TumCivil.com Engfanatic Club with Training Center

 
 

  Set Home Page   |   BookMark   |   Print    
SMALL NORMAL LARGE

  เมนูหลักที่ใช้บ่อย :
  • หน้าแรก Engfanatic 
  • หน้าส่วนตัวของสมาชิก 
  • หน้าหลักอบรม- สัมมนา 

Engfanatic Status : Log In : Register  

  Webboard - กระทู้
Advertisment
 
 Topic" สอบถาม คำย่อเอกสาร VO VE "
 
 
กรุณา login ก่อนแจ้งลบกระทู้นี้สอบถาม คำย่อเอกสาร VO VE

ในการก่อสร้าง อยากทราบคำย่อ เอกสารต่างๆๆ คำเต็มเป็นอย่างไรและความหมายเป็นอย่างไร

                เช่น  VO, VE


By : มิก
D/T: 10/03/2555 08:46

Total view : 16601 Total vote : 17 

คุณเห็นด้วยกับกระทู้นี้หรือไม่

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย 16 คน
94.12 %
ไม่เห็นด้วย 1 คน
5.88 %กระทู้นี้สามารถ ตอบ / แสดงความเห็น ได้ทุกคน (สมาชิก / วิทยากรจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆ ถ้า Sign - In แล้ว ดู โพสต์ได้หมด)

 
sort show

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 1

 


variation order และ change order เป็นอย่างเดียวกัน โดย variation order เป็นแบบอังกฤษ (British) ส่วน change order เป็นแบบอเมริกัน

ทั้งสองคำ หมายถึง เอกสารสั่งการ /แจ้ง เรื่องการเปลี่ยนแปลงงาน หรือขอบเขตงานจากข้อตกลงตามสัญญา หรือแบบแนบสัญญา ฯลฯลงนามอนุมัติโดยผู้มีอำนาจสั่งการตามสัญญา เช่นผู้ว่าจ้าง วิศวกรที่ปรึกษา หรือ สถาปนิก/วิศวกรผู้ออกแบบ (ต้องดูจากสัญญาก่อสร้างนะครับว่าใครเป็นผู้มีอำนาจ)พูดง่ายๆ ก็คือฝ่ายเจ้าของงานอยากเปลี่ยนแปลงอะไรจากแบบก่อสร้าง (แนบสัญญา) ก็ต้องออกเอกสารแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบ/ดำเนินการนั้นเอง

บางทีเอกสารจะออกมาจากผู้รับจ้างก็ได้ เช่นผู้รับจ้างได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมโครงการ หรือมีเอกสารสั่งการมา ก็จะทำเป็นแบบฟอร์ม variation order หรือ change order ระบุรายละเอียดงานที่เปลี่ยนแปลง ราคางานเพิ่ม/ลด ระยะเวลาที่เพิ่ม/ลดส่งให้ฝ่ายเจ้าของงานลงนามอนุมัติก่อนดำเนินงานส่วนภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้น ตามกฎหมายผู้ว่าจ้างมีหน้าทีหักภาษีจากค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง สำหรับงานจ้างทำของ ในอัตรา 3% ของค่าจ้าง (ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม)เพื่อนำส่งสรรพากร โดยผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเสียภาษีประจำปีต่อไป
 
By : peepo_po
Date/Time : 10/03/2555 10:08


Post comment
By
File (.jpg .gif .png .swf .pdf .zip .wma .wmv .txt .mpg)
Detail
  หรือ
Code
 


 

 

 Close Windows

Post your comment
 หากคุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถร่วมแสดงความเห็นได้โดยใช้ Form ด้านล่างครับ
  • เคารพกฏกติกาในการใช้งาน สงวนการใช้คำหยาบคายและคำรุนแรงเอาแค่ เหน็บๆกันก็พอครับ
  • เคารพสิทธิของผู้อื่นในการพาดพิง กล่าวหา ว่าร้าย

 * หมายเหตุ

                     =    กระทู้ที่มีผู้ชมสูงสุด   
                     =    กระทู้ที่มีผู้แสดงความเห็นสูงสุด   
                   =    กระทู้ที่มาใหม่
   (reply) =    กระทู้ที่ ตอบ / แสดงความเห็น ได้เฉพาะสมาชิกหรือวิทยากรเท่านั้น
  =    กระทู้ที่มีการ Update
  =    กระทู้ที่มีรูป
  =    กระทู้ที่มีไฟล์ Flash
or  =    กระทู้ที่ตังหรือตอบโดย สมาชิก หรือ วิทยากร
 
 
Copyright 2005 ©

การใช้งานระบบ สิทธิประโยชน์อบรม การอบรม - สัมมนา WebService More @ TumCivil
• มาครั้งแรกอ่านที่นี่ครับ
•
การใช้งานระบบ - How to use
•
การสั่งซื้อ - การจอง
•
การชำระเงิน - How to pay
•
Conditions & Policy
•
เกี่ยวกับเรา
•
ติดต่อเรา
• หน้าหลักโครงการ
•
ต่อที่ 1 รับฟรีๆๆ
•
ต่อที่ 2 สะสมแต้ม - ของรางวัล
•
ต่อที่ 3 Member get Member
•
ดูแต้มสะสมคะแนน

• หมวดหลักอบรม - สัมมนา
•
สมาชิก Engfanatic Club
•
รวมรายชื่อวิทยากร
•
บทความทั้งหมด / VDO
•
เว็บบอร์ดรวมทุกหมวด

• หน้าหลัก WebService
•
ขอรหัสผ่านโปรแกรม
•
บริการโปรแกรมบนเว็บ [Online Service]
• หน้าหลัก TumCivil
•
หน้าหลัก Engfanatic
•
หน้าหลัก Downloads
•
เลือกซื้อ Software

ทะเบียนประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 7 12 03 0000001 0   "ตั้มซีวิลดอทคอม" กดเพื่อดูหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ About  |  Contact Us

  © Copyright 2005. TumCivil.com  Engineering Software and Training Center.  TumCivil.com