TumCivil.com Engfanatic Club with Downloads Center

 
 
 

  Set Home Page   |   BookMark   |   Print    
SMALL NORMAL LARGE
 
TumCivil Menu Guide :
 หน้าแรก TumCivil.com
 Downloads Software
 Software Shopping Shop
 หมวดการอบรม - สัมมนา
 Webboard รวมทุกหมวดหมู่
 บทความ ความรู้ สื่อต่างๆ
 คู่มือ เทคนิคต่างๆ ที่แบ่งปัน
 Engineering Dictionary

สมาชิก / ลูกค้า / วิทยากร

 Engfanatic. Member
 หน้าส่วนตัวสมาชิก
 หน้าแรก EngfanaticTM
 สมัครสมาชิก Engfanatic
 สมาชิกเข้าระบบ (Sign In)
 วิทยากรเข้าระบบ (Sign In)

 

Engineering Services

 DRMK Computing App.ฟรี!

 ซอฟต์แวร์บุฟเฟต์ (สมาชิก)
 Engineering Tools
 Engineering Dictionary
 Dictionary ทั่วไป
 ตำแหน่งงานวิศวกรรมว่าง
 Classified Zone

 

TumCivil บริการ ทั่วไป

 TumCivil Free E-Mail
 หน้า D/L แบบฟอร์มต่างๆ
 Engineering  Jobs
 Free Online Barcode
 เพื่อนบ้านของเรา - Link
 

เมนูลัดสมาชิก

• สมัครสมาชิกใหม่  (500 .)
•
สมาชิกเข้าระบบ (Sign-In)

Advertisment

 

Training

หลักสูตรอบรม - สัมมนา
Training WebBoard
สิทธิประโยชน์การอบรม
ภาพการอบรม - สัมมนา
ข่าว - กิจกรรมการอบรม
การใช้งาน - How To
รายชื่อวิทยากร-Trainer
รายชื่อของลูกค้าองค์กร
 

  TumCivil.com Site Map

  มาครั้งแรกอ่านที่นี่ก่อนนะครับ

   เมนูหลักที่ใช้บ่อย :
  •
หน้าแรก TumCivil.com
  •
หน้าแรก Downloads
  •
หน้าแรก อบรม-สัมมนา
  •
หน้าแรก Engfanatic

  Engineering Software - Downloads1 
 

 TumCivil.com | หน้าหลัก Downloads | Downloads Estimate Cost ->

 
    ชื่อซอฟต์แวร์รายการ :
   Downloads Estimate Cost

 
 
 
 
@ Downloads Shortcut

Downloads Home (หน้าแรกดาวน์โหลด)
Thai Software (โปรแกรมของไทย)
New Software  (Just Added)
Top Download (Hot Requested)
Search Options (Advanced Search)
 
  @ Software Download 's Pick

  1. Visual RC DX-2
2. CiviSoft Estimation
3. SUTFoundation v.1.0
4. SysDesigner v1.5
5. Engineering Dictionary
 
 
6. DTM
7. CCT-TRUSS 1.7
8. EZ Truss 
9. Pojjaman
10. CADไท 2006 Pro
@ Software Shop's Pick

  1. A Frame 3D
2. Microfeap P1
3. Microfeap P2
4. Visual RC DX-2
5. CiviSoft Estimation
6. TumCivil BarCut
7. EZ Frame 2D
8. ADFS พื้นไร้คาน
9. QuickDesign
10.
OOPSEP

Engineering Software Shopping Center

< เลือกซื้อซอฟต์แวร์ดีๆ / หนังสือ VDO ที่นี่ >

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดซอฟต์แวร์ / Software Categories 

 

TumCivil. Home > Downloads Home
--------------------------------------------------------------------------
Civil Engineering :
Structural Analysis & Design
Construction & Management (CM)
Geotech & Ground Water
Civil Tools and Civil Game
Others Eng. Software
Spread-sheet for Engineer
Engineering Surveying
Transportation Engineering
Engineering Utilities
Hydrology & Hydraulics
Water Resource
 Mechanical Engineering :
Mechanical Engineering
 Electrical Engineering :
Electrical & Power-Engineering
 Others :
Architectural
CAD & CAM
 Education Software :
Education
Science
 Tools :
Tools
 Free Forms and Spreadsheet:
แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ แบบฟอร์มศาล ฯลฯ
แบบฟอร์มสำหรับงานวิศวกรรมก่อสร้าง

 
 
 

ทางเลือกสำหรับโปรแกรมแบบต่างๆ

 
 
