TumCivil.com Engfanatic Club with Downloads Center

 
 
 

  Set Home Page   |   BookMark   |   Print    
SMALL NORMAL LARGE
 
TumCivil Menu Guide :
 หน้าแรก TumCivil.com
 Downloads Software
 Software Shopping Shop
 หมวดการอบรม - สัมมนา
 Webboard รวมทุกหมวดหมู่
 บทความ ความรู้ สื่อต่างๆ
 คู่มือ เทคนิคต่างๆ ที่แบ่งปัน
 Engineering Dictionary

สมาชิก / ลูกค้า / วิทยากร

 Engfanatic. Member
 หน้าส่วนตัวสมาชิก
 หน้าแรก EngfanaticTM
 สมัครสมาชิก Engfanatic
 สมาชิกเข้าระบบ (Sign In)
 วิทยากรเข้าระบบ (Sign In)

 

Engineering Services

 DRMK Computing App.ฟรี!

 ซอฟต์แวร์บุฟเฟต์ (สมาชิก)
 Engineering Tools
 Engineering Dictionary
 Dictionary ทั่วไป
 ตำแหน่งงานวิศวกรรมว่าง
 Classified Zone

 

TumCivil บริการ ทั่วไป

 TumCivil Free E-Mail
 หน้า D/L แบบฟอร์มต่างๆ
 Engineering  Jobs
 Free Online Barcode
 เพื่อนบ้านของเรา - Link
 

เมนูลัดสมาชิก

• สมัครสมาชิกใหม่  (500 .)
•
สมาชิกเข้าระบบ (Sign-In)

Advertisment

 

Training

หลักสูตรอบรม - สัมมนา
Training WebBoard
สิทธิประโยชน์การอบรม
ภาพการอบรม - สัมมนา
ข่าว - กิจกรรมการอบรม
การใช้งาน - How To
รายชื่อวิทยากร-Trainer
รายชื่อของลูกค้าองค์กร
 

  TumCivil.com Site Map

  มาครั้งแรกอ่านที่นี่ก่อนนะครับ

   เมนูหลักที่ใช้บ่อย :
  •
หน้าแรก TumCivil.com
  •
หน้าแรก Downloads
  •
หน้าแรก อบรม-สัมมนา
  •
หน้าแรก Engfanatic

  Engineering Software - Downloads1 
 

 TumCivil.com | หน้าหลัก Downloads | Downloads SD BEAM 1.0 ->

 
    ชื่อซอฟต์แวร์รายการ :
   Downloads SD BEAM 1.0

 
 
 
 
@ Downloads Shortcut

Downloads Home (หน้าแรกดาวน์โหลด)
Thai Software (โปรแกรมของไทย)
New Software  (Just Added)
Top Download (Hot Requested)
Search Options (Advanced Search)
 
  @ Software Download 's Pick

  1. Visual RC DX-2
2. CiviSoft Estimation
3. SUTFoundation v.1.0
4. SysDesigner v1.5
5. Engineering Dictionary
 
 
6. DTM
7. CCT-TRUSS 1.7
8. EZ Truss 
9. Pojjaman
10. CADไท 2006 Pro
@ Software Shop's Pick

  1. A Frame 3D
2. Microfeap P1
3. Microfeap P2
4. Visual RC DX-2
5. CiviSoft Estimation
6. TumCivil BarCut
7. EZ Frame 2D
8. ADFS พื้นไร้คาน
9. QuickDesign
10.
OOPSEP

Engineering Software Shopping Center

< เลือกซื้อซอฟต์แวร์ดีๆ / หนังสือ VDO ที่นี่ >

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดซอฟต์แวร์ / Software Categories 

 

TumCivil. Home > Downloads Home
--------------------------------------------------------------------------
Civil Engineering :
Structural Analysis & Design
Construction & Management (CM)
Geotech & Ground Water
Civil Tools and Civil Game
Others Eng. Software
Spread-sheet for Engineer
Engineering Surveying
Transportation Engineering
Engineering Utilities
Hydrology & Hydraulics
Water Resource
 Mechanical Engineering :
Mechanical Engineering
 Electrical Engineering :
Electrical & Power-Engineering
 Others :
Architectural
CAD & CAM
 Education Software :
Education
Science
 Tools :
Tools
 Free Forms and Spreadsheet:
แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ แบบฟอร์มศาล ฯลฯ
แบบฟอร์มสำหรับงานวิศวกรรมก่อสร้าง

 
 
 

ทางเลือกสำหรับโปรแกรมแบบต่างๆ

 
 
  Spreadsheets for Engineering Works  
   

 

