TumCivil.com Engfanatic Club with Training Center

 
 

  Set Home Page   |   BookMark   |   Print    
SMALL NORMAL LARGE

  เมนูหลักที่ใช้บ่อย :
  • หน้าแรก TumCivil.com
  • หน้าแรก Engfanatic 
  • หน้าส่วนตัวของสมาชิก 
  • หน้าหลักอบรม- สัมมนา 

Member Status : Log In : Register  

View Webboard - ดูเว็บบอร์ด

พื้นที่โฆษณา |  ลงโฆษณา  


 

Advertisment
  

 

หัวข้อกระทู้
 " รับทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ป.โท-เอก ในแบบผู้ช่วยหรือที่ปรึกษา สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ "
 


 
กรุณา login ก่อนแจ้งลบกระทู้นี้รับทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ป.โท-เอก ในแบบผู้ช่วยหรือที่ปรึกษา สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ
 
 


รับทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ป.โท-เอก ในแบบผู้ช่วยหรือที่ปรึกษา สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS MINITAB SAS สอน,แนะนำทุกขั้นตอนของการทำวิจัย เริ่มตั้งแต่               การหาหัวข้อ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี งานวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจบกว่า 500 เล่ม ในหลายคณะ                (บริหาร การศึกษา วัดผล จิตวิทยา เศรษฐ สังคม นิติ รัฐ รปม. นิเทศน์ วิทย์ วิศวะ การบิน ฯลฯ) และหลายมหาวิทยาลัย (CU TU KU มหิดล ราม มสธ. นเรศวร บูรพา EAU KRIK ร.พระนคร ร.สวนดุสิต ร.สวนสุนันทา ร.วไลยฯ ร.เทพสตรีฯ ร.สุราษฎร์  ) อธิบายถึงหลักการเขียนงานวิจัย สอนขั้นตอนในการทำวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่การหาหัวข้อ  ชื่อเรื่อง  การหาแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุน ทั้งในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ  การวิเคราะห์ถึงปัจจัยหรือตัวแปรที่จะนำมาใช้ในการค้นหาคำตอบที่ต้องการ หลักการทางสถิติที่จำเป็นต่อการวิจัยที่ต้องการศึกษา มิใช่เอางานไปส่งแต่ไม่รู้เรื่อง  สอนให้เข้าใจถึงหลักการทางสถิติและสอนการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ในแบบติวเข้มเข้าใจง่ายภายใน 4 - 5 ช.ม.ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบ Learning by Doing นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว  รวมถึงเทคนิควิธีในการเรียนการสอนให้เข้าใจถึงทฤษฎีและที่มา อธิบายการสรุปผลให้สอดคล้องกับหลักทฤษฎีและงานวิจัยในอดีต  รวมถึงข้อค้นพบจากการทำวิจัย   แนะนำการสอบปกป้องและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ข้อคำถามที่ควรทราบ ปรับแก้จนเป็นที่พอใจของอ.ที่ปรึกษา&ผู้ทรงคุณวุฒิ จนอนุมัติจบและรับปริญญา รวมถึงรับเป็นที่ปรึกษาในการปรับแก้งานวิจัยที่มีปัญหา  และวิทยานิพนธ์ที่ทำไม่เสร็จ ด้วยประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง นายทหารสถิติ แผนกสถิติและวิจัย (ตำแหน่งทางราชการ) ผ่านการเป็นที่ปรึกษาการทำวิจัยมาแล้วทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอก วิทยาลัยระดับ ต่างๆ ของกองทัพ  ตลอดจนการศึกษาดูงานวิจัยในต่างประเทศ เป็นนักเรียนทุน ฯ เป็นติวเตอร์ของเพื่อนร่วมรุ่นที่คณะสถิติ และอดีตติวเตอร์สถิติ รหัส ST หน้าม.รามฯ  ขอคำปรึกษาและคำอธิบายได้ 24 ช.ม. ติดต่อนัดพบเพื่อพบปะและพูดคุยในรายละเอียดรวมถึงอธิบายสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
อ.เอส โทร.089-188-6779  e-mail : phon_22@hotmail.com ยินดีตอบข้อซักถามในทุกๆเรื่อง

 

.

