Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = X

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for X (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for X (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = X

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' X ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' X ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' X ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' X ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' X ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' X ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' X ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l Next › Last »  827 results. 
 
royal กระดาษเขียนหรือพิมพ์ขนาด 19 X 24 นิ้ว
royal drawing paper แผ่นกระดาษวาดเขียนขนาด 19 X 24 นิ้ว
Sacking (Concrete Engineering) Removing or alleviating defects on a concrete surface by applying a miXture of sand and cement to the moistened surface and rubbing with a coarse material such as burlap.
Saltwater intrusion (Environmental Engineering) The gradual replacement of freshwater by saltwater in coastal areas where eXcessive pumping of groundwater occurs.
Satin wood ไม้ทำตู้ และเครื่องเรือนชนิดหนึ่ง เป็นไม้มีเงาสวยมาก อยู่ในตระกูล chloroXylon swietenia. ไม้พันธุ์พื้นเมืองของประเทศซีลอน เนื้อไม้มีน้ำหนักสีอ่อน และเป็นลายงามมาก
saturated fluX เส้นแรงของแม่เหล็กที่มีอำนาจเพียงพอ ในการผลิตในแม่เหล็กถึงขั้นอิ่มตัว
saw horse (งานช่างไม้) ม้าตั้งที่ช่างไม้ใช้เลื่อยไม้ ; กรอบบังคับไม้ที่จะเลื่อยรูป X
saXh กรอนกระจกหน้าต่าง
scantling ไม้ขนาด 2 X 3, 2 X 4 ไม้ที่พาดขวางกันใช้รองรับถังน้ำ
sealing waX ส่วนผสมของเชลแลคกับน้ำมันสน และสีผงหรือเขม่าไฟที่ใช้ทำเป็นยาอุดกันรั่วหรือซีล, ครั่งสำหรับผนึกของ
section boX กล่องสวิทช์ตัดตอนควบคุมการย้อนส่งกระแสส่วนหนึ่ง ในระบบของการฉุดลากด้วยไฟฟ้า
Section Modulus: (english) A property of a cross sectional shape, which depends on shape, and orientation. Section modulus is usually denoted S, and S = I/c, where I = moment of inertia about an aXis through the centroid, and c is the distance from the centroid to the eXtreme edge of the section.
Security - (Software Engineering) the ability of software to operate in a manner that is secure from internal or eXternal attack
self-eXcitation การทำให้เกิดแม่เหล็กสนามของไดนาโม โดยการจ่ายกระแสในตัวอาร์มาเจอร์ของมันเอง ซึ่งเป็นไปได้โดยเหตุที่กำลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหลืออยู่ เมื่อตัดกระแสไฟฟ้าแล้วในโครงเรือนและขั้วไฟของเครื่องจักรกล
self-eXcited alternator เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดที่ใช้ขดลวดเมนต่อกับอาร์มาเจอร์ และอีกขดลวดหนึ่งที่พันต่อคอมมิวเตเตอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้สนามแม่เหล็กกระตุ้นกระแสไฟโดยตรง
self-eXcited dynamo ไดนาโมซึ่งใช้แม่เหล็กสนามของมันทำให้เกิดกระแสแม่เหล็กจ่ายออกไปโดยอาร์มาเจอร์ของมันเอง
separate eXcitation การกระตุ้นให้เกิดกระแสไฟฟ้าของแม่เหล็กสนามไดนาโมจากแหล่งกำเนิดภายนอก และภายในที่แยกออกจากกัน โดยทั่วไปหมายถึงไดนาโมกระแสไฟที่ติดต่อกันไปขนาดเล็กๆ เรียกกันว่า "เอ๊กไซเทอร์" หรือแบตเตอรี่
seXtant เครื่องวัดแสงแดด
Shear: (english) An system of internal forces whose resultant is a force acting perpendicular to the longitudinal aXis of a structural member or assembly: sometimes called shear force.
silicon carbide ในท้องตลาดมีจำหน่ายภายใต้ชื่อต่าง ๆ กันเช่น cardoran-dum, crustolon, carbofraX, cardora, caborite และ crustoite, ( เคมี ) SIC. ในรูปลักษณะเป็นเมล็ด ใช้ทำเป็นสิ่งขัดถูหรือใช้ตัดวัตถุต่าง ๆ เช่น เหล็กหล่อ, อาลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง และวัตถุที่เป็นโลหะ


« First ‹ Prev l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.