TumCivil.com Engfanatic Club with Downloads Center

 
 
 

  Set Home Page   |   BookMark   |   Print    
SMALL NORMAL LARGE
 
TumCivil Menu Guide :
 หน้าแรก TumCivil.com
 Downloads Software
 Software Shopping Shop
 หมวดการอบรม - สัมมนา
 Webboard รวมทุกหมวดหมู่
 บทความ ความรู้ สื่อต่างๆ
 คู่มือ เทคนิคต่างๆ ที่แบ่งปัน
 Engineering Dictionary

สมาชิก / ลูกค้า / วิทยากร

 Engfanatic. Member
 หน้าส่วนตัวสมาชิก
 หน้าแรก EngfanaticTM
 สมัครสมาชิก Engfanatic
 สมาชิกเข้าระบบ (Sign In)
 วิทยากรเข้าระบบ (Sign In)

 

Engineering Services

 DRMK Computing App.ฟรี!

 ซอฟต์แวร์บุฟเฟต์ (สมาชิก)
 Engineering Tools
 Engineering Dictionary
 Dictionary ทั่วไป
 ตำแหน่งงานวิศวกรรมว่าง
 Classified Zone

 

TumCivil บริการ ทั่วไป

 TumCivil Free E-Mail
 หน้า D/L แบบฟอร์มต่างๆ
 Engineering  Jobs
 Free Online Barcode
 เพื่อนบ้านของเรา - Link
 

เมนูลัดสมาชิก

• สมัครสมาชิกใหม่  (500 .)
•
สมาชิกเข้าระบบ (Sign-In)

Advertisment

 

Training

หลักสูตรอบรม - สัมมนา
Training WebBoard
สิทธิประโยชน์การอบรม
ภาพการอบรม - สัมมนา
ข่าว - กิจกรรมการอบรม
การใช้งาน - How To
รายชื่อวิทยากร-Trainer
รายชื่อของลูกค้าองค์กร
 

  TumCivil.com Site Map

  มาครั้งแรกอ่านที่นี่ก่อนนะครับ

   เมนูหลักที่ใช้บ่อย :
  •
หน้าแรก TumCivil.com
  •
หน้าแรก Downloads
  •
หน้าแรก อบรม-สัมมนา
  •
หน้าแรก Engfanatic

  Engineering Software - Downloads1 
 

 TumCivil.com | หน้าหลัก Downloads | Downloads EPANET 2.0 ->

 
    ชื่อซอฟต์แวร์รายการ :
   Downloads EPANET 2.0

 
 
 
 
@ Downloads Shortcut

Downloads Home (หน้าแรกดาวน์โหลด)
Thai Software (โปรแกรมของไทย)
New Software  (Just Added)
Top Download (Hot Requested)
Search Options (Advanced Search)
 
  @ Software Download 's Pick

  1. Visual RC DX-2
2. CiviSoft Estimation
3. SUTFoundation v.1.0
4. SysDesigner v1.5
5. Engineering Dictionary
 
 
6. DTM
7. CCT-TRUSS 1.7
8. EZ Truss 
9. Pojjaman
10. CADไท 2006 Pro
@ Software Shop's Pick

  1. A Frame 3D
2. Microfeap P1
3. Microfeap P2
4. Visual RC DX-2
5. CiviSoft Estimation
6. TumCivil BarCut
7. EZ Frame 2D
8. ADFS พื้นไร้คาน
9. QuickDesign
10.
OOPSEP

Engineering Software Shopping Center

< เลือกซื้อซอฟต์แวร์ดีๆ / หนังสือ VDO ที่นี่ >

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดซอฟต์แวร์ / Software Categories 

 

TumCivil. Home > Downloads Home
--------------------------------------------------------------------------
Civil Engineering :
Structural Analysis & Design
Construction & Management (CM)
Geotech & Ground Water
Civil Tools and Civil Game
Others Eng. Software
Spread-sheet for Engineer
Engineering Surveying
Transportation Engineering
Engineering Utilities
Hydrology & Hydraulics
Water Resource
 Mechanical Engineering :
Mechanical Engineering
 Electrical Engineering :
Electrical & Power-Engineering
 Others :
Architectural
CAD & CAM
 Education Software :
Education
Science
 Tools :
Tools
 Free Forms and Spreadsheet:
แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ แบบฟอร์มศาล ฯลฯ
แบบฟอร์มสำหรับงานวิศวกรรมก่อสร้าง

 
 
 

ทางเลือกสำหรับโปรแกรมแบบต่างๆ

 
 
  Spreadsheets for Engineering Works  
   

 

• บทความที่แจก Spreadsheets
• งานวิเคราะห์ออกแบบ คำนวณโครงสร้าง
•
งานทางด้านวิศวกรรมทั่วๆไป
• พัฒนาจากเพื่อนสมาชิกและวิทยากร ฯลฯ
   
