Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = Q

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for Q (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for Q (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = Q

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' Q ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' Q ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' Q ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' Q ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' Q ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' Q ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' Q ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l Next › Last »  472 results. 
 
plaQue แผ่นโลหะ หรือไม้ หรือปูน ที่สลักเป็นลวดลายของภาพ หรือตัวหนังสือ, จานกระเบื้องลายครามที่ประดับอยู่ตามฝาผนัง
Potential Energy: (english) The energy stored in a raised object (e.g. the weights in a grandfather clock). Potential energy eQuals mgh, where m is mass, g is the acceleration of gravity, and h is the vertical distance from a reference location. It is called potential energy because the energy can be regained when the object is lowered. This type of potential energy is sometimes called gravitational potential energy in order to distinguish it from elastic potential energy: see elastic energy.
Pozzolan (ASTM C 618) (Concrete Engineering) A siliceous, or siliceous and aluminous material, which in itself possesses little or no cementitious value but will, in a finely divided form, such as a powder or liQuid and in the presence of moisture, chemically react with calcium hydroxide at ordinary temperatures to form permanent, insoluble compounds possessing cementitious properties.
preQualification การคัดเลือกรอบแรก
prereQuisite มูล, ราก, (สิ่ง) ที่จำเป็นต้องจัดทำหรือให้มีขึ้นก่อน
Pressure: (english) Pressure is a similar idea to stress, the force intensity at a point, except that pressure means something acting on the surface of an object rather than within the material of the object. When discussing the pressure within a fluid, the meaning is eQuivalent to stress.
Primary standards (Environmental Engineering) ReQuired drinking water Quality standards related directly to human health. These standards are reQuired and enforceable by the U.S. EPA. See secondary standards.
Project control - (Software Engineering) the control of Quality and change
Project scope - (Software Engineering) a statement of basic reQuirements of the software to be built
Pumping (of Pavements) (Concrete Engineering) The ejection of a mixture of water and solid materials such as clay or silt along cracks, transverse or longitudinal joints, and along pavement edges caused by downward slab movement due to the passage of heavy loads, machinery or eQuipment over the pavement after free water has accumulated in or on the subbase, subgrade or basecourse.
Q คำย่อของ Quart = หน่วยวัดการตวงน้ำหรือน้ำมัน (เท่ากับ 1/4 ของแกลอน)
Q.E.D. คำย่อของ Quod erat demonstrandum = ซึ่งต้องพิสูจน์, ซ.ต.พ.
Qto. อักษรย่อของ Quarto = แปดหน้ายก, ขนาดของหน้าหนังสือ
Quad (การพิมพ์) ตะกั่วกล่อสำหรับวางเรียงทำช่องว่างในกรอบพิมพ์ ปกติตะกั่วหล่อชนิดนี้ จะมีความสูงต่ำกว่าหน้าตัวพิมพ์อักษร
Quad cable (สายไฟ) สายเคเบิ้ลหุ้มตะกั่ว เป็นสายไฟที่สายหุ้มด้วยฉนวนพันเป็นเกลียวรวมกัน แล้วจึงหุ้มด้วยตะกั่ว
Quadra ฐานโคนป้อมกลางถนน
Quadrangle บริเวณพื้นสี่เหลี่ยม หว่างกลางของอาคารล้อมรอบ
Quadranguler ซึ่งมีรูปสี่เหลี่ยม
Quadrant หนึ่งในสี่ของเส้นรอบวงกลม, เครื่องวัดมุมเพื่อหาเนื้อที่หนึ่งในสี่ของวงกลม, เครื่องมุมวัดเพื่อหาเนื้อที่หนึ่งในสี่ของวงกลม
Quadrant drawer ตู้ลิ้นชักที่มีลักษณะเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งใน 4 ส่วนของวงกลม มีเดือยติดอยู่ สามารถหนุนออกมาเวลาจะเปิดลิ้นชัก


« First ‹ Prev l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.