EngfanaticTM
 สมัครสมาชิก Engfanatic
 สมาชิกเข้าระบบ (Sign In)
 วิทยากรเข้าระบบ (Sign In)

 

Engineering Services

 DRMK Computing App.ฟรี!

 ซอฟต์แวร์บุฟเฟต์ (สมาชิก)
 Engineering Tools
 Engineering Dictionary
 Dictionary ทั่วไป
 ตำแหน่งงานวิศวกรรมว่าง
 Classified Zone

 

TumCivil บริการ ทั่วไป

 TumCivil Free E-Mail
 หน้า D/L แบบฟอร์มต่างๆ
 Engineering  Jobs
 Free Online Barcode
 เพื่อนบ้านของเรา - Link
 

เมนูลัดสมาชิก

• สมัครสมาชิกใหม่  (500 .)
•
สมาชิกเข้าระบบ (Sign-In)

Advertisment

 

Training

หลักสูตรอบรม - สัมมนา
Training WebBoard
สิทธิประโยชน์การอบรม
ภาพการอบรม - สัมมนา
ข่าว - กิจกรรมการอบรม
การใช้งาน - How To
รายชื่อวิทยากร-Trainer
รายชื่อของลูกค้าองค์กร
 

  TumCivil.com Site Map

  มาครั้งแรกอ่านที่นี่ก่อนนะครับ

   เมนูหลักที่ใช้บ่อย :
  •
หน้าแรก TumCivil.com
  •
หน้าแรก Downloads
  •
หน้าแรก อบรม-สัมมนา
  •
หน้าแรก Engfanatic

  Engineering Software - Downloads1 
 

 TumCivil.com | หน้าหลัก Downloads | Downloads โปรแกรมงานวงรอบปิด U- Traverse ->

 
    ชื่อซอฟต์แวร์รายการ :
   Downloads โปรแกรมงานวงรอบปิด U- Traverse

 
 
 
 
@ Downloads Shortcut

Downloads Home (หน้าแรกดาวน์โหลด)
Thai Software (โปรแกรมของไทย)
New Software  (Just Added)
Top Download (Hot Requested)
Search Options (Advanced Search)
 
  @ Software Download 's Pick

  1. Visual RC DX-2
2. CiviSoft Estimation
3. SUTFoundation v.1.0
4. SysDesigner v1.5
5. Engineering Dictionary
 
 
6. DTM
7. CCT-TRUSS 1.7
8. EZ Truss 
9. Pojjaman
10. CADไท 2006 Pro
@ Software Shop's Pick

  1. A Frame 3D
2. Microfeap P1
3. Microfeap P2
4. Visual RC DX-2
5. CiviSoft Estimation
6. TumCivil BarCut
7. EZ Frame 2D
8. ADFS พื้นไร้คาน
9. QuickDesign
10.
OOPSEP

Engineering Software Shopping Center

< เลือกซื้อซอฟต์แวร์ดีๆ / หนังสือ VDO ที่นี่ >

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดซอฟต์แวร์ / Software Categories 

 

TumCivil. Home > Downloads Home
--------------------------------------------------------------------------
Civil Engineering :
Structural Analysis & Design
Construction & Management (CM)
Geotech & Ground Water
Civil Tools and Civil Game
Others Eng. Software
Spread-sheet for Engineer
Engineering Surveying
Transportation Engineering
Engineering Utilities
Hydrology & Hydraulics
Water Resource
 Mechanical Engineering :
Mechanical Engineering
 Electrical Engineering :
Electrical & Power-Engineering
 Others :
Architectural
CAD & CAM
 Education Software :
Education
Science
 Tools :
Tools
 Free Forms and Spreadsheet:
แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ แบบฟอร์มศาล ฯลฯ
แบบฟอร์มสำหรับงานวิศวกรรมก่อสร้าง

 
 
 

ทางเลือกสำหรับโปรแกรมแบบต่างๆ

 
 
  Spreadsheets for Engineering Works  
   

 

• บทความที่แจก Spreadsheets
• งานวิเคราะห์ออกแบบ คำนวณโครงสร้าง
•
งานทางด้านวิศวกรรมทั่วๆไป
• พัฒนาจากเพื่อนสมาชิกและวิทยากร ฯลฯ
   
  โปรแกรมพิเศษหามาแจกสมาชิก (สมาชิก)    
WebService เว็บเซอร์วิส (สมาชิก)
  • โปรแกรมพิเศษที่แจกให้กับสมาชิก
• สมาชิกสามารถเข้าไปถอดรหัสได้เอง
• สมาชิก
Engfanatic เท่านั้นครับ
 

 

   
• Eng. Software Shop    -  แหล่งรวมสำหรับซื้อโปรแกรมวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุด มีมากมาย
• WebService Software -  เทคโนโลยีสำหรับผู้ที่ต้องการซอฟต์แวร์ แบบบุฟเฟต์ บริการตัวเอง ให้ไม่อั้น

Spreadsheets Corner (ชมรมคนรักสเปรดชีต)

• 1. Spreadsheets  สำหรับงานออกแบบโครงสร้าง งานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา ฯลฯ
• 2. ชมรมคนรักสเปรดชีต Spreadsheets Board เว็บบอร์ดพูดคุยแลกเปลี่ยน Spreadsheets

My Sponsored

 


โปรแกรมงานวงรอบปิด U- Traverse  
 
You're at Home > Downloads > โปรแกรมงานวงรอบปิด U- Traverse
 Downloads: (จำนวนครั้ง) 12,975  Times
 Company: (บริษัท , ชื่อ) คุณทองพูล ทาสีเพชร
 Date added: (วันที่ลง) 2006-07-23
 File size: (ขนาดไฟล์) 2.09 Mb | Time to download 
 Quality: (คุณภาพ)
 License: (ชนิดไฟล์) Free  
 User Rating Thumbs UpThumbs Down ( 5 is best )

