Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = F

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for F (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for F (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = F

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' F ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' F ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' F ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' F ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' F ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' F ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' F ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l Next › Last »  3625 results. 
 
Waste minimization (Environmental Engineering) The elimination or reduction oF a waste prior to its generation. This is accomplished by process changes rather than waste treatment methods.
Wastewater (Environmental Engineering) Consumed or used water From a municipality or industry that contains dissolved and/or suspended matter.
wasteway ทางทิ้งน้ำ : อาคราที่สร้างไว้ในคลองเพื่อระบายน้ำส่วนเกินในคลองทิ้งไปหรือบางแห่งอาจใช้เพื่อระบายตะกอนในคลองด้วยก็ได้ เรียกอีกอย่างว่า overFlow
watch-Fire กองไฟที่สุมไว้นอนกลางป่า
water capillary น้ำดูดซึม : น้ำในดินที่ถูกจับยึดไว้ด้วยแรงดูดซึม (capillary Force) ของช่องว่างระหว่างเม็ดดินที่มีขนาดเล็ก เป็นน้ำส่วนที่พืชสามารถนำไปใช้ได้
water Failure control switch สวิทช์ควบคุมเมื่อน้ำหล่อเย็นขัดข้องของเครื่องทำความเย็น
Water Vapor Pressure (Concrete Engineering) The pressure exerted by water vapor. Air that contains higher amounts oF water vapor exerts a higher vapor pressure than air which has a lower amount oF has a higher water vapor pressure In concrete water vapor pressure is calculated by the diFFerence between the vapor pressure oF the concrete and the ambient relative humidity and temperature and in contact with the soil. that is calculated by; based upon relative humidity and temperature. The greater the diFFerence between the water vapor and ambient humidity and temperature, in degrees Fahrenheit. the greater the water vapor pressure exerted.
water, available น้ำที่พืชนำไปใช้ได้ : น้ำในรูปของความชื้นในดินที่พืชนำไปใช้สำหรับการเจริญเติบโตเป็นน้ำดูดซึม (capillary water) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่างความชื้นชลประทาน (Field capacity) กับความชื้นที่จุดเหี่ยวเฉาถาวร (permanent wilting point) โดยแสดงอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ของน้ำต่อน้ำหนักดินแห้ง หรือปริมาณน้ำต่อหน่วยความลึกของดิน บางทีเรียกว่า available soilmoisture
water, Free น้ำอิสระ : น้ำในดินส่วนที่สามารถระบายออกไปจากช่องว่างระหว่างเม็ดดินที่มีขนาดใหญ่ได้ ด้วยแรงดึงดูดของโลก แล้วไหลลงสู่ชั้นดินที่ลึกกว่าเมื่อดินนั้นอยู่ในสภาพอิ่มตัวหรือเกือบจะอิ่มตัว
water, hygroscopic น้ำที่หุ้มเม็ดดิน : น้ำหรือความชื้นในดินซึ่งจับยึดติดแน่นเป็นเยื่อบาง ๆ รอบเม็ดดิน แรงจับยึดนี้มีมากจนพืชไม่สามารถดูดน้ำไปใช้ได้ และน้ำไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงดึงดูดของโลกและแรงดูดซึม (capillary Force) บางทีเรียกว่า hygroscopic moisture
Water-Cement Ratio (Concrete Engineering) The ratio oF the amount oF water, exclusive oF that absorbed by the aggregates, to the amount oF cement in a concrete mix. Typically expressed as percentage oF water, by weight in pounds, to the total weight oF portland cement, Fly ash, and any other cementitious material, per cubic yard, exclusive oF any aggregates.
water-Front เขื่อน, ริมฝั่งแม่น้ำ ริมฝั่งทะเล
waterFall น้ำตก
waterprooF การกันน้ำซึม [โยธา] ; กันน้ำได้ [ช่างก่อสร้าง] ; กันน้ำ, ทนน้ำ [ป่าไม้] ; ทนน้ำ [ไฟฟ้ากำลัง]
waterprooF cement ซีเมนต์ที่ก่อให้แข็งตัวในน้ำได้
waterprooF cement pain สีพลาสติคทาผนังกันน้ำได้
waterprooF membrane แผ่นกันน้ำซึม
Weak acid (Environmental Engineering) An acid that does not ionize completely under the conditions oF interest. Examples include acetic acid, carbonic acid, and hypochlorous acid. See strong acid.
weather-prooF ทนแดดทนฝน
Web engineering - (SoFtware Engineering) the application oF soFtware engineering principles, concepts, and methods (or adaptations oF them) to the development oF Web-based applications or systems.


« First ‹ Prev l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.