  โปรแกรมพิเศษหามาแจกสมาชิก (สมาชิก)    
WebService เว็บเซอร์วิส (สมาชิก)
  • โปรแกรมพิเศษที่แจกให้กับสมาชิก
• สมาชิกสามารถเข้าไปถอดรหัสได้เอง
• สมาชิก
Engfanatic เท่านั้นครับ
 

 

   
• Eng. Software Shop    -  แหล่งรวมสำหรับซื้อโปรแกรมวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุด มีมากมาย
• WebService Software -  เทคโนโลยีสำหรับผู้ที่ต้องการซอฟต์แวร์ แบบบุฟเฟต์ บริการตัวเอง ให้ไม่อั้น

Spreadsheets Corner (ชมรมคนรักสเปรดชีต)

• 1. Spreadsheets  สำหรับงานออกแบบโครงสร้าง งานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา ฯลฯ
• 2. ชมรมคนรักสเปรดชีต Spreadsheets Board เว็บบอร์ดพูดคุยแลกเปลี่ยน Spreadsheets

My Sponsored

 


EPANET 2.0 
 
You're at Home > Downloads > EPANET 2.0
 Downloads: (จำนวนครั้ง) 20,093  Times
 Company: (บริษัท , ชื่อ) National Risk Management Research
 Date added: (วันที่ลง) 2003-02-07
 File size: (ขนาดไฟล์) 1.35 Mb | Time to download 
 Quality: (คุณภาพ)
 License: (ชนิดไฟล์) Free  
 User Rating Thumbs UpThumbs Down ( 5 is best )

Description : (รายละเอียด)
โปรแกรม EPANET   EPANET models the hydraulic and water quality behavior of water distribution piping systems. Water Supply & Water Resources Free Software

EPANet 2.0 Network Map image


รายละเอียดของโปรแกรม

Water Supply & Water Resources

EPANET is a Windows 95/98/NT program that performs extended period simulation of hydraulic and water-quality behavior within pressurized pipe networks. A network can consist of pipes, nodes (pipe junctions), pumps, valves and storage tanks or reservoirs. EPANET tracks the flow of water in each pipe, the pressure at each node, the height of water in each tank, and the concentration of a chemical species throughout the network during a simulation period comprised of multiple time steps. In addition to chemical species, water age and source tracing  can also be simulated.

The Windows version of EPANET provides an integrated environment for editing network input data, running hydraulic and water quality simulations, and viewing the results in a variety of formats. These include color-coded network maps, data tables, time series graphs, and contour plots. 

EPANET was developed by the Water Supply and Water Resources Division (formerly the Drinking Water Research Division) of the U.S. Environmental Protection Agency's National Risk Management Research Laboratory. It is public domain software that may be freely copied and distributed.

Back To TopCapabilities
EPANET provides a fully-equipped, extended period hydraulic analysis package which can:
 • handle systems of any size 
 • compute friction head loss using the Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, or Chezy-Manning formulas 
 • include minor head losses for bends, fittings, etc. 
 • model constant or variable speed pumps 
 • compute pumping energy and cost 
 • model various types of valves including shutoff, check, pressure regulating, and flow control valves 
 • allow storage tanks to have any shape (i.e., diameter can vary with height) 
 • consider multiple demand categories at nodes, each with its own pattern of time variation 
 • model pressure-dependent flow issuing from emitters (sprinkler heads) 
 • base system operation on simple tank level or timer controls as well as on complex rule-based controls.
In addition , EPANET's water quality analyzer can:
 • model the movement of a non-reactive tracer material through the network over time 
 • model the movement and fate of a reactive material as it grows (e.g., a disinfection by-product) or decays (e.g., chlorine residual) with time 
 • model the age of water throughout a network 
 • track the percent of flow from a given node reaching all other nodes over time 
 • model reactions both in the bulk flow and at the pipe wall 
 • allow growth or decay reactions to proceed up to a limiting concentration 
 • employ global reaction rate coefficients that can be modified on a pipe-by-pipe basis 
 • allow for time-varying concentration or mass inputs at any location in the network 
 • model storage tanks as being either complete mix, plug flow, or two-compartment reactors.
EPANET's Windows user interface provides a visual network editor that simplifies the process of building piping network models and editing their properties. Various data reporting and visualization tools are used to assist in interpreting the results of a network analysis. These include graphical views (time series plots, profile plots, contour plots, etc.), tabular views, and special reports (energy usage, reaction, and calibration reports).

Back To TopApplications

EPANET was specifically developed to help water utilities maintain and improve the quality of water delivered to consumers through their distribution systems. It can be used to design sampling programs, study disinfectant loss and by-product formation, and conduct consumer exposure assessments. It can assist in evaluating alternative strategies for improving water quality such as altering source utilization within multi-source systems, modifing pumping and tank filling/emptying schedules to reduce water age, utilizing booster disinfection stations at key locations to maintain target residuals, and planning a cost-effective program of targeted pipe cleaning and replacement.