• บทความที่แจก Spreadsheets
• งานวิเคราะห์ออกแบบ คำนวณโครงสร้าง
•
งานทางด้านวิศวกรรมทั่วๆไป
• พัฒนาจากเพื่อนสมาชิกและวิทยากร ฯลฯ
   
  โปรแกรมพิเศษหามาแจกสมาชิก (สมาชิก)    
WebService เว็บเซอร์วิส (สมาชิก)
  • โปรแกรมพิเศษที่แจกให้กับสมาชิก
• สมาชิกสามารถเข้าไปถอดรหัสได้เอง
• สมาชิก
Engfanatic เท่านั้นครับ
 

 

   
• Eng. Software Shop    -  แหล่งรวมสำหรับซื้อโปรแกรมวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุด มีมากมาย
• WebService Software -  เทคโนโลยีสำหรับผู้ที่ต้องการซอฟต์แวร์ แบบบุฟเฟต์ บริการตัวเอง ให้ไม่อั้น

Spreadsheets Corner (ชมรมคนรักสเปรดชีต)

• 1. Spreadsheets  สำหรับงานออกแบบโครงสร้าง งานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา ฯลฯ
• 2. ชมรมคนรักสเปรดชีต Spreadsheets Board เว็บบอร์ดพูดคุยแลกเปลี่ยน Spreadsheets

My Sponsored

 


SD BEAM 1.0  
 
You're at Home > Downloads > SD BEAM 1.0
 Downloads: (จำนวนครั้ง) 22,897  Times
 Company: (บริษัท , ชื่อ) ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
 Date added: (วันที่ลง) 2003-11-19
 File size: (ขนาดไฟล์) 2.35 Mb | Time to download 
 Quality: (คุณภาพ)
 License: (ชนิดไฟล์) Free  
 User Rating Thumbs UpThumbs Down ( 5 is best )

Description : (รายละเอียด)

SD BEAM 1.0  เป็นโปรแกรมที่วิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้วิธีสมการสามโมเมนต์ ( Three Moment Method )และออกแบบคาน โดยใช้วิธีกําลัง ( Strength Method )การวิเคราะห์และออกแบบจะสามารถป้อนข้อมูลของนํ้าหนักใช้งาน ( Service Load ) และเปลี่ยนเป็นนํ้าหนักที่เพิ่มค่าแล้ว ( Factored Load )ได้

 

 


รายละเอียดของโปรแกรม SD BEAM 1.0

 เป็นโปรแกรมที่วิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้วิธีสมการสามโมเมนต์ ( Three Moment Method )และออกแบบคาน โดยใช้วิธีกําลัง ( Strength Method )
การวิเคราะห์และออกแบบจะสามารถป้อนข้อมูลของนํ้าหนักใช้งาน ( Service Load ) และเปลี่ยนเป็นนํ้าหนักที่เพิ่มค่าแล้ว ( Factored Load )
ได้และยังสามารถนําค่าตรวจสอบกับคำตอบที่ได้จากการคำนวณด้วยมือ และตรวจสอบการเขียนแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดได้เป็นอย่างดี
และในส่วนการออกแบบโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนข้อมูลและง่ายต่อการเรียนรู้การใช้งาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยพัฒนาแนวคิด
และทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการออกแบบโครงสร้างต่อไป

ขอบเขต

1. คานเป็นแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้น
2. โปรแกรมไม่สามารถคำนวณแรงบิดของคานที่เกิดขึ้น
3. การออกแบบคานจํากัดที่ 20 ช่วง
4. หน่วยที่ใช้ในการคำนวณเป็นหน่วยเมตริก
5. คำสั่งเมนูที่ใช้งานใช้ภาษาไทย
6. แสดงผลได้ทั้งข้อความและกราฟิก
7. ใช้มาตรฐาน ว.ส.ท. E.I.T.Standard 1008-38 เป็นเกณฑ์ในการออกแบบ
8. สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ทั้งทางหน้าจอ (Screen) และทางเครื่องพิมพ์ (Printer)
9. แสดงผลได้ทั้งข้อความและกราฟิก
10. ในหนึ่งช่วงคานจะสามารถมีน้ำหนักบรรทุกแบบแผ่กระจายเต็มช่วงคานเท่านั้นและมีน้ำหนักกระทำเป็น จุดได้ไม่เกิน 5 จุด
11. ที่รองรับเป็นแบบยึดหมุน (pin) เท่านั้น
12. EI เท่ากันตลอดแนวคาน

