EPE016 งานเก๋า 2018 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 5)
   [ 27 มกราคม 2561 ]
 IES066 การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม MIDAS GEN 2015 รุ่นที่ 5
   [ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ]
 

>>> ดูหลักสูตรอบรมสัมมนาเพิ่มเติม ที่เปิดรับสมัครทั้งหมดได้ที่นี่ <<<