TumCivil.com Engfanatic Club with Training Center

 
 
 

  Set Home Page   |   BookMark   |   Print    
SMALL NORMAL LARGE
   เมนูหลักที่ใช้บ่อย :
  •
หน้าแรก TumCivil.com
  •
หน้าแรก Downloads
  • หน้าแรก อบรม-สัมมนา
  • หน้าแรก Engfanatic

Member Status : Log In : Register  

 View Article - ดูบทความ
 

 

พื้นที่โฆษณา |  ลงโฆษณา  


 

Advertisment
  

 

TumCivil.com Engfanatic Club

 
 
 " เอกสารการสอน Primavera Project Planning Tutorial โดย 'หลักสูตรบริหารงานก่อสร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย' "
 
เอกสารการสอน Primavera Project Planning Tutorial โดย 'หลักสูตรบริหารงานก่อสร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย'

 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] Next >>


Primavera Project Planning Tutorial เอกสารการสอน โดย หลักสูตรบริหารงานก่อสร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Construction Management

เอกสารการสอน CM  อ.ทองพูน ให้มาลงครับ หวังว่าจะช่วยให้สมาชิกบ้างไม่มากก็น้อย

 ดาวน์โหลดเอกสารนี้ในรูปของ PDF ที่นี่


 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] Next >>


 

โดย: TumCivil.com Team

วันที่ : 30/06/2550 17:14

 

Download Plug-in for the best view


จำนวนคนอ่าน 14447 คน จำนวนคนโหวต 11 คน

คุณเห็นด้วยกับบทความ / สื่อ นี้หรือไม่

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย 11 คน
100.00 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

 หมายเหตุ !!  คลิกที่รูป เมื่อท่านเห็นว่าความเห็นที่แสดง ไม่เหมาะสม  โดยสมาชิกสามารถใส่ชื่อแจ้งลบไว้ ถ้าถึง 3 ท่าน ระบบจะลบความเห็นนั้นทันที


เรียงตาม แสดง

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 3

สถาบัน iBook Engineering เปิดรับสมัครเรียนพิเศษ สมัครวันนี้รับส่วนลดทันที 10%

iBook Engineering เป็นสถาบันการเรียนการสอนที่บ้านของนักเรียนเองหรือสถานที่ใกล้บ้านท่าน สอนในระดับ ประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี และประชาชนผู้ที่สนใจโดยมีอาจารย์สอนเป็นอาจารย์และนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี, โท และ เอก จากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำทั่วประเทศไทย โดยที่เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์และผู้ปกครองสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสมกับนักเรียนและผู้ปกครอง ติดต่อสัมพันธ์ นาย ภาธสุ ดวงมาลา ที่อยู่ หมู่บ้านพฤกษา 13 เลขที่ 37 / 475 ม. 4 ต.คลองสาม
อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 Tel00 น –21:00 น ibookengineering@gmail.com

รายวิชาที่เปิดสอน
*ชีววิทยา, ฟิสิกส์
รับสอนตั้งแต่ ม.4-ปริญญาตรี ปี 4
*วงจรอิเล็กทรอนิกส์
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 7 ขวบขึ้นไป
* สร้างและออกแบบสายอากาศ (Antenna Design)
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 18 ขวบขึ้นไป
*Microsoft Office
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 14 ขวบขึ้นไป
*สร้างและออกแบบภาพ ด้วยโปรแกรม Photoshop
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สร้างและออกแบบวัสดุ ด้วยโปรแกรม SOLID WORK 2006
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สร้างและออกแบบแผ่นปร็นซ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Protel 99 SE
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สร้างและออกแบบเว็บไซด์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver8
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สร้างหุ่นยนต์
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 7 ขวบขึ้นไป
*Internet
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 10 ขวบขึ้นไป
*Argumentative Writing
รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 – ปี 4
*สร้างและออกแบบบ้านด้วยโปรแกรม Auto CAD
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย
รับสอนตั้งแต่ ป.1-ม.6
*สร้างและออกแบบวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere 6.0
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*E-mail
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 13 ขวบขึ้นไป
*เคมี
รับสอนตั้งแต่ ม.4-ปริญญาตรี ปี 4
*คณิตศาสตร์วิศวกรรม
รับสอนตั้งแต่ ม.4-ปริญญาตรี ปี 4
*ประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 8 ขวบขึ้นไป
*โปรแกรม Matlab
รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*Home Network
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 18 ขวบขึ้นไป
*เตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม
รับสอนนักเรียนสาย ป.ว.ส (สอบไม่ติดคืนเงิน)

