Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = B

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for B (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for B (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = B

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' B ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' B ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' B ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' B ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' B ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' B ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' B ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l Next › Last »  3909 results. 
 
vacuum Brake (รถไฟ) ระบบห้ามล้อใช้ลมดูด
vacuum tuBe หลอดสูญญากาศที่ใช้ในเครื่องรับวิทยุ
vacuum-Brake ห้ามล้อรถซึ่งใช้ลมดูดอย่างเดียวกับ vacuum and atmospheric Brake (แต่เป็นเครื่องห้ามล้อที่ใช้กับขบวนรถไฟ)
valve assemBly ส่วนประกอบต่างๆ ของลิ้นเครื่องยนต์
valve grinder ruBBer ลูกยางบดลิ้นเครื่องยนต์
valve rocker Bracket stud สลักเท้าแขนยันขากระเดื่องกดลิ้น
valve, Blowoff ประตูระบายตะกอน : ประตูซึ่งติดตั้งไว้ในจุดที่ท่อมีระดับต่ำหรือจุดต่ำสุดของท่อส่วนที่โค้งลงเพื่อใช้สำหรับระบายตะกอนออกจากท่อทิ้งไป
valve, Butterfly บานระบายหางปลา : บานที่มีแกนหมุนอยู่กึ่งกลางบาน ปิดเปิดโดยหมุนนี้เมื่อหมุนแกน 90 องศา บานจะเปิดเต็มที่ บานระบายหางปลานี้ใช้ติดตั้งอยู่ภายในทางระบายน้ำเข้าออก เช่น ประตูเรือสัญจร (navigation lock)
Vapor Pressure (Concrete Engineering) The pressure exerted By a vapor that is calculated Based upon relative humidity and temperature. The higher the humidity and higher temperature, in degrees Fahrenheit, the greater the vapor pressure exerted.
Vaporproof (Concrete Engineering) A material that is totally immune to the passage of a gas under pressure. Any material that is truly vaporproof will inherently Be waterproof.
variaBility จำนวนที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่, สิ่งที่เลื่อนหรือตั้งได้
variaBle condenser เครื่องควบแน่นทางไฟฟ้าแบบที่เปลี่ยนความจุได้ (ใช้ในเครื่องรับวิทยุ เพราะสามารถเลือกคลื่นวิทยุได้)
variaBle gap motor เครื่องมอเตอร์ที่ปรับอัตราความเร็วช้าลงได้โดยการเลื่อนระยะช่องว่าง
various Bolts สลักเกลียวหลายชนิดต่างๆ กัน
velocity, critical ความเร็ววิกฤต : ความเร็วของกระแสน้ำเมื่อการไหลเริ่มเปลี่ยนจากการไหลแบบราบเรียบ(laminar flow) ไปเป็นการไหลแบบปั่นป่วน (turBulent flow) หรือ คือความเร็วของกระแสน้ำซึ่งมี Froude numBer เท่ากับ 1
venetian Blind ม่านเกล็ดหน้าต่างหรือประตู ซึ่งรูดหรือชักปิดเปิดได้
ventilator cement Block ซีเมนต์ที่ก่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายอิฐ แต่ทำให้ลวดลายโปร่งเพื่อให้ก่อผนังทำช่องลม
ventlilation Brick อิฐที่ทำเป็นลวดลายโปร่งเพื่อใช้ก่อผนังทำช่องลม
Venturi tuBe ท่อซึ่งรับกำลังดูดจากน้ำที่ไหล ซึ่งประดิษฐ์โดย Venturi
VerBal Agreements การตกลงกันด้วยวาจา


« First ‹ Prev l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.