 

 

By : อ.เอส
 D/T: 15/10/2550 17:52
 

จำนวนคนอ่าน 75583 คน จำนวนคนโหวต 2629 คน

คุณเห็นด้วยกับกระทู้นี้หรือไม่

เห็นด้วย
   ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย 2625 คน
99.85 %
ไม่เห็นด้วย 4 คน
0.15 %

หมายเหตุ !!  คลิกที่รูป เมื่อท่านเห็นว่าความเห็นที่แสดง ไม่เหมาะสม  

โดยสมาชิกสามารถใส่ชื่อแจ้งลบไว้ ถ้าถึง 3 ท่าน ระบบจะลบความเห็นนั้นทันที
กระทู้นี้สามารถ ตอบ / แสดงความเห็น ได้ทุกคน
(สมาชิก / วิทยากรจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆ ถ้า Sign - In แล้ว ดู โพสต์ได้หมด)

 
เรียงตาม แสดง

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 23

รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ผลงานวิชาการครู

บทละ 2000 บาท

รับผิดชอบงานจนผ่าน

ติดต่อ พี่ส้ม 0816906384

 
By : ส้ม
Date/Time : 23/09/2559 11:30

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 18

~~ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ (งานด่วน) มะนาว 094-3499690บริการ:

• รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ (งานด่วน-เร่ง)

• รับปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

• บริการค้นหาข้อมูล วรรณกรรม

• รับเฉพาะงานเขียนภาษาไทย

• บริการในสาขา: สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา

• บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง สังคมศาสตร์ และอื่น ๆ

• บริการในกรุงเทพ ทุกจังหวัดในประเทศไทยหากงานที่ท่านกำลังจะเขียนอยู่นั้นเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตการทำงานและการเรียน ให้เราเป็นผู้ช่วยของท่านโทรมาได้ที่

Mobile: 094-3499690

E-mail: lonely_nightly@hotmail.com

Line: 0943499690

(K.มะนาว)


 
By : มะนาว
Date/Time : 17/12/2558 20:38

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 17

http://www.tumcivil.com/engfanatic/board/gen.php?topic_id=11605&hit=1

 
By : c
Date/Time : 09/09/2558 23:01

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 13

บทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก(ยกเลิก ป.โท) ในแบบผู้ช่วยหรือที่ปรึกษา 

ทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ป.โท-เอก ในแบบผู้ช่วยหรือที่ปรึกษา สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS MINITAB SAS lisrel Eview R Time series สอน, แนะนำทุกขั้นตอนของการทำวิจัย เริ่มตั้งแต่การหาหัวข้อ ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี งานวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจบกว่า 2,000 เล่ม ในหลายคณะ (บริหาร ตลาด HR การจัดการ โรงแรม ท่องเที่ยว การศึกษา วัดผล จิตวิทยา เศรษฐ สังคม นิติ รัฐ รปม. นิเทศน์ วิทย์ วิศวะ การบิน ฯลฯ) และหลายมหาวิทยาลัย (CU TU KU มหิดล KMUTL KMUTNB บางมด ลาดกระบัง มศว. มช. มข. มอ.ราม มสธ. นเรศวร บูรพา ABAC EAU KRIK ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.ปทุมธานี รภ.พระนคร รภ.สวนดุสิต รภ.สวนสุนันทา รภ.วไลยฯ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ อเมริกา สวีเดน สวิส ออสเตรเลีย ) ในแบบติวเข้มเข้าใจง่าย ขอคำปรึกษาและคำอธิบายได้ 24 ช.ม. ติดต่อนัดพบเพื่อพบปะและพูดคุยในรายละเอียดรวมถึงอธิบายสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

อ.เอส โทร.089-188-6779, 086-396-6464 e-mail : phon_22@hotmail.com ยินดีตอบข้อซักถามในทุกๆเรื่อง

