Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = K

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for K (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for K (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = K

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' K ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' K ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' K ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' K ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' K ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' K ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' K ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l Next › Last »  1933 results. 
 
upstroKe จังหวะการอัดขาขึ้นของลูกสูบในกระบอกลูกสูบเครื่องยนต์
vacuum and atmospheric braKe ห้ามล้อรถที่ใช้ระบบทางสูญญากาศภายใน แต่อาศัยกำลังของอากาศจากท่อไอดี (หมายความว่า ถ้าห้ามยังไม่ทำงานจะไม่มีอากาศแต่เมื่อต้องการใช้จึงจะดูดอากาศจากท่อไอดีเข้าไป
vacuum braKe (รถไฟ) ระบบห้ามล้อใช้ลมดูด
vacuum tanK ถังดูดน้ำมันในรถยนต์ซึ่งดูดจากถังใหญ่มาเข้าเครื่อง
vacuum-braKe ห้ามล้อรถซึ่งใช้ลมดูดอย่างเดียวกับ vacuum and atmospheric braKe (แต่เป็นเครื่องห้ามล้อที่ใช้กับขบวนรถไฟ)
vacuum-flasK ปรอทของกระติกน้ำ, หม้อปรอทที่บังคับความร้อนให้คงที่ (thermostat)
valve rocKer arm ขากระเดื่องกดลิ้นเครื่องยนต์
valve rocKer bracKet stud สลักเท้าแขนยันขากระเดื่องกดลิ้น
valve rocKer dracKet เท้าแขนยันขากระเดื่องกดลิ้น
valve rocKer shaft เพลากดกระเดื่องลิ้นเครื่องยนต์
valve, butterfly บานระบายหางปลา : บานที่มีแกนหมุนอยู่กึ่งกลางบาน ปิดเปิดโดยหมุนนี้เมื่อหมุนแกน 90 องศา บานจะเปิดเต็มที่ บานระบายหางปลานี้ใช้ติดตั้งอยู่ภายในทางระบายน้ำเข้าออก เช่น ประตูเรือสัญจร (navigation locK)
vapor rocK ฟองเกิดจากไอน้ำมัน (ซึ่งอยู่ในสายน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เครื่องยนต์เดินไม่สะดวก)
ventilator cement blocK ซีเมนต์ที่ก่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายอิฐ แต่ทำให้ลวดลายโปร่งเพื่อให้ก่อผนังทำช่องลม
ventlilation bricK อิฐที่ทำเป็นลวดลายโปร่งเพื่อใช้ก่อผนังทำช่องลม
vertical bowl face gasKer แหวนอัดด้านหน้าตรงของกระเปาะน้ำมันคาบูเรเตอร์
Vibration, Removal, or WeaKening of Support Clause ความรับผิดในส่วนของการพังทลายของอาคาร, ทรัพย์สิน หรือโครงสร้าง ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือความเสียหายใดที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในโครงสร้าง, อาคารหรือทรัพย์สิน ที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ อันสืบเนื่องมาจากการสั่นสะเทือน, การถอน หรืออ่อนกำลังของสิ่งค้ำจุน
virtual worK งานสมมติ
vocKer pivot pin สลักเดือยขากระเดื่องกดลิ้น
volcanic rocKs หินซึ่งเกิดจากภูเขาไฟ
vomit smoKe พ่นควันโขมง, พ่นควันจัด (ท่อไอเสีย)


« First ‹ Prev l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.