เอกสารการสอนคู่มือ " กลศาสตร์การแตกหัก (Fracture) " - 1544 - เอกสารการสอนคู่มือ " กลศาสตร์การแตกหัก (Fracture) " - tumcivil -> [ 127 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " รูปการต่อโครงสร้างเหล็ก Steel Connection Type " - 1543 - เอกสารการบรรยาย " รูปการต่อโครงสร้างเหล็ก Steel Connection Type " - tumcivil -> [ 194 / 0 ]
เอกสารการสอน " วิชาวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis" - 1542 - เอกสารการสอน " วิชาวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis" - tumcivil -> [ 371 / 0 ]
เอกสารประกอบบรรยาย " เทคนิคการออกแบบและการแก้ไขปัญหางานฐานราก (เอกสารการอบรมสัมมนาระยะสั้น) " - 1541 - เอกสารประกอบบรรยาย " เทคนิคการออกแบบและการแก้ไขปัญหางานฐานราก (เอกสารการอบรมสัมมนาระยะสั้น) " - tumcivil -> [ 2146 / 0 ]
เอกสารประกอบบรรยาย " การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างขนาดเล็ก (เอกสารการอบรมสัมมนาระยะสั้น) " - 1540 - เอกสารประกอบบรรยาย " การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างขนาดเล็ก (เอกสารการอบรมสัมมนาระยะสั้น) " - tumcivil -> 10 มิ.ย. 2560 21:18 [ 1521 / 1 ]
เอกสารการบรรยาย " พระราชบัญญัติ (พรบ.) ควบคุมอาคาร 2522 " - 1539 - เอกสารการบรรยาย " พระราชบัญญัติ (พรบ.) ควบคุมอาคาร 2522 " - tumcivil -> [ 336 / 0 ]
รายการคำนวณ " ออกแบบกำแพงกันดิน Retaining Wall " - 1538 - รายการคำนวณ " ออกแบบกำแพงกันดิน Retaining Wall " - tumcivil -> [ 781 / 0 ]
เอกสารตัวอย่างการออกแบบ " การออกแบบพื้นวางบนดิน (Slab - On- Ground) " - 1537 - เอกสารตัวอย่างการออกแบบ " การออกแบบพื้นวางบนดิน (Slab - On- Ground) " - tumcivil -> [ 623 / 0 ]
เอกสารการออกแบบ " การออกแบบและการเสริมเหล็กช่องเปิดในแผ่นพื้น " - 1536 - เอกสารการออกแบบ " การออกแบบและการเสริมเหล็กช่องเปิดในแผ่นพื้น " - tumcivil -> [ 293 / 0 ]
เอกสารประกอบการสอน " การออกแบบแผ่นพื้นวางบนดินแบบเข้าใจง่ายๆ สไตล์ ผศ.เสริมพันธ์ " - 1535 - เอกสารประกอบการสอน " การออกแบบแผ่นพื้นวางบนดินแบบเข้าใจง่ายๆ สไตล์ ผศ.เสริมพันธ์ " - tumcivil -> [ 337 / 0 ]
เอกสารประกอบการสอน " รายวิชาเทคโนโลยีคอนกรีต 1 " (ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) - 1534 - เอกสารประกอบการสอน " รายวิชาเทคโนโลยีคอนกรีต 1 " (ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) - tumcivil -> [ 229 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " การออกแบบโครงสร้างอาคาร " - 1533 - เอกสารการบรรยาย " การออกแบบโครงสร้างอาคาร " - tumcivil -> [ 502 / 0 ]
เอกสาร " อธิบาย Shear Center & Centroid ของหน้าตัด " - 1532 - เอกสาร " อธิบาย Shear Center & Centroid ของหน้าตัด " - tumcivil -> [ 298 / 0 ]
เอกสาร " กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารและเมือง " - 1531 - เอกสาร " กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารและเมือง " - tumcivil -> [ 286 / 0 ]
เอกสาร " ขอบเขตและความสามารถของวิศวกรโยธา สภาวิศวกร " - 1530 - เอกสาร " ขอบเขตและความสามารถของวิศวกรโยธา สภาวิศวกร " - tumcivil -> [ 363 / 0 ]
