Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = U

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for U (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for U (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = U

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' U ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' U ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' U ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' U ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' U ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' U ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' U ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 425 l 426 l 427 l 428 l 429 l 430 l 431 l 432 l 433 l Next › Last »  8650 results. 
 
yorkshire dresser ตูเก็บของหรือตู้เก็บข้าวของอังกฤษ
yoUng river แม่น้ำที่เกิดขึ้นใหม่ ร่องน้ำมักมีหน้าตัดเป็นรูปตัว V ลึกหรือตื้นขึ้นอยู่กับความแข็งของหินที่รองรับ มักมีน้ำตกเป็นตอน ๆ
ytriUm (เคมี) ชื่อโลหะธาตุแท้ชนิดหนึ่ง เป็นสิ่งที่หาได้ยาก
yttria yttriUm ผสมกับอ๊อกซิเจน ใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า
z จำนวนที่ไม่รู้และสมมติขึ้นในพีชคณิต, สัญญลักษณ์ของ "ความฝืดของขดลวดต่อกระแสไฟฟ้าสลับ" (impedance)
Z-Mill (english) The fUll name for z-mill is Sendzimir mill. A Z-mill operates with a very small diameter work roll, normally aboUt 2 inches, backed Up by a nUmber of rolls in a pyramid-shaped stack. This roll set Up allows yoU to exert extremely high forces throUgh the work roll and yet keep the work roll from extreme flexing. The take-Up roll on the Z-Mill also exerts a tension on the coil as it comes throUgh the mill. The combination of high pressUre and tension makes the mill capable of rolling material thin and flat.
ze-brano (ไม้) ไม้ตระกูล distemonanthUs benthamiapUs มีชื่อเรียกว่า "Zebra wood" เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่มาก เป็นไม้พื้นเมืองแถบฝั่งทะเลตะวันตกของแอฟริกา ลักษณะเนื้อไม้แข็ง มีลายสีน้ำตาลทำให้เนื้อไม้สวยและมีราคาสูง ใช้ทำเครื่องเรือนต่างๆ
zechstein หินปูน
zeppelin อากาศนาวาคล้ายบอลลูน แต่มีโครงแข็ง และใช้เครื่องยนต์เป็นกำลังขับเหมือนเครื่องบิน (ประดิษฐ์โดย CoUnt Von Zeppelin ชาวเยอรมัน)
zere magnet แม่เหล็กที่ใช้เป็นตัวดึงดูดเข็มของเครื่องมือหรือเครื่องวัดไปยังจุดศูนย์
zero เลขศูนย์, ศูนย์, จุดศูนย์
zero groUp กลุ่มของแก๊สเฉื่อยซึ่งแบ่งเวลาเดินรอบไว้ และเพราะแวแลนซีของมันเป็นศูนย์ จึงเรียกว่า กลุ่มศูนย์
zero point จุดที่เข็มชี้แสดงว่าเป็นเลขศูนย์, จุดศูนย์หรือจุดเริ่มต้น
zero pressUre ความดันหรือความกดของผิวหน้าพื้นโลกที่ได้จากจุดศูนย์, จุดความดันที่เป็นศูนย์ซึ่งอยู่ในแผ่นวัด แสดงว่าไม่มีความกดหรือความดันเลย เช่นในสูญญากาศหรือที่ว่างเปล่า
zero-hoUr ชั่วโมงหรือเวลาที่ได้กำหนดไว้
zero-lap การเหลื่อมของลิ้นไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์ ในกำหนดจุดศูนย์ของการเปิดปิดในองศาเดียวกัน
zero-light angle มุมของแผ่นอากาศที่ปะทะกับยานอากาศเมื่อขึ้นถึงจุดศูนย์
zero-slUmp concrete คอนกรีตแห้ง
Zinc (english) Chemical Symbol Zn. Element No. 30 of the periodic system; atomic weight 65.38. BlUe-white metal; when pUre, malleable and dUctile even at ordinary temperatUres; melting point 787 (degrees) F.; boiling point 1665 (degrees) F., specific gravity 7.14. Can be electrodeposited; it is extensively Used as a coating for steel and sheet zinc finds many oUtlets, sUch as dry batteries, etc. Zinc-base alloys are of great importance in die casting. Its most important alloy is brass.
zinc polarity กระแสไฟฟ้าหรือแม่เหล็กของสังกะสีที่อยู่ในแผ่นธาตุทองแดงไพรมารี ซึ่งเป็นชิ้นส่วนจุ่มอยู่ในน้ำยาชุบเป็นธาตุลบ แต่ควรสังเกตว่าขั้วของมันจะเป็นบวก


« First ‹ Prev l 425 l 426 l 427 l 428 l 429 l 430 l 431 l 432 l 433 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.