TumCivil.com Engfanatic Club with Training Center

 
 
 

  Set Home Page   |   BookMark   |   Print    
SMALL NORMAL LARGE

ปฏิทินกิจกรรม / อบรมสัมมนา

 

 
TumCivil Menu Guide :
 หน้าแรก TumCivil.com
 Downloads Software
 Software Shopping Shop
 หมวดการอบรม - สัมมนา
 Webboard รวมทุกหมวดหมู่
 บทความ ความรู้ สื่อต่างๆ
 คู่มือ เทคนิคต่างๆ ที่แบ่งปัน
 Engineering Dictionary

สมาชิก / ลูกค้า / วิทยากร

 Engfanatic. Member
 หน้าส่วนตัวสมาชิก
 หน้าแรก EngfanaticTM
 สมัครสมาชิก Engfanatic
 สมาชิกเข้าระบบ (Sign In)
 วิทยากรเข้าระบบ (Sign In)

 

Engineering Services

 DRMK Computing App.ฟรี!

 ซอฟต์แวร์บุฟเฟต์ (สมาชิก)
 Engineering Tools
 Engineering Dictionary
 Dictionary ทั่วไป
 ตำแหน่งงานวิศวกรรมว่าง
 Classified Zone

 

TumCivil บริการ ทั่วไป

 TumCivil Free E-Mail
 หน้า D/L แบบฟอร์มต่างๆ
 Engineering  Jobs
 Free Online Barcode
 เพื่อนบ้านของเรา - Link
 

เมนูลัดสมาชิก

• สมัครสมาชิกใหม่  (500 .)
•
สมาชิกเข้าระบบ (Sign-In)

TumCivil Fan Page
(กด Like เพื่อติดตาม)

TumCivil Fan Club
(เน้นพุดคุย-แฟนคลับ)
 

Advertisment

 

Training

หลักสูตรอบรม - สัมมนา
Training WebBoard
สิทธิประโยชน์การอบรม
ภาพการอบรม - สัมมนา
ข่าว - กิจกรรมการอบรม
การใช้งาน - How To
รายชื่อวิทยากร-Trainer
รายชื่อของลูกค้าองค์กร

 

  TumCivil.com Site Map

  มาครั้งแรกอ่านที่นี่ก่อนนะครับ

   เมนูหลักที่ใช้บ่อย :
  •
หน้าแรก TumCivil.com
  •
หน้าแรก Downloads
  • หน้าแรก อบรม-สัมมนา
  • หน้าแรก Engfanatic

สมาชิก : Log In : Register  

  Article - บทความ1 
 

 Nav : Home | หน้าหลักบทความ - Article (Update Page 04 / 02 / 59)

 

    => วิทยากรที่มีชื่อเสียงหลายๆท่าน ให้เกียรติส่งบทความ มาที่ TumCivil.com เพื่อร่วมเผยแพร่และยกระดับวงการวิศวกรรม

 

Keywords ' Software ' Keywords ' Multimedia ' Keywords ' ทั่วๆไป '
     
+ Prokon / Prokon Calpad + VDO กรมโยธาฯ + ข้อสอบสามัญวิศวกร (ส.ย.)
+ STAAD.Pro + VDO ทั่วไปและงานสัมมนา + ตารางเหล็ก Steel Table
+ SAP2000 + VDO การสอนและคู่มือต่าง + อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
+ ETABS + PDF ดาวน์โหลดเอกสารได้ + อ.สมศักดิ์ คำปลิว
+ Multiframe 4D + D/L ดาวน์โหลดเอกสารไปได้ + งานสำรวจ Surveying
+ Primavera + VDO / VCD / WMV + ค่า K /  Factor K /  Factor F
+ Microsoft Project
+ ฐานราก / ดิน 
+ AutoCAD Key ' ผู้เชี่ยวชาญตอบคำถาม ' + แผ่นดินไหว (สื่อ, ความรู้)
+ Visual RC   + Spreadsheets (Excel)
+ Microfeap + วิศวกรเฒ่า + หางาน / สัมภาษณ์งาน
+ Midas + พี่วิศวกรแก่ + Lab Soil (ทำแล็ปงานปฐพี)
+ RISA 3D
 
