IES065 การประยุกต์ใช้ ETABS (2016) ขั้นสูง สำหรับออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 1
   [ 11  -  12  พฤศจิกายน 2560 ]
 IES064 การวิเคราะห์ออกแบบพื้นโพสท์เทนชั่นด้วยโปรแกรม ADAPT PT รุ่นที่ 1
   [ 25 พฤศจิกายน 2560 ]
 STD060 การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงาน) รุ่นที่ 5
   [ 2 - 3 ธันวาคม 2560 ]
 TCC003 เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนงานโครงสร้าง ประสบการณ์จริง) รุ่นที่ 2
   [ 16 - 17 ธันวาคม 2560 ] [ อบรมที่ จ.เชียงใหม่ ]
 EPE016 งานเก๋า 2018 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 5)
   [ 27 มกราคม 2561 ]
 

>>> ดูหลักสูตรอบรมสัมมนาเพิ่มเติม ที่เปิดรับสมัครทั้งหมดได้ที่นี่ <<<