Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = F

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for F (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for F (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = F

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' F ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' F ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' F ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' F ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' F ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' F ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' F ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l Next › Last »  3625 results. 
 
valve, butterFly บานระบายหางปลา : บานที่มีแกนหมุนอยู่กึ่งกลางบาน ปิดเปิดโดยหมุนนี้เมื่อหมุนแกน 90 องศา บานจะเปิดเต็มที่ บานระบายหางปลานี้ใช้ติดตั้งอยู่ภายในทางระบายน้ำเข้าออก เช่น ประตูเรือสัญจร (navigation lock)
valve, Flap บานปิดเปิดทางเดียว : 1. บานหรือลิ้นปิดเปิดติดอยู่ที่ตอนปลายท่อจ่ายน้ำของเครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกันการไหลกลับของน้ำ เมื่อเครื่องสูบน้ำหยุดทำงาน 2. บานหรือลิ้นปิดเปิดควบคุมระดับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม มักออกแบบให้เปิดเมื่อระดับน้ำด้าน เหนือน้ำสูงกว่าระดับท้ายน้ำเพื่อระบายน้ำและปิดเมื่อระดับน้ำด้านท้ายน้ำสูงขึ้นเท่ากับหรือ มากกว่าระดับน้ำด้านเหนือน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลกลับบางครั้งเรียก Flap gate
valve, pressure-relieF ลิ้นลดความดัน : ลิ้นปิดเปิดซึ่งจะเปิดกว้างออกเมื่อความดันภายในท่อสูงกว่าที่กำหนดไว้ เพื่อระบายน้ำในท่อทิ้งไปทำให้ความดันลดลง
Vapor Pressure (Concrete Engineering) The pressure exerted by a vapor that is calculated based upon relative humidity and temperature. The higher the humidity and higher temperature, in degrees Fahrenheit, the greater the vapor pressure exerted.
VaporprooF (Concrete Engineering) A material that is totally immune to the passage oF a gas under pressure. Any material that is truly vaporprooF will inherently be waterprooF.
varied Flow การไหลแบบเปลี่ยนแปลง : ดู Flow, varied
varigated Fence รั้วไม้สลับสี หรือลวดลาย
vault oF heaven ท้องฟ้าที่มองเห็นเป็นส่วนโค้งครอบลงมา
vehicular traFFic การจราจรของยวดยาน
velocity oF approach ความเร็วก่อนถึงอาคาร : ความเร็วของกระแสน้ำวัดได้ที่จุดเริ่มต้นของอาคารชลศาสตร์ เช่น ฝาย เขื่อน รูน้ำผ่าน หรืออาคารอื่น ๆ ทางด้านเหนือน้ำ
velocity, critical ความเร็ววิกฤต : ความเร็วของกระแสน้ำเมื่อการไหลเริ่มเปลี่ยนจากการไหลแบบราบเรียบ(laminar Flow) ไปเป็นการไหลแบบปั่นป่วน (turbulent Flow) หรือ คือความเร็วของกระแสน้ำซึ่งมี Froude number เท่ากับ 1
ventilating Fan พัดลมระบายอากาศ (ของเครื่องปรับอากาศหรือหม้อน้ำเครื่องยนต์)
ventilator Frame กรอบช่องลม
VeriFy ตรวจสอบ
vertical bowl Face gasker แหวนอัดด้านหน้าตรงของกระเปาะน้ำมันคาบูเรเตอร์
vertical Frame กรอบด้านตั้งตรง, วงกบด้านยาวหรือตั้ง
vertical shaFt เพลาตั้ง, แกนตั้ง, คานตั้ง
Vibration (Concrete Engineering) Energetic agitation oF concrete to assist in its consolidation, produced by mechanical oscillating devices at moderately high Frequencies. (A.) External vibration employs a device attached to the Forms and is particularly applicable to the manuFacture oF precast items and For the vibration oF tunnel lining Forms. (B.) Internal vibration employs an element which can be inserted into the concrete; and is more generally used For cast-in-place construction.
Vibration, Removal, or Weakening oF Support Clause ความรับผิดในส่วนของการพังทลายของอาคาร, ทรัพย์สิน หรือโครงสร้าง ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือความเสียหายใดที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในโครงสร้าง, อาคารหรือทรัพย์สิน ที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ อันสืบเนื่องมาจากการสั่นสะเทือน, การถอน หรืออ่อนกำลังของสิ่งค้ำจุน
vibroFloatation การปรับปรุงคุณสมบัติชั้นทราย หรือกรวดด้วยการสั่น


« First ‹ Prev l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.