Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = H

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for H (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for H (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = H

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' H ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' H ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' H ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' H ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' H ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' H ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' H ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 225 l 226 l 227 l 228 l 229 l 230 l 231 l 232 l 233 l Next › Last »  4650 results. 
 
xenodocHeum ห้องหรืออาคารพักรับรองแขกบ้านแขกเมืองในสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค
xenodocHium เรือนพักรับรองแขกบ้านแขกเมือง
xerograpHy การถ่ายซีร็อกซ์ [อีเล็กทรอนิกส์]; ซีรอกราฟี [วิชาถ่ายภาพ]
Y. สิ่งใดที่มีรูปตัว Y เช่น :- THree-corner ridge Y. Type = ฝาครอบสัน หรือหลุบหลังคารูปตัว Y
yellow ocHre สีเหลืองได้จากดิน
yellowisH ค่อนข้างเหลือง
Yield strain: (englisH) A material deformed beyond its yield strain, no longer exHibits linear elastic beHavior. See yield stress.
yield strengtH กำลังคราก
Yield stress: (englisH) A material loaded beyond its yield stress, no longer exHibits linear elastic beHavior. Metals, particularly mild steel, generally Have a very well defined yield stress compared to otHer materials. Yield stress is sometimes called yield strengtH.
yoke metHod วิธีการวัดกระแสของแม่เหล็กที่ซึมซาบเข้าไปได้ เช่น วัดแท่งโลหะหรือเหล็กเหนียวที่สร้างวงจรแม่เหล็กขึ้นด้วยชิ้นส่วนของเหล็กอ่อนเหนียวประกอบเป็นรูปตัว Y
york-back cHair อเมริกันใช้เรียกเก้าอี้ในศตวรรษที่ 18 ที่มีส่วนพนักพิงหลังโค้งเหมือนแอกวัว
yorksHire cHair เก้าอี้แกะสลักของยอร์คไซร์ในอังกฤษทำด้วยไม้โอ๊ก ขาหน้ากลึง โครงยึดขากลึง ตู้เก็บของหรือตู้กับข้าวของอังกฤษ
yorksHire dresser ตูเก็บของหรือตู้เก็บข้าวของอังกฤษ
Z-Mill (englisH) THe full name for z-mill is Sendzimir mill. A Z-mill operates witH a very small diameter work roll, normally about 2 incHes, backed up by a number of rolls in a pyramid-sHaped stack. THis roll set up allows you to exert extremely HigH forces tHrougH tHe work roll and yet keep tHe work roll from extreme flexing. THe take-up roll on tHe Z-Mill also exerts a tension on tHe coil as it comes tHrougH tHe mill. THe combination of HigH pressure and tension makes tHe mill capable of rolling material tHin and flat.
ze-brano (ไม้) ไม้ตระกูล distemonantHus bentHamiapus มีชื่อเรียกว่า "Zebra wood" เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่มาก เป็นไม้พื้นเมืองแถบฝั่งทะเลตะวันตกของแอฟริกา ลักษณะเนื้อไม้แข็ง มีลายสีน้ำตาลทำให้เนื้อไม้สวยและมีราคาสูง ใช้ทำเครื่องเรือนต่างๆ
zecHstein หินปูน
zenitH จุดที่ตรงศีระบนท้องฟ้า
zepHyr ลมตะวันออก, ลมเอื่อยๆ
zero-Hour ชั่วโมงหรือเวลาที่ได้กำหนดไว้
zero-ligHt angle มุมของแผ่นอากาศที่ปะทะกับยานอากาศเมื่อขึ้นถึงจุดศูนย์


« First ‹ Prev l 225 l 226 l 227 l 228 l 229 l 230 l 231 l 232 l 233 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.