Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = U

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for U (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for U (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = U

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' U ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' U ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' U ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' U ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' U ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' U ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' U ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 425 l 426 l 427 l 428 l 429 l 430 l 431 l 432 l 433 l Next › Last »  8650 results. 
 
x-frame, x-shape chair, x-stool , x-stretcher, x-table คำเหล่านี้จะใช้กับเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปทรงเป็นแบบที่ขาไขว้กันเป็นรูปตัวเอ็กซ์ มีลักษณะเป็นขาพับได้หรือไม่ก็แล้วแต่ ถ้าพับได้และเป็นเก้าอี้ก็จะมีที่นั่งเป็นเชือกถักผ้าใบ หรือหนังสัตว์ เช่น ของอียิปต์ ถือเป็นแม่แบบ
x-ray flUorescence การทดสอบหาองค์ประกอบทางเคมี (โดยวิธีเอ็กซเรย์)
X-ray tUbe หลอดไฟที่ใช้ในการทำแสงเอกซเรย์
X-rays แสงซึ่งใช้ในการส่องดูภาพอวัยวะภายใน (ใช้ในวงการแพทย์)
xenodocheUm ห้องหรืออาคารพักรับรองแขกบ้านแขกเมืองในสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค
xenodochiUm เรือนพักรับรองแขกบ้านแขกเมือง
xystUs ทางเดินเล็กๆ ที่มีซุ้มหลังคาตลอด
Y จำนวนที่ไม่รู้และสมมติขึ้นในพีชคณิต
Y-connected armatUre ทุ่นอาร์มาเจอร์ชนิด 3 เฟส ซึ่งมีปลายข้างหนึ่งของขดลวดต่อกับชุมทางแบบที่เรียกว่าการต่อแบบ Y หรือรูปดาว (Star)
Y-connection วิธีการต่อสายของหม้อแปลงไฟหรือทรานสฟอร์เมอร์ ซึ่งกอปรด้วยขดลวดไพรมารี และเซคันดารีทั้งสองในกลุ่มรูปดาว
Y. สิ่งใดที่มีรูปตัว Y เช่น :- Three-corner ridge Y. Type = ฝาครอบสัน หรือหลุบหลังคารูปตัว Y
yard meaxUre ไม้หลา, ไม้วัดหลา
Yield stress: (english) A material loaded beyond its yield stress, no longer exhibits linear elastic behavior. Metals, particUlarly mild steel, generally have a very well defined yield stress compared to other materials. Yield stress is sometimes called yield strength.
yitriUm ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเป็นโลหะประกอบกับอ๊อกซิเจนเรียกว่า yitria ใช้ในหลอดไฟฟ้าบางชนิด
yoke ก้ามปู [ยานยนต์]; โย้ก [ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์]; โย้ก, โครง [ไฟฟ้ากำลัง]
yoke end ปลายก้านดึงขาเบรคซึ่งมีลักษณะเป็นรูปตัว Y มีร่องสำหรับใส่สลักต่อเข้าด้วยกันกับก้าน
yoke method วิธีการวัดกระแสของแม่เหล็กที่ซึมซาบเข้าไปได้ เช่น วัดแท่งโลหะหรือเหล็กเหนียวที่สร้างวงจรแม่เหล็กขึ้นด้วยชิ้นส่วนของเหล็กอ่อนเหนียวประกอบเป็นรูปตัว Y
yoke pin สลักต่อปลายก้านดึงขาเบรครูปตัว Y
yoke riveter เครื่องตอกหรือย้ำหมุดโลหะชนิดใช้ลมอัด ซึ่งต่อด้วยเหล็กขวางเป็นรูปตัว Y ทำเป็นขอยันทั้งสองเพื่อให้เส้นศูนย์กลางทำจังหวะพร้อมกันทั้งสองข้าง
yorkshire chair เก้าอี้แกะสลักของยอร์คไซร์ในอังกฤษทำด้วยไม้โอ๊ก ขาหน้ากลึง โครงยึดขากลึง ตู้เก็บของหรือตู้กับข้าวของอังกฤษ


« First ‹ Prev l 425 l 426 l 427 l 428 l 429 l 430 l 431 l 432 l 433 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.