+ SAFE    
+ ADAPT PT    
+ Tekla    
 
 

VDO การอบรมสัมมนาของ TumCivil.com / ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คลิกดู / ค้นหาที่นี่ (ตั้งแต่ปี 2548)

 

Key ' โดย icon รูปวิทยากร / ผู้เขียนบทความ / VDO หรือ สื่อของท่านเหล่านี้'
 

 
  • ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช   • รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
  • ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว   • รศ.ดร.อมร พิมานมาศ
  • อ.ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล   • อ.ชูเลิศ จิตเจือจุน
  • อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก   • อ.วัชรพงศ์ ดีวงษ์
  • ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ   • อ.สามารถ บุตรดี
  • ดร.สมพร อรรถเศรณีวงศ์   • อ.ไชยรัตน์ ไหมสกุล
  • อ.วีระ ชานวิทิตกุล   • อ.กฤษดา รักษากุล
  • อ.ยุทธนา ทับทิมทอง   • อ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
  • ศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์   • อ.สงกรานต์ เม่นทอง
  • ดร.อภินัติ อัชกุล   • อ.เอนก พ่วงสุด
  • อ.ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร   • รศ.ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม
  • อ.วิสงค์ เลิศกุลวัฒน์   • อ.ศุภกฤษณ์ หมื่นคิด (โอโน่)
  • ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง   • ดร.อลงกรณ์ ละม่อม
  • ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์   • พ.ต.ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล
  • ผศ.ดร.นเรศ พันธราธร   • วิศวกรเฒ่า (Old Engineer)
  • ศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์   • รศ.มนัส อนุศิริ
  • ผศ.ดร.พรพจน์ ตันเส็ง   • ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ
 

• อ.ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ   • รศ.วิสูตร จิระดำเกิง
 

• อ.ซือแป๋   • รศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย
 

• ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย   • ผศ.สมลักษณ์ บุญณรงค์
 

• ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์   • ศ.ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
 

• อ.ณรงค์ พูลทวี   • รศ.เอนก ศิริพานิชกร
 

• อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์   • รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
 

• ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ   • อ.ธเนศ วีระศิริ
 

• รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ   • อ.ประสาน จึงสงวนพรสุข
 

• อ.ปิยะ พ่อธานี   • รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
 

• อ.ชาย แสงไสว   • อ.กีรติ ตัณฑสุวัฒน์
 

• อ.ศิรัณ หงษ์ยศ   • รศ.ดร.การุญ จันทรางศุ
 

• ดร.ธรรมนูญ สุสำเภา   • ดร.ทรงเกียรติ มธุพยนต์
 
 

<< บทความทั้งหมด | บทความล่าสุด | มาใหม่สุด | ความเห็นมากที่สุด | ความเห็นล่าสุด | ดูมากที่สุด >>

 


TumCivil Knowledge Channel ช่องความรู้ทางด้านงานก่อสร้าง และ วิศวกรรม...... เราคิดเสมอว่า สังคมต้องแบ่งปันกันครับ เพื่ออนาคตของลูกหลาน และ วิศวกร นายช่างไทยจะได้มีความรู้อย่างทั่วถึง.......

 

 

วิทยากรที่นี่.....จะมีผลงานเผยแพร่ได้เป็นรูปธรรม.. ไปตลอดนานแสนนาน เป็นประโยชน์กับทุกๆคน....

เราไม่เหมือนกับที่อื่น ที่อบรมแล้วก็ผ่านไป ไม่มีหลักฐานและเก็บสิ่งดีๆไว้....เราโปร่งใส เก็บไว้ทุกอย่างเพื่อโชว์ผลงาน

(สมัครเป็นวิทยากรทางด้สนงานก่อสร้าง / วิศวกรรม / สถาปัตย์กรรม ฯลฯ ได้ที่นี่)


 


GoosharedFiles  New!!  ( กูแชร์ - บริการใหม่จาก TumCivil.com)

ระบบรวมเอกสาร / หนังสือ / สื่อต่างๆ / แบบ CAD / และหนังสือ e-book ต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศ


 

 