ขั้นตอนการใช้งาน

การทำงานในรายการต่างๆ ทำได้โดยเลือกคลิกปุ่มที่เมนูบาร์หรือทูลบาร์ ซึ่งเมื่อเลื่อนเมาส์ไปตรงกับตำแหน่งของปุ่มใด
จะปรากฏหัวข้อการทำงานของปุ่มนั้น สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ทำได้ดังนี้

1. คลิกที่ปุ่มป้อนข้อมูลทั่วไปป้อนข้อมูลของคาน
2. คลิกที่ปุ่มรูปทรงของคานและความยาวแต่ละช่วงเลือกแบบคานที่ต้องการ
3. คลิกที่ปุ่มนํ้าหนักบรรทุกซึ่งมีทั้งหมด 4 แบบ
3.1 นํ้าหนักจรเพิ่มเติมแบบแผ่สมํ่าเสมอ
3.2 นํ้าหนักคงที่เพิ่มเติมแบบแผ่สมํ่าเสมอ
3.3 นํ้าหนักจรเพิ่มเติมแบบจุด
3.4 นํ้าหนักคงที่เพิ่มเติมแบบจุด
4. คลิกที่ปุ่มป้อนตัวคูณนํ้าหนักบรรทุกป้อนค่าที่ต้องการ
5. ทําการคํานวณโดยคลิกที่ปุ่มวิเคราะห์และออกแบบ
6. คลิกที่ปุ่มผลลัพธ์สามารถดูผลลัพธ์ นํ้าหนักใช้งาน , นํ้าหนักที่เพิ่มค่าได้ และ การออกแบบคาน
7. คลิกที่ปุ่มมุมมองสามารถดูมุมมองกราฟิก , นํ้าหนักใช้งาน และ นํ้าหนักที่เพิ่มค่าได้

ข้อควรระวัง

1. ผู้ใช้ต้องพิจารณาถึงเสถียรภาพของโครงสร้างในการวิเคราะห์และออกแบบเอง
2. ควรเซฟไฟล์ข้อมูลบ่อยๆ เนื่องจากการดักจับข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลมีประสิทธิภาพพอใช้เท่านั้น


หากมีปัญหาติดต่อได้ที่ ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน skng@kmitnb.ac.th  โพสต์ไว้ที่นี่ http://forum.tumcivil.net/?board=18


ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

 
 ข้อเสนอแนะ : View User Comment for SD BEAM 1.0
View User Comment for SD BEAM 1.0

  แสดงความเห็นที่นี่

 

Advertisment

Engineering Tips Center รวมบทความต่างๆมากมาย สาระต่างๆ สื่อการเรียนการสอน และอื่นๆ คลิกเลย
รายการอบรมสัมมนา  บริการอบรม-สัมมนาวิชาการ วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง, ออกแบบ, คำนวณ ฯลฯ
ร้านค้ำซอฟต์แวร์ก่อสร้างออนไลน์ !!!  < เลือกซื้อซอฟต์แวร์ดีๆ / หนังสือ VDO ที่นี่ >
 

Download Now

Main site : (ดาวน์โหลดที่นี่)
Download Now

Download Now

SEARCH SOFTWARE DATABASE TumCivil.com

Keyword or and
Catagory

Nation

Os

Search Options


การใช้งานระบบ สิทธิประโยชน์อบรม การอบรม - สัมมนา WebService More @ TumCivil
• มาครั้งแรกอ่านที่นี่ครับ
•
การใช้งานระบบ - How to use
•
การสั่งซื้อ - การจอง
•
การชำระเงิน - How to pay
•
Conditions & Policy
•
เกี่ยวกับเรา
•
ติดต่อเรา
•
ลงโฆษณา
• หน้าหลักโครงการ
•
ต่อที่ 1 รับฟรีๆๆ
•
ต่อที่ 2 สะสมแต้ม - ของรางวัล
•
ต่อที่ 3 Member get Member
•
ดูแต้มสะสมคะแนน

• หมวดหลักอบรม - สัมมนา
•
สมาชิก Engfanatic Club
•
รวมรายชื่อวิทยากร
•
บทความทั้งหมด / VDO
•
เว็บบอร์ดรวมทุกหมวด

• หน้าหลัก WebService
•
ขอรหัสผ่านโปรแกรม
•
บริการโปรแกรมบนเว็บ [Online Service]
• หน้าหลัก TumCivil
•
หน้าหลัก Engfanatic
•
หน้าหลัก Downloads
•
เลือกซื้อ Software

 

ทะเบียนประกอบการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 7 12 03 0000001 0  "ตั้มซีวิลดอทคอม" กดเพื่อดูหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์About |  Contact |  ลงโฆษณา

 © Copyright Since 2000 by TumCivil.com (Engineering Software and Training Center) and its affiliate sites TumCivil.com