  Spreadsheets for Engineering Works  
   

 

• บทความที่แจก Spreadsheets
• งานวิเคราะห์ออกแบบ คำนวณโครงสร้าง
•
งานทางด้านวิศวกรรมทั่วๆไป
• พัฒนาจากเพื่อนสมาชิกและวิทยากร ฯลฯ
   
  โปรแกรมพิเศษหามาแจกสมาชิก (สมาชิก)    
WebService เว็บเซอร์วิส (สมาชิก)
  • โปรแกรมพิเศษที่แจกให้กับสมาชิก
• สมาชิกสามารถเข้าไปถอดรหัสได้เอง
• สมาชิก
Engfanatic เท่านั้นครับ
 

 

   
• Eng. Software Shop    -  แหล่งรวมสำหรับซื้อโปรแกรมวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุด มีมากมาย
• WebService Software -  เทคโนโลยีสำหรับผู้ที่ต้องการซอฟต์แวร์ แบบบุฟเฟต์ บริการตัวเอง ให้ไม่อั้น

Spreadsheets Corner (ชมรมคนรักสเปรดชีต)

• 1. Spreadsheets  สำหรับงานออกแบบโครงสร้าง งานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา ฯลฯ
• 2. ชมรมคนรักสเปรดชีต Spreadsheets Board เว็บบอร์ดพูดคุยแลกเปลี่ยน Spreadsheets

My Sponsored

 


Estimate Cost  
 

Download Now
21.44 Mb
You're at Home > Downloads > Estimate Cost
 Downloads: (จำนวนครั้ง) 26,034  Times
 Company: (บริษัท , ชื่อ) นายวิฑูรย์ พรมมี
 Date added: (วันที่ลง) 2002-11-25
 File size: (ขนาดไฟล์) 21.44 Mb | Time to download 
 Quality: (คุณภาพ)
 License: (ชนิดไฟล์) Free  
 User Rating Thumbs UpThumbs Down ( 5 is best )

Description : (รายละเอียด)
โปรแกรม Estimate Cost โปรแกรมถอดแบบประมาณการค่าก่อสร้างจากแฟ้มออโต้แคด   โปรแกรมถอดแบบประมาณการค่าก่อสร้างจากแฟ้มออโต้แคด  รางวัลที่ 2 ของเนคเทค ซอฟต์แวร์พัฒนาจากโปรแกรม Visual Basic 6 (SP4) ซึ่งมีฟังก์ชันสามารถติดต่อกับโปรแกรมอื่นได

Click
for
viewing large
image


รายละเอียดของโปรแกรม

โปรแกรม Estimate Cost ถอดแบบประมาณการค่าก่อสร้างจากแฟ้มออโต้แคด   รางวัลที่ 2 ของเนคเทค

ผู้พัฒนา นายวิฑูรย์ พรมมี
อาจารย์ที่ปรึกษา นายอุทัย สุขสิงห์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การจัดการรายการวัสดุและประมาณการก่อสร้าง ปัจจุบันจะทำโดยการเขียนแผนผังระบบไฟฟ้าโดยใช้มือ หรือ โปรแกรมออโต้แคด (AutoCad) จากนั้นจึงทำการนับจำนวนอุปกรณ์และรวมราคาอุปกรณ์ด้วยคน งานที่มีการติดตั้งอุปกรณ์จำนวนมากจะใช้เวลาในการนับจำนวนอุปกรณ์มากยุ่งยาก อีกทั้งยังมีความผิดพลาดในการนับสูง ดั้งนั้นเราพัฒนาโปรแกรมถอดแบบประมาณการค่าก่อสร้างจากแฟ้มออโต้แคด เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการลดเวลาในการถอดแบบ-ประมาณการค่าก่อสร้าง และเพิ่มความความถูกต้องให้กับงาน

ลักษณะของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์พัฒนาจากโปรแกรม Visual Basic 6 (SP4) ซึ่งมีฟังก์ชันสามารถติดต่อกับโปรแกรมอื่นได้ โดยโปรแกรมประมาณการทำหน้าที่เป็นผู้ขอรับบริการ(Client) ร้องขอแฟ้มของAutoCad มาประมวลผลการถอดแบบ จากโปรแกรม AutoCad (ทำหน้าที่เป็น Server)