GoosharedBlog  New!! -  ระบบเขียน Blog ที่ง่าย โดยใช้บัญชี Facebook ไม่ต้องสมัครสมาชิก....จำลองบทความแบบ Timeline Facebook สามารถเขียนประสบการณ์ ความรู้ และ อัพโหลดอะไรก็ได้ ที่คุณอยากโชว์ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ด้านวิศวกรรม หรือ ด้านอื่นๆ และยังสามารถแชร์เข้า Facebook ได้ตามความต้องการ สามารถตั้งค่าบทความให้ดูแบบสาธารณะหรือใส่รหัสผ่าน เพื่อให้ดูเฉพาะคนที่เราต้องการ.......เรายังแบ่งเป็นหมวดหมู่ความรู้ต่างๆ ที่สามารถให้บทความของคุณ ถูกส่งเข้าจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ได้อีกสามารถแนบไฟล์เอกสารประกอบ + ข้อมูลต่างๆได้ และยังสั่งพิมพ์แบบ PDF ได้อีกด้วย
 

 

Spreadsheets Corner (ชมรมคนรักสเปรดชีต)

  1. Spreadsheets ที่รวบรวมมาให้ สำหรับงานออกแบบโครงสร้าง งานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา ฯลฯ
  2. ชมรมคนรักสเปรดชีต Spreadsheets Community Board เว็บบอร์ดพูดคุยแลกเปลี่ยน Spreadsheets
 
 

TumCivil.com Downloads (หน้าดาวน์โหลดโปรแกรม)

Downloads Home | Thai Software | New Software | Top Download | Search Options

 
 

  หมวดหมู่ - Article - บทความและสาระที่มีประโยชน์ (คลิกตามหมวดหมู่ย่อย หรือ ค้นหาตาม Keywords)

หมวดหมู่ บทความ

หัวข้อ หัวข้อล่าสุด
รวมแบบ รายการคำนวณ (Calculation Sheets) + ข้อสอบภาคี/ข้อสอบสามัญฯ ข้อสอบต่างๆอีกมากมาย
รวมแบบ ตัวอย่างรายการคำนวณ (Calculation Sheets) รายการการออกแบบขออนุญาต ยื่นแบบ โจทย์แบบฝึกหัดที่น่าสนใจอื่นๆ รวมถึง บทความเกี่ยวกับการออกแบบต่างๆของวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆ เหมาะกับผู้เริ่มศึกษา นักศึกษา วิศวกร ฯลฯ
+++ พิเศษ รวมข้อสอบ ข้อสอบภาคี ข้อสอบสามัญ แนวทางสอบสามัญวิศวกร (สย.) แต่ละปี +++

 
341  23 พ.ค. 2560 17:02
โดย tumcivil
บทความเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมวิศวกรรม ไฟล์ VDO คู่มือ
คู่มือ ไฟล์ VDO Movies สาธิตการทำงาน การใช้งาน ของโปรแกรมทางด้านวิศวกรรม ทั้งในและต่างประเทศ หนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรม Software Manuals / Engineering , Construction and Architect Software
 
86  23 ม.ค. 2556 00:46
โดย tumcivil
ทิปเทคนิค เกร็ดความรู้ ในการก่อสร้าง การออกแบบ ของชาวโยธา
เกร็ดความรู้ ประสบการณ์ต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการก่อสร้าง การออกแบบ การทำงานจริง จากวิศวกร ช่างจริง โดยตอบแบบไม่กั๊ก... เพื่อเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์แก่วิศวกรและนักศึกษา รวมทั้งคนที่สนใจทั่วไป .... (พิเศษ...พบกับวิศวกรมือเก๋า วิศวกรเฒ่าๆ เก๋าประสบกรณ์ที่นี่ได้ทุกวัน)
 
212  27 ก.ค. 2560 16:35
โดย tumcivil
บทความในงานวิศวกรรมทั่วไป
บทความ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมทั่วไป
 
46  27 ก.ค. 2560 16:25
โดย tumcivil
มาตรฐานต่างๆ (Standard) / กฎหมายผู้ตรวจสอบอาคาร (Building Auditor Laws) / กฎหมายสำหรับงานก่อสร้างและอื่นๆ (Construction Laws)
มาตรฐานต่างๆ มาตรฐานกรมโยธาธิการฯ มาตรฐานว.ส.ท. ฯลฯ (Standard) / กฎหมายผู้ตรวจสอบอาคาร (Building Auditor Laws) / กฎหมายสำหรับงานก่อสร้างและกฎหมายอื่นๆ (Construction Laws)
 