รายการคำนวณ " กำแพงกันดิน โดยใช้แผ่น ชีทไพล์ Sheet Pile Wall " - 1529 - รายการคำนวณ " กำแพงกันดิน โดยใช้แผ่น ชีทไพล์ Sheet Pile Wall " - tumcivil -> [ 654 / 0 ]
เอกสาร " อุตสาหกรรมการผลิต และ มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็ก โครงสร้างรูปพรรณในประเทศไทย " - 1528 - เอกสาร " อุตสาหกรรมการผลิต และ มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็ก โครงสร้างรูปพรรณในประเทศไทย " - tumcivil -> [ 246 / 0 ]
ตัวอย่างรายการคำนวณและออกแบบโครงสร้างสะพานข้ามคลองสามวาฝั่งตะวันออก - 1527 - ตัวอย่างรายการคำนวณและออกแบบโครงสร้างสะพานข้ามคลองสามวาฝั่งตะวันออก - tumcivil -> [ 434 / 0 ]
เอกสาร " รายการคำนวน + ไฟล์ Excel ออกแบบ กระจก GLASS DESIGN " - 1526 - เอกสาร " รายการคำนวน + ไฟล์ Excel ออกแบบ กระจก GLASS DESIGN " - tumcivil -> [ 1379 / 0 ]
เอกสาร " การออกแบบทางระน้ำระบายฝนในพื้นที่บ้านพักอาศัย " - 1525 - เอกสาร " การออกแบบทางระน้ำระบายฝนในพื้นที่บ้านพักอาศัย " - tumcivil -> [ 666 / 0 ]
ตัวอย่างเอกสาร "การถ่ายน้ำหนักจากพื้นลงคานแบบง่ายๆ" - 1524 - ตัวอย่างเอกสาร "การถ่ายน้ำหนักจากพื้นลงคานแบบง่ายๆ" - tumcivil -> [ 891 / 0 ]
รายการคำนวณโครงสร้างอาคาร Fuel Storage House โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 8.8 MW - 1523 - รายการคำนวณโครงสร้างอาคาร Fuel Storage House โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 8.8 MW - tumcivil -> [ 1300 / 0 ]
เอกสาร " มาตรฐานการประกอบติดตั้งฐานนั่งร้านเพื่อความปลอดภัย " - 1522 - เอกสาร " มาตรฐานการประกอบติดตั้งฐานนั่งร้านเพื่อความปลอดภัย " - tumcivil -> [ 488 / 0 ]
เอกสาร " การเตรียมการติดตั้งนั่งร้านเพื่อความปลอดภัย " - 1521 - เอกสาร " การเตรียมการติดตั้งนั่งร้านเพื่อความปลอดภัย " - tumcivil -> [ 396 / 0 ]
ตัวอย่างเอกสารการเรียนการสอน " การออกแบบพื้นโพสเทนชั่นสำหรับอาคารสูง " - 1520 - ตัวอย่างเอกสารการเรียนการสอน " การออกแบบพื้นโพสเทนชั่นสำหรับอาคารสูง " - tumcivil -> [ 1512 / 0 ]
เอกสารการเรียนการสอน " เรื่อง การควบคุมงานก่อสร้าง " - 1519 - เอกสารการเรียนการสอน " เรื่อง การควบคุมงานก่อสร้าง " - tumcivil -> [ 1211 / 0 ]
เอกสาร " ตัวอย่างสัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้ในการเขียนแบบวิศวกรรม " - 1518 - เอกสาร " ตัวอย่างสัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้ในการเขียนแบบวิศวกรรม " - tumcivil -> [ 481 / 0 ]
รายการคำนวณ ออกแบบไซโล (Silo Design) - 1517 - รายการคำนวณ ออกแบบไซโล (Silo Design) - tumcivil -> [ 1175 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " พลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น (BASIC STRUCTURAL DYNAMICS) " - 1516 - เอกสารการบรรยาย " พลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น (BASIC STRUCTURAL DYNAMICS) " - tumcivil -> [ 549 / 0 ]
เอกสารอ้างอิง " การกำหนดอัตราค่าจ้างวิศวกร ตามระดับใบอนุญาตวิศวกรทุกระดับ " - 1515 - เอกสารอ้างอิง " การกำหนดอัตราค่าจ้างวิศวกร ตามระดับใบอนุญาตวิศวกรทุกระดับ " - tumcivil -> [ 803 / 0 ]