ทุกวิชา ฟรีสำหรับหนังสือแบบเรียน
และ ลงโปรแกรม ฟรี ในวิชาที่ต้องใช้โปรแกรม

 
By : iBook Engineering
Date/Time : 01/06/2552 08:17

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 2

iBook Engineering เปิดรับสมัครนักเรียน สมัครวันนี้รับทันทีส่วนลด 10%


iBook Engineering เป็นสถาบันการเรียนการสอนที่บ้านของนักเรียนเองหรือสถานที่ใกล้บ้านท่าน สอนในระดับ ประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี และประชาชนผู้ที่สนใจโดยมีอาจารย์สอนเป็นอาจารย์และนิสิตนักศึกษาปริญญาตร ี, โท และ เอก จากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำทั่วประเทศไทย โดยที่เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์และผู้ปกครองสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได ้ตามความเหมาะสมกับนักเรียนและผู้ปกครอง ติดต่อสัมพันธ์ นาย ภาธสุ ดวงมาลา ที่อยู่ หมู่บ้านพฤกษา 13 เลขที่ 37 / 449 ม. 4 ต.คลองสาม
อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 Tel00 น –21:00 น ibookengineering@gmail.com

รายวิชาที่เปิดสอน
*ชีววิทยา, ฟิสิกส์
รับสอนตั้งแต่ ม.4-ปริญญาตรี ปี 4
*วงจรอิเล็กทรอนิกส์
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 7 ขวบขึ้นไป
* สร้างและออกแบบสายอากาศ (Antenna Design)
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 18 ขวบขึ้นไป
*Microsoft Office
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 14 ขวบขึ้นไป
*สร้างและออกแบบภาพ ด้วยโปรแกรม Photoshop
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สร้างและออกแบบวัสดุ ด้วยโปรแกรม SOLID WORK 2006
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สร้างและออกแบบแผ่นปร็นซ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Protel 99 SE
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สร้างและออกแบบเว็บไซด์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver8
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สร้างหุ่นยนต์
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 7 ขวบขึ้นไป
*Internet
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 10 ขวบขึ้นไป
*Argumentative Writing
รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 – ปี 4
*สร้างและออกแบบบ้านด้วยโปรแกรม Auto CAD
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย
รับสอนตั้งแต่ ป.1-ม.6
*สร้างและออกแบบวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere 6.0
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*E-mail
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 13 ขวบขึ้นไป
*เคมี
รับสอนตั้งแต่ ม.4-ปริญญาตรี ปี 4
*คณิตศาสตร์วิศวกรรม
รับสอนตั้งแต่ ม.4-ปริญญาตรี ปี 4
*ประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 8 ขวบขึ้นไป
*โปรแกรม Matlab
รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*Home Network
รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 18 ขวบขึ้นไป
*เตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม
รับสอนนักเรียนสาย ป.ว.ส (สอบไม่ติดคืนเงิน)

ทุกวิชา ฟรีสำหรับหนังสือแบบเรียน
และ ลงโปรแกรม ฟรี ในวิชาที่ต้องใช้โปรแกรม

 
By : iBook Engineering
Date/Time : 22/05/2552 16:56

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 1

แหล่มเลย คับ

 
By : JoKer
Date/Time : 15/03/2552 01:02


ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)
โดย
ไฟล์ประกอบ (.jpg .gif .png .swf .pdf .zip .wma .wmv .txt .mpg)
ข้อความ
  หรือ
รหัส
 


 

 Close Windows
 
     
 

 กลุ่มวิชาการ สาระ แลกปลี่ยนความรู้วิศวกรรม โดยการสนับสนุนของ TumCivil.com

  TumCivil Fan Page (กด Like เพื่อติดตาม)