31  22 พ.ค. 2560 19:04
โดย tumcivil
บทความเกี่ยวกับงาน Job Tips การหางาน
เทคนิคการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การเขียนจดหมายสมัครงาน เตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์ คำศัพท์ที่ควรรู้ในการเขียนใบสมัคร เคล็ดลับช่วยในการหางาน
 
41  29 พ.ค. 2555 18:11
โดย tumcivil
บทความเกี่ยวกับการพัฒนา สร้างโปรแกรม
อธิบายการสร้าง การพัฒนาโปรแกรม แจก Source Code เด็ดๆ ของโปรแกรมเมอร์วิศวกรคนไทย
 
24  6 เม.ย. 2555 01:03
โดย tumcivil
รูปในงานก่อสร้าง - วิศวกรรม / รูปสถานที่จริงในงานก่อสร้าง
รูปสถานที่จริงในงานก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง แสดงรูปถ่าย โครงการต่างๆ โครงสร้างอาคาร หรือ ไซต์งาน / เน้นรูปถ่ายเพื่ออธิบายรายละเอียด
 
17 ก.ย. 2554 12:21
โดย tumcivil
แจกฟรีสำหรับสมาชิก (Member) หรือ คนทั่วไป (Guest)
แจกฟรีสำหรับสมาชิก (Member Only) หรือสำหรับคนทั่วไป เช่น โปรแกรมพิเศษพร้อมเกร็ดการใช้ฟรี แบบบ้านฟรี เอกสารการอบรม-สัมมนาฟรี คู่มือวิศวกรโยธา Serial Software เด็ดๆ หรือของฟรีอื่นๆที่น่าสนใจ ใหม่ไม่เหมือนใครที่นี่ที่เดียว ฯลฯ
 
31  13 ส.ค. 2557 00:34
โดย tumcivil
บทความเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมทั่วไป
สอนการใช้งานโปรแกรมใช้งานทั่วไปเบื้องต้น สำหรับวิศวกร ผู้รับเหมา นักศึกษา ฯลฯ เช่น MS PowerPoint , Excel ,โปรแกรมสามัญประจำบ้าน
 
16 พ.ย. 2553 18:03
โดย tumcivil
ทิปเทคนิค เกร็ดความรู้ ในระบบไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า
สำหรับนักเรียนทั้งระดับ ปวช., ปวส. และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้สะดวก ต่อการศึกษา รวมถึงได้รวบรวม เทคนิคต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ "ไฟฟ้า" เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาเพิ่มเติม
 
2 มิ.ย. 2550 15:08
โดย tumcivil
Clip - VDO ตัวอย่างบทเรียน / ประสบการณ์ + สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ
Clip - VDO ตัวอย่างบทเรียน / VDO ประสบการณ์ + สัมภาษณ์บุคคล ไม่ว่าเค้าจะเป็นใคร แต่ละคนย่อมมีทางเดินของตนเอง ในมุมมองที่แตกต่างกัน..
 
23  13 ต.ค. 2557 23:55
โดย tumcivil
VDO / Media เอกสาร จากการอบรม - สัมมนา - Training
VDO Training แสดงบรรยากาศ / แสดงเนื้อหาของการอบรม - สัมมนา จากการอบรม - สัมมนา ที่ผ่านมา เช่นคู่มือ ไฟล์เอกสารที่แจกผู้เข้าอบรม สัมมนา ฯลฯ
 
690  9 ส.ค. 2560 15:17
โดย tumcivil
 

บทความมาใหม่ New Article

 << More 50 New Topics >>


บทความสุดยอดนิยม Hot Article

 << More 50 Hot Topics >>


<< บทความทั้งหมด | บทความล่าสุด | มาใหม่สุด | ความเห็นมากที่สุด | ความเห็นล่าสุด | ดูมากที่สุด >>


  

 