เอกสารการสอน " เรื่องการออกแบบพื้นไร้คาน RC Flat Slab " - 1514 - เอกสารการสอน " เรื่องการออกแบบพื้นไร้คาน RC Flat Slab " - tumcivil -> [ 865 / 0 ]
เอกสาร " การทำงานบนที่สูงและการป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุ " - 1513 - เอกสาร " การทำงานบนที่สูงและการป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุ " - tumcivil -> [ 399 / 0 ]
รายการคำนวณ " ขนาดหินป้องกันการกัดเซาะ " - 1512 - รายการคำนวณ " ขนาดหินป้องกันการกัดเซาะ " - tumcivil -> [ 588 / 0 ]
บทความเรื่อง " วิศวกรโครงสร้างที่ดี " - 1511 - บทความเรื่อง " วิศวกรโครงสร้างที่ดี " - tumcivil -> [ 595 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย "เสาเข็มเจาะใหญ่ (Large Bored Pile)" - 1510 - เอกสารการบรรยาย "เสาเข็มเจาะใหญ่ (Large Bored Pile)" - tumcivil -> [ 547 / 0 ]
ตัวอย่างเอกสาร "การออกแบบคานอย่างง่าย รับแรงแผ่นดินไหว" - 1509 - ตัวอย่างเอกสาร "การออกแบบคานอย่างง่าย รับแรงแผ่นดินไหว" - tumcivil -> [ 647 / 0 ]
ตัวอย่างเอกสาร "การถ่ายน้ำหนักพื้นสำเร็จรูปลงคาน" - 1508 - ตัวอย่างเอกสาร "การถ่ายน้ำหนักพื้นสำเร็จรูปลงคาน" - tumcivil -> [ 784 / 0 ]
ตัวอย่างเอกสาร "การออกแบบแผ่นรองรับใต้เสา Column Base Plates Design" - 1507 - ตัวอย่างเอกสาร "การออกแบบแผ่นรองรับใต้เสา Column Base Plates Design" - tumcivil -> [ 617 / 0 ]
ตัวอย่างเอกสาร "บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก" - 1506 - ตัวอย่างเอกสาร "บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก" - tumcivil -> [ 575 / 0 ]
เอกสาร " ตัวอย่างการออกแบบคานคอนกรีตสำเร็จ " - 1505 - เอกสาร " ตัวอย่างการออกแบบคานคอนกรีตสำเร็จ " - tumcivil -> [ 570 / 0 ]
ตัวอย่างเอกสาร "พื้นวางบนดิน (Slab on Ground)" - 1504 - ตัวอย่างเอกสาร "พื้นวางบนดิน (Slab on Ground)" - tumcivil -> [ 1054 / 0 ]
ตัวอย่างเอกสาร "คานที่มีช่องเปิด" - 1503 - ตัวอย่างเอกสาร "คานที่มีช่องเปิด" - tumcivil -> [ 546 / 0 ]
VDO เทคนิคการทดสอบเสาเข็ม / กรณีศึกษาปัญหาฐานราก / ประสบการณ์ในการทำงาน (งานเก๋า 2017) - 1502 - VDO เทคนิคการทดสอบเสาเข็ม / กรณีศึกษาปัญหาฐานราก / ประสบการณ์ในการทำงาน (งานเก๋า 2017) - tumcivil -> [ 435 / 0 ]
VDO แนวคิดโครงสร้างช่วงยาวมาก (Long Span Structures Structural System) (งานเก๋า 2017) - 1501 - VDO แนวคิดโครงสร้างช่วงยาวมาก (Long Span Structures Structural System) (งานเก๋า 2017) - tumcivil -> [ 339 / 0 ]
VDO ประสบการณ์และเทคนิคในการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก (Steel Construction) (งานเก๋า 2017) - 1500 - VDO ประสบการณ์และเทคนิคในการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก (Steel Construction) (งานเก๋า 2017) - tumcivil -> [ 308 / 0 ]
VDO การบรรยายเรื่อง การแนะนำหนังสือ SketchUp for Construction Work (งานเก๋า 2017) - 1499 - VDO การบรรยายเรื่อง การแนะนำหนังสือ SketchUp for Construction Work (งานเก๋า 2017) - tumcivil -> [ 321 / 0 ]
รายการคำนวณค่าน้ำหนักบรรทุกของ เสาเข็ม โดย อ.สถาพร คูวิจิตรจารุ อธิบายโดย ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว - 1498 - รายการคำนวณค่าน้ำหนักบรรทุกของ เสาเข็ม โดย อ.สถาพร คูวิจิตรจารุ อธิบายโดย ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว - tumcivil -> [ 969 / 0 ]