EPANET can also be used to plan and improve a system's hydraulic performance. Pipe, pump and valve placement and sizing, energy minimization, fire flow analysis, vulnerability studies, and operator training are just some of the activities that EPANET can assist with.

 Back To TopProgrammer's Toolkit

The EPANET Programmer's Toolkit is a dynamic link library (DLL) of functions that allow developers to customize EPANET's computational engine for their own specific needs. The functions can be incorporated into 32-bit Windows applications written in C/C++, Delphi Pascal, Visual Basic, or any other language that can call functions within a Windows DLL. There are over 50 functions that can be used to open a network description file, read and modify various network design and operating parameters, run multiple extended period simulations accessing results as they are generated or saving them to file, and write selected results to file in a user-specified format.

The Tookit should prove useful for developing specialized applications, such as optimization or automated calibration models, that require running many network analyses as selected input parameters are iteratively modified. It also can simplify adding analysis capabilities to integrated network-modeling environments based on CAD, GIS, and database packages.

A Windows Help file is available that explains how to use the various Toolkit functions and offers up some simple programming examples. The Toolkit also includes several different header files, function definition files, and .lib files that simplify the task of interfacing it with C/C++, Delphi, and Visual Basic code. 

Back To Top


Support

There is no formal support offered for EPANET. An EPANET Users Listserve, established by the University of Guelph, allows subscribers to ask questions and exchange information . To subscribe, send an email message to listserv@listserv.uoguelph.ca Exit EPAwith the words "subscribe epanet-users" (without the quotes) in the body followed by your name. 

Back To Top

หรือที่นี่ http://www.epa.gov/ORD/NRMRL/wswrd/epanet.html 

File / Date Description Size (Kbytes)

EN2manual.pdf
9/11/00

EPANET 2 Users Manual in Adobe PDF Format 

(Click here to download Adobe Acrobat Reader.)Exit EPA 

1,067 

EN2toolkit.zip
6/24/02

EPANET 2 Programmers Toolkit files. 

 

184
EN2source.zip
6/24/02
EPANET 2 source code files. 519

EN2updates.txt
6/24/02

List of EPANET 2 updates and bug fixes

 

11

 


ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

 
 ข้อเสนอแนะ : View User Comment for EPANET 2.0
View User Comment for EPANET 2.0

  แสดงความเห็นที่นี่

 

Advertisment

Engineering Tips Center รวมบทความต่างๆมากมาย สาระต่างๆ สื่อการเรียนการสอน และอื่นๆ คลิกเลย
รายการอบรมสัมมนา  บริการอบรม-สัมมนาวิชาการ วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง, ออกแบบ, คำนวณ ฯลฯ
ร้านค้ำซอฟต์แวร์ก่อสร้างออนไลน์ !!!  < เลือกซื้อซอฟต์แวร์ดีๆ / หนังสือ VDO ที่นี่ >
 

Download Now

Main site : (ดาวน์โหลดที่นี่)
Download Now

Download Now


Mirror site
http://www.epa.gov/ORD/NRMRL/wswrd/EN2setup.exe

SEARCH SOFTWARE DATABASE TumCivil.com

Keyword or and
Catagory

Nation

Os

Search Options


การใช้งานระบบ สิทธิประโยชน์อบรม การอบรม - สัมมนา WebService More @ TumCivil
• มาครั้งแรกอ่านที่นี่ครับ
•
การใช้งานระบบ - How to use
•
การสั่งซื้อ - การจอง
•
การชำระเงิน - How to pay
•
Conditions & Policy
•
เกี่ยวกับเรา
•
ติดต่อเรา
•
ลงโฆษณา
• หน้าหลักโครงการ
•
ต่อที่ 1 รับฟรีๆๆ
•
ต่อที่ 2 สะสมแต้ม - ของรางวัล
•
ต่อที่ 3 Member get Member
•
ดูแต้มสะสมคะแนน

• หมวดหลักอบรม - สัมมนา
•
สมาชิก Engfanatic Club
•
รวมรายชื่อวิทยากร
•
บทความทั้งหมด / VDO
•
เว็บบอร์ดรวมทุกหมวด

• หน้าหลัก WebService
•
ขอรหัสผ่านโปรแกรม
•
บริการโปรแกรมบนเว็บ [Online Service]
• หน้าหลัก TumCivil
•
หน้าหลัก Engfanatic
•
หน้าหลัก Downloads
•
เลือกซื้อ Software

 

ทะเบียนประกอบการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 7 12 03 0000001 0  "ตั้มซีวิลดอทคอม" กดเพื่อดูหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์About |  Contact |  ลงโฆษณา

 © Copyright Since 2000 by TumCivil.com (Engineering Software and Training Center) and its affiliate sites TumCivil.com