VDO การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อการนำไปใช้และปูพื้นฐานอย่างง่าย / Structural Analysis (บริการฟรี ครั้งที่ 1) - VDO การวิเคราะห์โครงสร้าง / Structural Analysis (บริการฟรี ครั้งที่ 1)


 

  กลุ่มวิชาการ สาระ แลกปลี่ยนความรู้วิศวกรรม

โดยการสนับสนุนของ TumCivil.com

  TumCivil Fan Page (กด Like เพื่อติดตาม)

TumCivil Fan Club (พุดคุย ความรู้-แฟนคลับ)

Civil App (DRMK) (App. ออกแบบ Online)

  Software วิศวกรรม (แบ่งปันกันผ่าน FB)

  กลุ่ม QS & Estimate (ถอดแบบประมาณราคา)

  CSI Berkeley Software (พูดคุย Software)

  SketchUp Thailand (กลุ่ม SketchUp)

  แชร์รายการคำนวณ (แบ่งปันรายการคำนวณ)

  แบ่งปัน E-Book และความรู้ทางวิศวกรร

  กลุ่มแบ่งปัน CAD / Drawing

  คุยเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (คนใช้ CAD อ่าน)

  TumCivil Football Club (รวมกลุ่มเตะบอล)

  วิศวกร/นายช่าง ประเทศลาว (เพื่อชาวลาว)

  กลุ่มภาษาอังกฤษวิศวกรรม (เพื่อรองรับ AEC)

  กลุ่ม สมัครงาน / ลงประกาศงาน - หางาน

  กินไปเที่ยวไปกับนายช่าง


    โปรแกรม Visual RC  (กด Like ติดตาม)     โปรแกรม Quick Design (กด Like ติดตาม)

 * หมายเหตุ
                     =  บทความที่มีผู้ชมสูงสุด   
                   =  บทความที่มาใหม่
  =  บทความที่อ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
or  =  กระทู้ที่ตังหรือตอบโดย สมาชิก หรือ วิทยากร
oror        =  มีไฟล์ VDO Media ประกอบให้ดาวน์โหลดหรือแสดง
     =  มีไฟล์ VDO ที่ Capture หน้าจอ ไว้บริการ
=  มีไฟล์ .zip
=  มีไฟล์ pdf ประกอบ
=  มีไฟล์ MS Word ประกอบ
=  มีไฟล์ MS Excel หรือ Spreadsheet ประกอบ
=  มีไฟล์ MS PowerPoint ประกอบ
=  มีไฟล์ Flash
  =  มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

โครงการ แบ่งปันความรู้สู่ท้องถิ่นไทย บริจาคให้กับช่างที่ยากไร้ ด้อยโอกาส และน้องๆนักศึกษาที่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ


การใช้งานระบบ สิทธิประโยชน์อบรม การอบรม - สัมมนา WebService More @ TumCivil
• มาครั้งแรกอ่านที่นี่ครับ
•
การใช้งานระบบ - How to use
•
การสั่งซื้อ - การจอง
•
การชำระเงิน - How to pay
•
Conditions & Policy
•
เกี่ยวกับเรา
•
ติดต่อเรา
•
ลงโฆษณา
• หน้าหลักโครงการ
•
ต่อที่ 1 รับฟรีๆๆ
•
ต่อที่ 2 สะสมแต้ม - ของรางวัล
•
ต่อที่ 3 Member get Member
•
ดูแต้มสะสมคะแนน

• หมวดหลักอบรม - สัมมนา
•
สมาชิก Engfanatic Club
•
รวมรายชื่อวิทยากร
•
บทความทั้งหมด / VDO
•
เว็บบอร์ดรวมทุกหมวด

• หน้าหลัก WebService
•
ขอรหัสผ่านโปรแกรม
•
บริการโปรแกรมบนเว็บ [Online Service]
• หน้าหลัก TumCivil
•
หน้าหลัก Engfanatic
•
หน้าหลัก Downloads
•
เลือกซื้อ Software

 

ทะเบียนประกอบการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 7 12 03 0000001 0  "ตั้มซีวิลดอทคอม"  กดเพื่อดูหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ About  |  Contact |  ลงโฆษณา
  © Copyright Since 2000 by TumCivil.com (Engineering Software and Training Center) and its affiliate sites TumCivil.com