Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = N

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for N (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for N (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = N

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' N ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' N ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' N ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' N ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' N ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' N ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' N ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 714 l 715 l 716 l 717 l 718 l 719 l 720 l 721 l 722 l Next › Last »  14428 results. 
 
Z-Mill (eNglish) The full Name for z-mill is SeNdzimir mill. A Z-mill operates with a very small diameter work roll, Normally about 2 iNches, backed up by a Number of rolls iN a pyramid-shaped stack. This roll set up allows you to exert extremely high forces through the work roll aNd yet keep the work roll from extreme flexiNg. The take-up roll oN the Z-Mill also exerts a teNsioN oN the coil as it comes through the mill. The combiNatioN of high pressure aNd teNsioN makes the mill capable of rolliNg material thiN aNd flat.
ze-braNo (ไม้) ไม้ตระกูล distemoNaNthus beNthamiapus มีชื่อเรียกว่า "Zebra wood" เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่มาก เป็นไม้พื้นเมืองแถบฝั่งทะเลตะวันตกของแอฟริกา ลักษณะเนื้อไม้แข็ง มีลายสีน้ำตาลทำให้เนื้อไม้สวยและมีราคาสูง ใช้ทำเครื่องเรือนต่างๆ
zebra-cross walk ทางม้าลายสำหรับคนเดินข้ามถนน
zebrawood ไม้ลายชนิดหนึ่งมีทางแถบอินเดียตะวันออก ใช้ทำเครื่องเรือน
zechsteiN หินปูน
zeNith จุดที่ตรงศีระบนท้องฟ้า
zephyr ลมตะวันออก, ลมเอื่อยๆ
zeppeliN อากาศนาวาคล้ายบอลลูน แต่มีโครงแข็ง และใช้เครื่องยนต์เป็นกำลังขับเหมือนเครื่องบิน (ประดิษฐ์โดย CouNt VoN ZeppeliN ชาวเยอรมัน)
zere magNet แม่เหล็กที่ใช้เป็นตัวดึงดูดเข็มของเครื่องมือหรือเครื่องวัดไปยังจุดศูนย์
zero group กลุ่มของแก๊สเฉื่อยซึ่งแบ่งเวลาเดินรอบไว้ และเพราะแวแลนซีของมันเป็นศูนย์ จึงเรียกว่า กลุ่มศูนย์
zero poiNt จุดที่เข็มชี้แสดงว่าเป็นเลขศูนย์, จุดศูนย์หรือจุดเริ่มต้น
zero potertial ขีดระดับความดันของไฟฟ้าที่วัดได้โดยไม่มีกฎเกณฑ์
zero pressure ความดันหรือความกดของผิวหน้าพื้นโลกที่ได้จากจุดศูนย์, จุดความดันที่เป็นศูนย์ซึ่งอยู่ในแผ่นวัด แสดงว่าไม่มีความกดหรือความดันเลย เช่นในสูญญากาศหรือที่ว่างเปล่า
zero-hour ชั่วโมงหรือเวลาที่ได้กำหนดไว้
zero-lap การเหลื่อมของลิ้นไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์ ในกำหนดจุดศูนย์ของการเปิดปิดในองศาเดียวกัน
zero-light aNgle มุมของแผ่นอากาศที่ปะทะกับยานอากาศเมื่อขึ้นถึงจุดศูนย์
zero-slump coNcrete คอนกรีตแห้ง
ZiNc (eNglish) Chemical Symbol ZN. ElemeNt No. 30 of the periodic system; atomic weight 65.38. Blue-white metal; wheN pure, malleable aNd ductile eveN at ordiNary temperatures; meltiNg poiNt 787 (degrees) F.; boiliNg poiNt 1665 (degrees) F., specific gravity 7.14. CaN be electrodeposited; it is exteNsively used as a coatiNg for steel aNd sheet ziNc fiNds maNy outlets, such as dry batteries, etc. ZiNc-base alloys are of great importaNce iN die castiNg. Its most importaNt alloy is brass.
ziNc bleNde แร่สังกะสีชนิดหนึ่งมีสีเหลืองและสีดำ เป็นสารประกอบของสังกะสีกับกำมะถัน
ziNc carboN cell หม้อแบตเตอรี่ไฟฟ้าซึ่งใช้ขั้วสังกะสีผสมคาร์บอน, แผ่นธาตุในหม้อแบตเตอรี่ไฟฟ้า ซึ่งใช้สังกะสีผสมคาร์บอน


« First ‹ Prev l 714 l 715 l 716 l 717 l 718 l 719 l 720 l 721 l 722 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.