 
By : อ.เอส
Date/Time : 09/08/2558 23:19

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 9เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยคุณได้

บริการปรึกษาการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ IS สารนิพนธ์

บริการตลอด 24 ชม. สะดวกติดต่อทาง email: ooyly11@hotmail.com

หรือติดต่อคุถณออย โทร. 081-170-1924, 089-456-5789

ไว้วางใจให้เราช่วย ความสำเร็จของคุณก็จะถึงจุดหมายโดยเร็ว

อย่าลืมติดต่อมานะค่ะ


 


 
By : ooyly
Date/Time : 20/02/2557 21:43

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 6 คุณเคยกังวลว่าจะเรียนจบบ้างหรือไม่ การเขียนวิทยานิพนธ์เป็นเรื่องยากสำหรับคุณหรือไม่  คุณใช้เวลาในการเขียนวิทยานิพนธ์นานเกินไปหรือไม่

ความกังวลเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป หากคุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา เราสามารถช่วยใหเการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นเรื่องง่าย ประหยัดเวลา และ ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง เชิญเข้ามาชมเว็บไซต์ของเราก่อนนนะคะ เราพร้อมจะดูแลคุณค่ะ

http://thailand.thesiswritingservice.com/ 

 
By : nidnicha
Date/Time : 13/12/2555 17:25

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 3

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของท่าน


Research Team รับทำดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก รับทำทุกสาขาวิชา รับทำทุกจังหวัด


 


www.ResearchTeam.tk


 


คำถามที่กรรมการสอบใช้ถามเป็นประจำ


***** คำถามที่กรรมการสอบใช้ถามเป็นประจำ*****

1. ทำไมคุณทำเรื่องนี้

2. ทำเรื่องนี้ได้ประโยชน์อะไร

3. วัตถุประสงค์ของงานนี้คืออะไร

4. กรอบความคิดที่ใช้มีที่มาอย่างไร

5. ทำไมตั้งสมมติฐานในลักษณะนี้

6. คุณกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากอะไร แล้วใช้เกณฑ์ใด

7. ทฤษฎีที่นำมาใช้มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร ทำไมจึงนำมาใช้ และคุณศึกษาจากไหน

8. งานวิจัยที่นำมาใช้อ้างอิง เป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง ทำไมจึงนำมาใช้

9. แบบสอบถามคุณได้มาจากไหน สร้างจากอะไร มีกี่ตอน มีอะไรบ้าง

10. คุณมีการทดสอบแบบสอบถามของคุณหรือไม่ ทำอย่างไร

11. เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็น ความ... ตั้งอย่างไร

12. ทำไมคุณถึงใช้สถิตินี้ เพราะอะไรจึงใช้

13. ผลที่ได้เป็นอย่างไร ได้มาเป็นอย่างไรบ้าง ตอบสมมติฐานเป็นอย่างไร

14. เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือสอดคล้อง หรือตรงกันข้ามกับงานชิ้นไหนหรือไม่ เพราะเหตุใด

15. คุณจ้างใครทำหรือเปล่า (เป็นคำถามที่ทำลายความเชื่อมั่นของเรา เป็นคำถามขู่ และกรรมการจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อดูพฤติกรรมของคุณที่เปลี่ยนไป เมื่อได้ยินคำถามนี้)


............................................................................................................................................................
 
By : www.ResearchTeam.tk
Date/Time : 20/03/2553 19:02

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 2

วิทยานิพนธ์ (ดี) เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน อีกเล่มหนึ่ง สำหรับคนที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องนี้


ของ น้อง สิงหพล พลสิงห์  ที่ปรึกษา ศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส


เรื่อง อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน


คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


http://www.grad.chula.ac.th/thesis/current.php?mode=show&id=4886287934


 


น้อง สิงหพล เขาเขียนได้ดีมากๆๆ และก็ใจดีมากๆๆๆ ด้วย


ใครทำเรื่องฟอกเงิน ลองดูได้นะคะ อยากบอกต่อ


  


 

