TCC003 เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนงานโครงสร้าง ประสบการณ์จริง) รุ่นที่ 2
   [ 16 - 17 ธันวาคม 2560 ] [ อบรมที่ จ.เชียงใหม่ ]
 EPE016 งานเก๋า 2018 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 5)
   [ 27 มกราคม 2561 ]
 

>>> ดูหลักสูตรอบรมสัมมนาเพิ่มเติม ที่เปิดรับสมัครทั้งหมดได้ที่นี่ <<<