Description : (รายละเอียด)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวงรอบปิด U- Traverse  ใช้สำหรับงานทางด้านการสำรวจเพื่อปรับระดับพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ การคิดพื้นที่และค่าพิกัดฉาก (Rectangular coordinate) ของแปลงที่ดินที่มีขอบเขตรูปร่างไม่สม่ำเสมอ


รายละเอียดของโปรแกรม

การสำรวจพื้นที่การทำวงรอบ เมื่อมีการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆแล้ว หากต้องการนำข้อมูลนั้นมาคำนวณวิเคราะห์ มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการคิดพื้นที่และค่าพิกัดฉาก (Rectangular coordinate) ของแปลงที่ดินที่มีขอบเขตรูปร่างไม่สม่ำเสมอ ซึ่งการคิดพื้นที่โดยการใช้ค่าพิกัดฉากนั้น หากใช้การคำนวณด้วยมือ จะต้องใช้เวลาในการคำนวณมาก อีกทั้งถ้าหากเป็นพื้นที่โครงการขนาดใหญ่แล้วนั้นก็จะยิ่งใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งถ้าหากว่าผลการการคิดคำนวณที่ผิดพลาดเกินขึ้น อาจจะยังส่งผลให้เกิดความเสียหายตามมาได้ จึงได้พัฒนาโปรแกรม U- Traverse ขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดของโปรแกรม (เพิ่มเติม)

- ใช้วิธีพิกัดฉากในการคิดพื้นที่ของที่ดิน
- หน่วยที่ใช้วัดความกว้าง ความยาว พื้นที่ และปริมาตร จะใช้หน่วยวัดเมตริกในการแบ่งแปลงที่ดินโดยทั่วไป
- สามารถใช้หน่วยที่ใช้วัดพื้นที่ เป็นหน่วยวัดของไทยได้
- หน่วยที่ใช้วัดมุม ใช้ระบบส่วนหกสิบ (Sexagesimal system) คือ องศา (Degree) ลิปดา (Mimute) และฟิลิปดา (Second)
- ข้อมูลของมุม (Angle) ที่มาคำนวณหาค่าพิกัดฉากของวงรอบปิด ต้องรังวัดเป็นมุมภายในเท่านั้น
- นำเข้า (Input) ข้อมูลมุมและพิกัดฉากจุดเริ่มต้นได้ทางแป้นพิมพ์ (Keyboard)
- สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณได้ทั้งทางหน้าจอคอมพิวเตอร์และทางเครื่องพิมพ์
- สามารถแสดงผลทางกราฟิกได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์และทางเครื่องพิมพ์
- สามารถบันทึกไฟล์ได้
- พิมพ์ผลการวิเคราะห์ได้

###########################################

พัฒนาโดย

นายทองพูล ทาสีเพชร

สาขาวิชา การจัดการงานก่อสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย

###########################################

* ดาวน์โหลดได้ที่ www.tumcivil.com

###########################################


 
 ข้อเสนอแนะ : View User Comment for โปรแกรมงานวงรอบปิด U- Traverse
View User Comment for โปรแกรมงานวงรอบปิด U- Traverse

  แสดงความเห็นที่นี่

 

Advertisment

Engineering Tips Center รวมบทความต่างๆมากมาย สาระต่างๆ สื่อการเรียนการสอน และอื่นๆ คลิกเลย
รายการอบรมสัมมนา  บริการอบรม-สัมมนาวิชาการ วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง, ออกแบบ, คำนวณ ฯลฯ
ร้านค้ำซอฟต์แวร์ก่อสร้างออนไลน์ !!!  < เลือกซื้อซอฟต์แวร์ดีๆ / หนังสือ VDO ที่นี่ >
 

Download Now

Main site : (ดาวน์โหลดที่นี่)
Download Now

Download Now

SEARCH SOFTWARE DATABASE TumCivil.com

Keyword or and
Catagory

Nation

Os

Search Options


การใช้งานระบบ สิทธิประโยชน์อบรม การอบรม - สัมมนา WebService More @ TumCivil
• มาครั้งแรกอ่านที่นี่ครับ
•
การใช้งานระบบ - How to use
•
การสั่งซื้อ - การจอง
•
การชำระเงิน - How to pay
•
Conditions & Policy
•
เกี่ยวกับเรา
•
ติดต่อเรา
•
ลงโฆษณา
• หน้าหลักโครงการ
•
ต่อที่ 1 รับฟรีๆๆ
•
ต่อที่ 2 สะสมแต้ม - ของรางวัล
•
ต่อที่ 3 Member get Member
•
ดูแต้มสะสมคะแนน

• หมวดหลักอบรม - สัมมนา
•
สมาชิก Engfanatic Club
•
รวมรายชื่อวิทยากร
•
บทความทั้งหมด / VDO
•
เว็บบอร์ดรวมทุกหมวด

• หน้าหลัก WebService
•
ขอรหัสผ่านโปรแกรม
•
บริการโปรแกรมบนเว็บ [Online Service]
• หน้าหลัก TumCivil
•
หน้าหลัก Engfanatic
•
หน้าหลัก Downloads
•
เลือกซื้อ Software

 

ทะเบียนประกอบการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 7 12 03 0000001 0  "ตั้มซีวิลดอทคอม" กดเพื่อดูหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์About |  Contact |  ลงโฆษณา

 © Copyright Since 2000 by TumCivil.com (Engineering Software and Training Center) and its affiliate sites TumCivil.com