เอกสาร " ตัวอย่างการออกแบบเสา ในอาคารสูง " - 1497 - เอกสาร " ตัวอย่างการออกแบบเสา ในอาคารสูง " - tumcivil -> [ 786 / 0 ]
เอกสาร " ตัวอย่างรายการคำนวณออกแบบโครงสร้างสะพาน LRFD " - 1496 - เอกสาร " ตัวอย่างรายการคำนวณออกแบบโครงสร้างสะพาน LRFD " - tumcivil -> [ 508 / 0 ]
ข้อควรรู้เกี่ยวกับอาคารประเภทต่างๆ อาคารสูง, อาคารสูง / อาคารขนาดใหญ่พิเศษ, อาคารขนาดใหญ่ - 1495 - ข้อควรรู้เกี่ยวกับอาคารประเภทต่างๆ อาคารสูง, อาคารสูง / อาคารขนาดใหญ่พิเศษ, อาคารขนาดใหญ่ - tumcivil -> [ 595 / 0 ]
เอกสารการสอน "ท่อในงานไฟฟ้า" - 1494 - เอกสารการสอน "ท่อในงานไฟฟ้า" - tumcivil -> [ 374 / 0 ]
เอกสารการสอน "งานเชื่อมโลหะ" - 1493 - เอกสารการสอน "งานเชื่อมโลหะ" - tumcivil -> [ 394 / 0 ]
" เอกสาร โครงการศึกษาระบบสำเร็จรูป Precast Wall Lifting " - 1492 - " เอกสาร โครงการศึกษาระบบสำเร็จรูป Precast Wall Lifting " - tumcivil -> [ 478 / 0 ]
" เอกสาร โครงการศึกษาระบบสำเร็จรูป Precast Concrete Wall Panel " - 1491 - " เอกสาร โครงการศึกษาระบบสำเร็จรูป Precast Concrete Wall Panel " - tumcivil -> [ 437 / 0 ]
" เอกสาร โครงการศึกษาระบบสำเร็จรูป Shear Force " - 1490 - " เอกสาร โครงการศึกษาระบบสำเร็จรูป Shear Force " - tumcivil -> [ 379 / 0 ]
" เอกสาร หลักการออกแบบโครงสร้างพิเศษสำหรับต้านทานแรงระเบิด " - 1489 - " เอกสาร หลักการออกแบบโครงสร้างพิเศษสำหรับต้านทานแรงระเบิด " - tumcivil -> [ 478 / 0 ]
" เอกสาร การต่อเหล็กเสริมรับแรงดึง และ แรงอัด " - 1488 - " เอกสาร การต่อเหล็กเสริมรับแรงดึง และ แรงอัด " - tumcivil -> [ / ]
" ตัวอย่างออกแบบพื้นโพสเทนชั่น อ.ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ " - 1487 - " ตัวอย่างออกแบบพื้นโพสเทนชั่น อ.ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ " - tumcivil -> [ 721 / 0 ]
" ตัวอย่างการออกแบบพื้นไร้คาน ค.ส.ล.โดยวิธีกำลัง รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี " - 1486 - " ตัวอย่างการออกแบบพื้นไร้คาน ค.ส.ล.โดยวิธีกำลัง รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี " - tumcivil -> [ 601 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " การวิบัติของอาคารและการสารวจและตรวจสอบอาคาร " - 1485 - เอกสารการบรรยาย " การวิบัติของอาคารและการสารวจและตรวจสอบอาคาร " - tumcivil -> [ 870 / 0 ]
รายการคำนวณ ออกแบบสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก - 1484 - รายการคำนวณ ออกแบบสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก - tumcivil -> [ 2649 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " การชำรุดของทาง PAVEMENT ชำรุด DISTRESS " - 1483 - เอกสารการบรรยาย " การชำรุดของทาง PAVEMENT ชำรุด DISTRESS " - tumcivil -> [ 1075 / 0 ]
ตัวอย่างการคำนวณออกแบบ " โครงหลังคา " - 1482 - ตัวอย่างการคำนวณออกแบบ " โครงหลังคา " - tumcivil -> [ 3738 / 0 ]
