Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = Y

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for Y (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for Y (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = Y

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' Y ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' Y ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' Y ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' Y ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' Y ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' Y ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' Y ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l Next › Last »  2693 results. 
 
Void / InvaliditY โมฆะ
volatilitY ความสามารถที่จะระเหยได้
voltage regulation bY brush shifting การปรับกำลังดันของไฟฟ้า โดยการเลื่อนระยะของแปรงถ่าน (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)
voltaic electricitY ไฟฟ้าชนิดเดินเป็นกระแส ซึ่งคิดประดิษฐ์ขึ้นทดลองก่อนโดย Volta
Wagner Fineness (Concrete Engineering) The fineness of materials such as portland cement expressed as total surface area in centimeters per gram as determined bY the Wagner turbidimeter apparatus and procedure.
wall, diaphragm 1. กำแพงเชื่อมต่อเสาของตอม่อ 2. กำแพงทึบน้ำใต้ฐานรากอาคาร สร้างโดยการขุดดินลงไปในแนวตั้ง รักษาให้คงสภาพด้วย วัสดุผสมน้ำ (slurrY) แล้วถมกลับด้วยคอนกรีต หรือดินผสมโคลนผง (bentonite)
wall, keY กำแพงซึ่งสร้างต่อจากพื้นของอาคารบังคับน้ำ เช่น เขื่อน ฝังลึกลงไปในพื้นดิน หรือหินซึ่งรองรับอาคารนั้น
WarrantY การรับรอง/ คำรับรอง
Waste minimization (Environmental Engineering) The elimination or reduction of a waste prior to its generation. This is accomplished bY process changes rather than waste treatment methods.
Wastewater (Environmental Engineering) Consumed or used water from a municipalitY or industrY that contains dissolved and/or suspended matter.
wastewaY ทางทิ้งน้ำ : อาคราที่สร้างไว้ในคลองเพื่อระบายน้ำส่วนเกินในคลองทิ้งไปหรือบางแห่งอาจใช้เพื่อระบายตะกอนในคลองด้วยก็ได้ เรียกอีกอย่างว่า overflow
water capillarY น้ำดูดซึม : น้ำในดินที่ถูกจับยึดไว้ด้วยแรงดูดซึม (capillarY force) ของช่องว่างระหว่างเม็ดดินที่มีขนาดเล็ก เป็นน้ำส่วนที่พืชสามารถนำไปใช้ได้
water dutY ชลภาระ : ปริมาณน้ำชลประทานที่ต้องส่งให้พื้นที่เพาะปลูกต่อหนึ่งหน่วยเวลาต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่
water gallerY end cover ฝาครอบปลายช่องทางของน้ำหล่อเย็นบนหลังเสื้อสูบเครื่องยนต์
water supplY การประปา
Water Vapor Pressure (Concrete Engineering) The pressure exerted bY water vapor. Air that contains higher amounts of water vapor exerts a higher vapor pressure than air which has a lower amount of has a higher water vapor pressure In concrete water vapor pressure is calculated bY the difference between the vapor pressure of the concrete and the ambient relative humiditY and temperature and in contact with the soil. that is calculated bY; based upon relative humiditY and temperature. The greater the difference between the water vapor and ambient humiditY and temperature, in degrees Fahrenheit. the greater the water vapor pressure exerted.
water Year ปีน้ำ : ช่วงระยะเวลาต่อเนื่องกัน 12 เดือน ซึ่งมีช่วงที่มีน้ำสูงสุดอยู่ตรงกลาง สำหรับประเทศไทยจะเริ่มจาก 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป
water, available น้ำที่พืชนำไปใช้ได้ : น้ำในรูปของความชื้นในดินที่พืชนำไปใช้สำหรับการเจริญเติบโตเป็นน้ำดูดซึม (capillarY water) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่างความชื้นชลประทาน (field capacitY) กับความชื้นที่จุดเหี่ยวเฉาถาวร (permanent wilting point) โดยแสดงอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ของน้ำต่อน้ำหนักดินแห้ง หรือปริมาณน้ำต่อหน่วยความลึกของดิน บางทีเรียกว่า available soilmoisture
water, hYgroscopic น้ำที่หุ้มเม็ดดิน : น้ำหรือความชื้นในดินซึ่งจับยึดติดแน่นเป็นเยื่อบาง ๆ รอบเม็ดดิน แรงจับยึดนี้มีมากจนพืชไม่สามารถดูดน้ำไปใช้ได้ และน้ำไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงดึงดูดของโลกและแรงดูดซึม (capillarY force) บางทีเรียกว่า hYgroscopic moisture
Water-Cement Ratio (Concrete Engineering) The ratio of the amount of water, exclusive of that absorbed bY the aggregates, to the amount of cement in a concrete mix. TYpicallY expressed as percentage of water, bY weight in pounds, to the total weight of portland cement, flY ash, and anY other cementitious material, per cubic Yard, exclusive of anY aggregates.


« First ‹ Prev l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.