 
By : แหม่ม
Date/Time : 09/03/2552 16:33

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 1

รับทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ป.โท-เอก ในแบบผู้ช่วยหรือที่ปรึกษา สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS MINITAB SAS สอน,แนะนำทุกขั้นตอนของการทำวิจัย เริ่มตั้งแต่               การหาหัวข้อ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี งานวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจบกว่า 500 เล่ม ในหลายคณะ                (บริหาร การศึกษา วัดผล จิตวิทยา เศรษฐ สังคม นิติ รัฐ รปม. นิเทศน์ วิทย์ วิศวะ การบิน ฯลฯ) และหลายมหาวิทยาลัย (CU TU KU มหิดล ราม มสธ. นเรศวร บูรพา EAU KRIK ร.พระนคร ร.สวนดุสิต ร.สวนสุนันทา ร.วไลยฯ ร.เทพสตรีฯ ร.สุราษฎร์  ) อธิบายถึงหลักการเขียนงานวิจัย สอนขั้นตอนในการทำวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่การหาหัวข้อ  ชื่อเรื่อง  การหาแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุน ทั้งในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ  การวิเคราะห์ถึงปัจจัยหรือตัวแปรที่จะนำมาใช้ในการค้นหาคำตอบที่ต้องการ หลักการทางสถิติที่จำเป็นต่อการวิจัยที่ต้องการศึกษา มิใช่เอางานไปส่งแต่ไม่รู้เรื่อง  สอนให้เข้าใจถึงหลักการทางสถิติและสอนการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ในแบบติวเข้มเข้าใจง่ายภายใน 4 - 5 ช.ม.ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบ Learning by Doing นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว  รวมถึงเทคนิควิธีในการเรียนการสอนให้เข้าใจถึงทฤษฎีและที่มา อธิบายการสรุปผลให้สอดคล้องกับหลักทฤษฎีและงานวิจัยในอดีต  รวมถึงข้อค้นพบจากการทำวิจัย   แนะนำการสอบปกป้องและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ข้อคำถามที่ควรทราบ ปรับแก้จนเป็นที่พอใจของอ.ที่ปรึกษา&ผู้ทรงคุณวุฒิ จนอนุมัติจบและรับปริญญา รวมถึงรับเป็นที่ปรึกษาในการปรับแก้งานวิจัยที่มีปัญหา  และวิทยานิพนธ์ที่ทำไม่เสร็จ ด้วยประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง นายทหารสถิติ แผนกสถิติและวิจัย (ตำแหน่งทางราชการ) ผ่านการเป็นที่ปรึกษาการทำวิจัยมาแล้วทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอก วิทยาลัยระดับ ต่างๆ ของกองทัพ  ตลอดจนการศึกษาดูงานวิจัยในต่างประเทศ เป็นนักเรียนทุน ฯ เป็นติวเตอร์ของเพื่อนร่วมรุ่นที่คณะสถิติ และอดีตติวเตอร์สถิติ รหัส ST หน้าม.รามฯ  ขอคำปรึกษาและคำอธิบายได้ 24 ช.ม. ติดต่อนัดพบเพื่อพบปะและพูดคุยในรายละเอียดรวมถึงอธิบายสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ขอบคุณสำหรับนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจให้ อ.เอส

 
ช่วยเป็นที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์เพื่อความสะดวก อ.เอส

 ได้เพิ่มเบอร์โทรอีก 3 หมายเลขครับ

089-188-6779(TRUE)

086-396-6464(Hutch)

086-769-4646(DTAC)

082-199-1345(AIS)

 


 
By : อ.เอส
Date/Time : 07/11/2551 13:42


ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post comment)
โดย
ไฟล์ประกอบ (.jpg .gif .png .swf .pdf .zip .wma .wmv .txt .mpg)
ข้อความ

  หรือ
รหัส
 


 

 

 Close Windows
     
 

 กลุ่มวิชาการ สาระ แลกปลี่ยนความรู้วิศวกรรม โดยการสนับสนุนของ TumCivil.com

  TumCivil Fan Page (กด Like เพื่อติดตาม)