รายการคำนวณ " แพทำจากไม้ไผ่ตงที่ใช้บรรทุกรถและสัมภาระข้ามทะเลสาบไปเกาะ " - 1481 - รายการคำนวณ " แพทำจากไม้ไผ่ตงที่ใช้บรรทุกรถและสัมภาระข้ามทะเลสาบไปเกาะ " - tumcivil -> [ 782 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " การให้สัญญามือ สำหรับ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่และชนิดเคลื่อนที่ " - 1480 - เอกสารการบรรยาย " การให้สัญญามือ สำหรับ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่และชนิดเคลื่อนที่ " - tumcivil -> [ 469 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " ตัวอย่างการออกแบบบันได ค.ส.ล. ง่ายๆ อ.ซือแป๋ " - 1479 - เอกสารการบรรยาย " ตัวอย่างการออกแบบบันได ค.ส.ล. ง่ายๆ อ.ซือแป๋ " - tumcivil -> [ 799 / 0 ]
รายการคำนวณ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 4 ชั้น มีดาดฟ้า โหมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - 1478 - รายการคำนวณ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 4 ชั้น มีดาดฟ้า โหมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - tumcivil -> [ 2577 / 0 ]
รายการคำนวณ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น โหมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - 1477 - รายการคำนวณ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น โหมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - tumcivil -> [ 3068 / 0 ]
รายการคำนวณ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น โหมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - 1476 - รายการคำนวณ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น โหมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - tumcivil -> [ 1969 / 0 ]
รายการคำนวณ รายการวิเคราะห์ แรงแผ่นดินไหว อาคารพักอาศัยรวม 7 ชั้น - 1475 - รายการคำนวณ รายการวิเคราะห์ แรงแผ่นดินไหว อาคารพักอาศัยรวม 7 ชั้น - tumcivil -> [ 2168 / 0 ]
" ตัวอย่างออกแบบพื้นโพสเทนชั่น รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี " - 1474 - " ตัวอย่างออกแบบพื้นโพสเทนชั่น รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี " - tumcivil -> 9 ธ.ค. 2559 16:17 [ 931 / 1 ]
" การก่อสร้างและออกแบบอาคารที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ Precast " - 1473 - " การก่อสร้างและออกแบบอาคารที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ Precast " - tumcivil -> [ 901 / 0 ]
" เทคนิคและการคำนวณวิศวกรรม ของการขนส่ง / การยก / การเคลื่อนย้าย องค์อาคารหล่อสำเร็จ Precast " - 1472 - " เทคนิคและการคำนวณวิศวกรรม ของการขนส่ง / การยก / การเคลื่อนย้าย องค์อาคารหล่อสำเร็จ Precast " - tumcivil -> [ 701 / 0 ]
VDO การพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมโยธาด้วยวิชวล เบสิก (Visual Basic) รุ่นที่ 1 - 1471 - VDO การพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมโยธาด้วยวิชวล เบสิก (Visual Basic) รุ่นที่ 1 - tumcivil -> [ 376 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " การคำนวณแรงลมสถิตเทียบเท่า โดยวิธีการอย่างง่าย สำหรับอาคารเตี้ย และ การทดสอบแบบจำลองอาคารในอุโมงค์ลม " - 1470 - เอกสารการบรรยาย " การคำนวณแรงลมสถิตเทียบเท่า โดยวิธีการอย่างง่าย