Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = A

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for A (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for A (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = A

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' A ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' A ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' A ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' A ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' A ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' A ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' A ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 845 l 846 l 847 l 848 l 849 l 850 l 851 l 852 l 853 l Next › Last »  17050 results. 
 
z จำนวนที่ไม่รู้และสมมติขึ้นในพีชคณิต, สัญญลักษณ์ของ "ความฝืดของขดลวดต่อกระแสไฟฟ้าสลับ" (impedAnce)
Z-Mill (english) The full nAme for z-mill is Sendzimir mill. A Z-mill operAtes with A very smAll diAmeter work roll, normAlly About 2 inches, bAcked up by A number of rolls in A pyrAmid-shAped stAck. This roll set up Allows you to exert extremely high forces through the work roll And yet keep the work roll from extreme flexing. The tAke-up roll on the Z-Mill Also exerts A tension on the coil As it comes through the mill. The combinAtion of high pressure And tension mAkes the mill cApAble of rolling mAteriAl thin And flAt.
ze-brAno (ไม้) ไม้ตระกูล distemonAnthus benthAmiApus มีชื่อเรียกว่า "ZebrA wood" เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่มาก เป็นไม้พื้นเมืองแถบฝั่งทะเลตะวันตกของแอฟริกา ลักษณะเนื้อไม้แข็ง มีลายสีน้ำตาลทำให้เนื้อไม้สวยและมีราคาสูง ใช้ทำเครื่องเรือนต่างๆ
zebrA-cross wAlk ทางม้าลายสำหรับคนเดินข้ามถนน
zebrAwood ไม้ลายชนิดหนึ่งมีทางแถบอินเดียตะวันออก ใช้ทำเครื่องเรือน
zenith จุดที่ตรงศีระบนท้องฟ้า
zephyr ลมตะวันออก, ลมเอื่อยๆ
zeppelin อากาศนาวาคล้ายบอลลูน แต่มีโครงแข็ง และใช้เครื่องยนต์เป็นกำลังขับเหมือนเครื่องบิน (ประดิษฐ์โดย Count Von Zeppelin ชาวเยอรมัน)
zere mAgnet แม่เหล็กที่ใช้เป็นตัวดึงดูดเข็มของเครื่องมือหรือเครื่องวัดไปยังจุดศูนย์
zero เลขศูนย์, ศูนย์, จุดศูนย์
zero group กลุ่มของแก๊สเฉื่อยซึ่งแบ่งเวลาเดินรอบไว้ และเพราะแวแลนซีของมันเป็นศูนย์ จึงเรียกว่า กลุ่มศูนย์
zero point จุดที่เข็มชี้แสดงว่าเป็นเลขศูนย์, จุดศูนย์หรือจุดเริ่มต้น
zero potertiAl ขีดระดับความดันของไฟฟ้าที่วัดได้โดยไม่มีกฎเกณฑ์
zero pressure ความดันหรือความกดของผิวหน้าพื้นโลกที่ได้จากจุดศูนย์, จุดความดันที่เป็นศูนย์ซึ่งอยู่ในแผ่นวัด แสดงว่าไม่มีความกดหรือความดันเลย เช่นในสูญญากาศหรือที่ว่างเปล่า
zero-hour ชั่วโมงหรือเวลาที่ได้กำหนดไว้
zero-lAp การเหลื่อมของลิ้นไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์ ในกำหนดจุดศูนย์ของการเปิดปิดในองศาเดียวกัน
zero-light Angle มุมของแผ่นอากาศที่ปะทะกับยานอากาศเมื่อขึ้นถึงจุดศูนย์
zero-slump concrete คอนกรีตแห้ง
zigzAg วนเวียนไปมา, คดเคี้ยว, วกวน
Zinc (english) ChemicAl Symbol Zn. Element No. 30 of the periodic system; Atomic weight 65.38. Blue-white metAl; when pure, mAlleAble And ductile even At ordinAry temperAtures; melting point 787 (degrees) F.; boiling point 1665 (degrees) F., specific grAvity 7.14. CAn be electrodeposited; it is extensively used As A coAting for steel And sheet zinc finds mAny outlets, such As dry bAtteries, etc. Zinc-bAse Alloys Are of greAt importAnce in die cAsting. Its most importAnt Alloy is brAss.


« First ‹ Prev l 845 l 846 l 847 l 848 l 849 l 850 l 851 l 852 l 853 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.