TumCivil Fan Club (พุดคุย ความรู้-แฟนคลับ)

Civil App (DRMK) (App. ออกแบบ Online)

  Software วิศวกรรม (แบ่งปันกันผ่าน FB)

  กลุ่ม QS & Estimate (ถอดแบบประมาณราคา)

  CSI Berkeley Software (พูดคุย Software)

  SketchUp Thailand (กลุ่ม SketchUp)

  แชร์รายการคำนวณ (แบ่งปันรายการคำนวณ)

    แบ่งปัน E-Book และความรู้ทางวิศวกรร

กลุ่มแบ่งปัน CAD / Drawing

คุยเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (คนใช้ CAD อ่าน)

TumCivil Football Club (รวมกลุ่มเตะบอล)

วิศวกร/นายช่าง ประเทศลาว (เพื่อชาวลาว)

กลุ่มภาษาอังกฤษวิศวกรรม (เพื่อรองรับ AEC)

  กลุ่ม สมัครงาน / ลงประกาศงาน - หางาน

  กินไปเที่ยวไปกับนายช่าง


    โปรแกรม Visual RC  (กด Like ติดตาม)      โปรแกรม Quick Design (กด Like ติดตาม)
         Facebook เจ้าของเว็บ - ตั้ม อธิพัชร์ ศรเกตุ
 
 
     
 

 
     
 
     
ความคิดเห็นของคุณ
 หากคุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถร่วมแสดงความเห็นได้โดยใช้ Form ด้านล่างครับ
  • เคารพกฏกติกาในการใช้งาน สงวนการใช้คำหยาบคายและคำรุนแรงเอาแค่ เหน็บๆกันก็พอครับ
  • เคารพสิทธิของผู้อื่นในการพาดพิง กล่าวหา ว่าร้าย

 * หมายเหตุ

                     =  บทความที่มีผู้ชมสูงสุด   
                   =  บทความที่มาใหม่
  =  บทความที่อ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
or  =  กระทู้ที่ตังหรือตอบโดย สมาชิก หรือ วิทยากร
oror        =  มีไฟล์ VDO Media ประกอบให้ดาวน์โหลดหรือแสดง
     =  มีไฟล์ VDO ที่ Capture หน้าจอ ไว้บริการ
=  มีไฟล์ .zip
=  มีไฟล์ pdf ประกอบ
=  มีไฟล์ MS Word ประกอบ
=  มีไฟล์ MS Excel หรือ Spreadsheet ประกอบ
=  มีไฟล์ MS PowerPoint ประกอบ
=  มีไฟล์ Flash
  =  มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด
 

save หน้านี้ลงเครื่อง

 

 


การใช้งานระบบ สิทธิประโยชน์อบรม การอบรม - สัมมนา WebService More @ TumCivil
• มาครั้งแรกอ่านที่นี่ครับ
•
การใช้งานระบบ - How to use
•
การสั่งซื้อ - การจอง
•
การชำระเงิน - How to pay
•
Conditions & Policy
•
เกี่ยวกับเรา
•
ติดต่อเรา
•
ลงโฆษณา
• หน้าหลักโครงการ
•
ต่อที่ 1 รับฟรีๆๆ
•
ต่อที่ 2 สะสมแต้ม - ของรางวัล
•
ต่อที่ 3 Member get Member
•
ดูแต้มสะสมคะแนน

• หมวดหลักอบรม - สัมมนา
•
สมาชิก Engfanatic Club
•
รวมรายชื่อวิทยากร
•
บทความทั้งหมด / VDO
•
เว็บบอร์ดรวมทุกหมวด

• หน้าหลัก WebService
•
ขอรหัสผ่านโปรแกรม
•
บริการโปรแกรมบนเว็บ [Online Service]
• หน้าหลัก TumCivil
•
หน้าหลัก Engfanatic
•
หน้าหลัก Downloads
•
เลือกซื้อ Software

 

ทะเบียนประกอบการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 7 12 03 0000001 0  "ตั้มซีวิลดอทคอม"  กดเพื่อดูหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ About  |  Contact |  ลงโฆษณา
  © Copyright Since 2000 by TumCivil.com (Engineering Software and Training Center) and its affiliate sites TumCivil.com