สำหรับอาคารเตี้ย และ การทดสอบแบบจำลองอาคารในอุโมงค์ลม " - tumcivil -> [ 783 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " การคำนวณแรงลมสถิตเทียบเท่า และการตอบสนอง โดยวิธีการอย่างละเอียด สำหรับอาคารสูง " - 1469 - เอกสารการบรรยาย " การคำนวณแรงลมสถิตเทียบเท่า และการตอบสนอง โดยวิธีการอย่างละเอียด สำหรับอาคารสูง " - tumcivil -> [ 644 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " การคำนวณแรงลมสถิตเทียบเท่าโดยวิธีการอย่างง่าย สำหรับอาคารสูงปานกลาง " - 1468 - เอกสารการบรรยาย " การคำนวณแรงลมสถิตเทียบเท่าโดยวิธีการอย่างง่าย สำหรับอาคารสูงปานกลาง " - tumcivil -> [ 463 / 0 ]
VDO การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 10 - 1467 - VDO การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 10 - tumcivil -> [ 410 / 0 ]
VDO การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP2000 (v.18) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4 - 1466 - VDO การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP2000 (v.18) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4 - tumcivil -> [ 632 / 0 ]
รายการคำนวณเขื่อนกันดินพัง - 1465 - รายการคำนวณเขื่อนกันดินพัง - tumcivil -> [ 3015 / 0 ]
รายการคำนวณงานติดตั้ง Tower Crane - 1464 - รายการคำนวณงานติดตั้ง Tower Crane - tumcivil -> [ 1585 / 0 ]
การออกแบบคานโค้งในระนาบ / การออกแบบคานโค้ง - 1463 - การออกแบบคานโค้งในระนาบ / การออกแบบคานโค้ง - tumcivil -> [ 1098 / 0 ]
ตัวอย่างออกแบบฐานรากคอนโดมีเนียมสูง 8 ชั้น - 1462 - ตัวอย่างออกแบบฐานรากคอนโดมีเนียมสูง 8 ชั้น - tumcivil -> [ 1106 / 0 ]
ตัวอย่างการออกแบบคานลึก (Deep Beam) - 1461 - ตัวอย่างการออกแบบคานลึก (Deep Beam) - tumcivil -> [ 997 / 0 ]
ตัวอย่างการออกแบบฐานรากชิดเขตที่ดินและมีอาคารข้างเคียง - 1460 - ตัวอย่างการออกแบบฐานรากชิดเขตที่ดินและมีอาคารข้างเคียง - tumcivil -> [ 1096 / 0 ]
รายการคำนวณออกแบบเสาอากาศ (Antenna_Pole) - 1459 - รายการคำนวณออกแบบเสาอากาศ (Antenna_Pole) - tumcivil -> [ 1255 / 0 ]
เอกสารการสอน " กฏหมายก่อสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2552 " - 1458 - เอกสารการสอน " กฏหมายก่อสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2552 " - tumcivil -> [ 1539 / 0 ]
VDO การใช้ Microsoft Project (2013) เพื่อบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 - 1457 - VDO การใช้ Microsoft Project (2013) เพื่อบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 - tumcivil -> [ 739 / 0 ]
รายการคำนวณโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.ฉะเชิงเทรา - 1456 - รายการคำนวณโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.ฉะเชิงเทรา - tumcivil -> [ 3994 / 0 ]
VDO การคำนวณออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (ประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 10 - 1455 - VDO การคำนวณออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (ประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 10 - tumcivil -> [ 1057 / 0 ]