Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = K

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for K (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for K (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = K

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' K ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' K ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' K ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' K ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' K ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' K ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' K ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l Next › Last »  1933 results. 
 
Bleeding, Bleed Water (Concrete Engineering) A form of segregation in which some of the water in a mix tends to rise to the surface of freshly placed concrete. Known also as water gain.
Blind Bole (english) A hole made in a worKpiece that does not pass through it.
blinKer ไฟกระพริบท้ายรถ, ไฟกระพริบสัญญาณ
blinKer light (การบิน) แสงไฟกระพริบมากกว่านาทีละยี่สิบครั้ง
BlocK แม่พิมพ์เนื้อนูน, บล็อก [การพิมพ์] ; เขียง, ซุงท่อนสั้น, รอก [ป่าไม้] ; บล็อก, กลุ่มระเบียน [คอมพิวเตอร์]
blocK and tacKle เครื่องชักรอก ซึ่งมีลูกรอกล้อสำหรับสายพานเชือก รวมทั้งเชือก, โซ่, และลวดสลิง
blocK chain (เครื่องจักร) ลูกโซ่ชนิดเป็นข้อ ๆ เช่นลูกโซ่ของรถจักรยาน
blocK clutch (วิศว) เครื่องถ่ายกำลังไปสู่เพลา, ซึ่งใช้กำลังความเสียดสี
blocK letter (การพิมพ์) ตัวพิมพ์ขนาดใหญ่
BlocK Off (english) 1) Wooden separators which are used at both the bottom of a lift and between IPM's (bundles) of a lift. 2) The act of placing 4x4s between the lifts in the piler's box.
blocK plane (ช่างไม้) กบไสไม้ขนาดเล็ก มีความยาว 5 ถึง 7 นิ้ว ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำลวลายในเนื้อไม้
blocK tin ดีบุกบริสุทธิ์
blocK worK การเรียงก้อนคอนกรีต หรือหินขนาดใหญ่ (ในการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น)
BlocK, Jo (english) Shop name for a Johnnson gage blocK, a very accurate measuring device.
blocK-house บ้านที่ปลูกด้วยปีกไม้ทั้งหลัง, บ้านไม้
blocKboard ไม้ที่เลื่อยเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้ว, ไม้แปรรูป
blocKboard solid balustrade ราวบันไดซึ่งทำด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งท่อน
BlocKer (english) Preform die or impression, used when part cannot be made in a single operation.
blocKfront ตู้แบบอเมริกัน นิยมใช้ในนิวอิงแลนด์ในศตวรรษที่ 18 เป็นตู้ลิ้นชัก แบ่งออกเป็น 3 ตอนในแนวตั้ง ตอนริม 2 ข้างป่องออก ตอนส่วนกลางเว้าเข้า ส่วนบนสุดของลิ้นชักทำเป็นรูปหอย
BlocKing ไม้แท่ง [ช่างก่อสร้าง] ; ที่ขึ้นรูป [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; การเกาะติด [อุตสาหกรรมพลาสติก] ; การปิดกั้นกระแส [อิเล็กทรอนิกส์] ; การติดขัด [โทรศัพท์] ; การจัดเป็นกลุ่มระเบียน [คอมพิวเตอร์]


« First ‹ Prev l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.