TumCivil Fan Club (พุดคุย ความรู้-แฟนคลับ)

Civil App (DRMK) (App. ออกแบบ Online)

  Software วิศวกรรม (แบ่งปันกันผ่าน FB)

  กลุ่ม QS & Estimate (ถอดแบบประมาณราคา)

  CSI Berkeley Software (พูดคุย Software)

  SketchUp Thailand (กลุ่ม SketchUp)

  แชร์รายการคำนวณ (แบ่งปันรายการคำนวณ)

    แบ่งปัน E-Book และความรู้ทางวิศวกรร

กลุ่มแบ่งปัน CAD / Drawing

คุยเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (คนใช้ CAD อ่าน)

TumCivil Football Club (รวมกลุ่มเตะบอล)

วิศวกร/นายช่าง ประเทศลาว (เพื่อชาวลาว)

กลุ่มภาษาอังกฤษวิศวกรรม (เพื่อรองรับ AEC)

  กลุ่ม สมัครงาน / ลงประกาศงาน - หางาน

  กินไปเที่ยวไปกับนายช่าง


    โปรแกรม Visual RC  (กด Like ติดตาม)      โปรแกรม Quick Design (กด Like ติดตาม)
         Facebook เจ้าของเว็บ - ตั้ม อธิพัชร์ ศรเกตุ
 
 
     
 

 
     
 
     
ความคิดเห็นของคุณ
 หากคุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถร่วมแสดงความเห็นได้โดยใช้ Form ด้านล่างครับ
  • เคารพกฏกติกาในการใช้งาน สงวนการใช้คำหยาบคายและคำรุนแรงเอาแค่ เหน็บๆกันก็พอครับ
  • เคารพสิทธิของผู้อื่นในการพาดพิง กล่าวหา ว่าร้าย

 * หมายเหตุ

                     =    กระทู้ที่มีผู้ชมสูงสุด   
                    =    กระทู้ที่มีผู้แสดงความเห็นสูงสุด   
                   =    กระทู้ที่มาใหม่
  (reply) =    กระทู้ที่ ตอบ / แสดงความเห็น ได้เฉพาะสมาชิกหรือวิทยากรเท่านั้น
  =    กระทู้ที่มีการ Update
  =    กระทู้ที่มีรูป
  =    กระทู้ที่มีไฟล์ Flash
or  =    กระทู้ที่ตังหรือตอบโดย สมาชิก หรือ วิทยากร
 
 
Copyright Since 2000 ©

การใช้งานระบบ สิทธิประโยชน์อบรม การอบรม - สัมมนา WebService More @ TumCivil
• มาครั้งแรกอ่านที่นี่ครับ
•
การใช้งานระบบ - How to use
•
การสั่งซื้อ - การจอง
•
การชำระเงิน - How to pay
•
Conditions & Policy
•
เกี่ยวกับเรา
•
ติดต่อเรา
• หน้าหลักโครงการ
•
ต่อที่ 1 รับฟรีๆๆ
•
ต่อที่ 2 สะสมแต้ม - ของรางวัล
•
ต่อที่ 3 Member get Member
•
ดูแต้มสะสมคะแนน

• หมวดหลักอบรม - สัมมนา
•
สมาชิก Engfanatic Club
•
รวมรายชื่อวิทยากร
•
บทความทั้งหมด / VDO
•
เว็บบอร์ดรวมทุกหมวด

• หน้าหลัก WebService
•
ขอรหัสผ่านโปรแกรม
•
บริการโปรแกรมบนเว็บ [Online Service]
• หน้าหลัก TumCivil
•
หน้าหลัก Engfanatic
•
หน้าหลัก Downloads
•
เลือกซื้อ Software
ทะเบียนประกอบการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 7 12 03 0000001 0  "ตั้มซีวิลดอทคอม"  กดเพื่อดูหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์About | Contact |  ลงโฆษณา
  © Copyright Since 2000 by TumCivil.com (Engineering Software and Training Center) and its affiliate sites TumCivil.com