เทคโนโลยี โอแอลอี (Object Linking and Embedded ,OLE) -เทคโนโลยีโอแอลอีนั้นมีแนวความคิดเหมือนกับไคลเอ็นท์/เซอร์ฟเวอร์  นั้นคือมีทั้งผู้ขอใช้บริการและผู้ให้บริการ ในที่นี้โปรแกรมประมาณการค่าก่อสร้าง(Estimate) จะทำหน้าที่ขอใช้บริการ(ไคลเอ็นท์) จากผู้ให้บริการ(เซอร์ฟเวอร์) ออโตแคด(Auto CAD) เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) -โอโอพี (OOP) เป็นแนวคิดในการเขียนโปรแกรมแบบหนึ่งที่อ้างอิงวัตถุ มองโปรแกรมออโตแคดเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งเราสามารถเขียนโปรแกรมประมาณการขึ้นมาอ่าน ลักษณะหรือข้อมูลในแฟ้ม และควบคุมการทำงานของโปรแกรมออโตแคดได้โดยการอ้างอิงและกำหนดลักษณะ(Property) ของโปรแกรมออโตแคด การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) -ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้แก่การรวมรวมรีเลชัน(Relation) ต่างๆ ที่มีความสำพันธ์กันมาไว้ด้วยกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพื่อคงสภาพความถูกต้องของข้อมูล โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันด้วยความสำพันธ์ของเอนทิตี้ (Entity) โดยในการออกแบบจะใช้ อีอาร์ไดอะแกรม (Entity-Relationship Diagram ,E-R Diagram) ในการออกแบบฐานข้อมูล โดยมีการ นอมัลไลเซชัน(Normalization) ฐานข้อมูลจนถึงระดับ 5 คำสั่งสำหรับเรียกใช้และจัดการฐานข้อมูล (Structure Query Language ,SQL) -เอสคิวแอล เป็นภาษามาตรฐานในการเชื่อมต่อ ปรับปรุงและเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูลโดยมีลักษณะคำสั่งเป็นบรรทัดคำสั่ง (Command Line) โดยปัจจุบันมีขีดความสามารถในการเรียกใช้ฐานข้อมูลอย่างไม่จำกัดและใช้ ได้กับทุกภาษาโปรแกรม


ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

 
 ข้อเสนอแนะ : View User Comment for Estimate Cost
View User Comment for Estimate Cost

  แสดงความเห็นที่นี่

 

Advertisment

Engineering Tips Center รวมบทความต่างๆมากมาย สาระต่างๆ สื่อการเรียนการสอน และอื่นๆ คลิกเลย
รายการอบรมสัมมนา  บริการอบรม-สัมมนาวิชาการ วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง, ออกแบบ, คำนวณ ฯลฯ
ร้านค้ำซอฟต์แวร์ก่อสร้างออนไลน์ !!!  < เลือกซื้อซอฟต์แวร์ดีๆ / หนังสือ VDO ที่นี่ >
 

Download Now

Main site : (ดาวน์โหลดที่นี่)
Download Now

Download Now

SEARCH SOFTWARE DATABASE TumCivil.com

Keyword or and
Catagory

Nation

Os

Search Options


การใช้งานระบบ สิทธิประโยชน์อบรม การอบรม - สัมมนา WebService More @ TumCivil
• มาครั้งแรกอ่านที่นี่ครับ
•
การใช้งานระบบ - How to use
•
การสั่งซื้อ - การจอง
•
การชำระเงิน - How to pay
•
Conditions & Policy
•
เกี่ยวกับเรา
•
ติดต่อเรา
•
ลงโฆษณา
• หน้าหลักโครงการ
•
ต่อที่ 1 รับฟรีๆๆ
•
ต่อที่ 2 สะสมแต้ม - ของรางวัล
•
ต่อที่ 3 Member get Member
•
ดูแต้มสะสมคะแนน

• หมวดหลักอบรม - สัมมนา
•
สมาชิก Engfanatic Club
•
รวมรายชื่อวิทยากร
•
บทความทั้งหมด / VDO
•
เว็บบอร์ดรวมทุกหมวด

• หน้าหลัก WebService
•
ขอรหัสผ่านโปรแกรม
•
บริการโปรแกรมบนเว็บ [Online Service]
• หน้าหลัก TumCivil
•
หน้าหลัก Engfanatic
•
หน้าหลัก Downloads
•
เลือกซื้อ Software

 

ทะเบียนประกอบการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 7 12 03 0000001 0  "ตั้มซีวิลดอทคอม" กดเพื่อดูหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์About |  Contact |  ลงโฆษณา

 © Copyright Since 2000 by TumCivil.com (Engineering Software and Training Center) and its affiliate sites TumCivil.com