Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = K

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for K (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for K (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = K

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' K ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' K ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' K ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' K ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' K ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' K ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' K ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l Next › Last »  1933 results. 
 
BlacKing Hole (english) Irregular-shaped surface cavities in a casting containing carbonaceous matter. Caused by spilling off of the blacKing from the mold surface.
BlanK เหล็กโกลน [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; หน้าว่าง [การพิมพ์] ; ชิ้นไม้สำเร็จ [ป่าไม้]
BlanK 2 (english) A piece of stocK (also call a “slug” or “multiple”) from which a forging is to be made.
blanK booK สมุดเปล่า ๆ ที่ยังไม่ได้ขีดเขียนใด ๆ
blanK cut หน้ากระดาษว่างตอนท้ายบท ในหนังสือ
blanK wall กำแพงทึบ, กำแพงที่ไม่มีช่องหน้าต่างหรือประตู
blanKet chest ตู้ลึก มีฝาบานปิดเปิดด้านบน ยึดไว้ด้วยบานพับ บางทีมีลิ้นชักด้านล่าง 1 - 2 ลิ้นชัก
BlanKet Fidelity Bond หนังสือค้ำประกันความเสียหายต่อผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากการกระทำโดยทุจริตของผู้รับจ้าง
blanKet(1) วัสดุทึบน้ำที่ปูดาดทับผิวหน้าของวัสดุที่น้ำซึมผ่านได้
blanKet, clay การปูดาดด้วยดินเหนียวซึ่งเป็นวัสดุทึบน้ำทางด้านเหนือน้ำของอาคารชลประทานในแนวราบเพื่อเพิ่มทางเดินของน้ำใต้ฐานรากและลดแรงดันน้ำ เป็นการป้องกันอันตรายจาการไหลของน้ำ ใต้ฐานอาคาร
blanKet, upstream วัสดุทึบน้ำที่บูดาดทับผิวหน้าของเขื่อนดินด้านเหนือน้ำ เพื่อเพิ่มความต้านทานในการยอมให้น้ำซึมผ่านตัวเชื่อม
BlanKing (english) An early step in preparing flat-rolled steel for use by an end user. A blanK is a section of sheet that has the same outer dimensions as a specified part (such as a car door or hood) but that has not yet been stamped. Steel processors may offer blanKing for their customers to reduce their labor and transportation costs; excess steel can be trimmed prior to shipment.
Blast Cleaning (blasting) (english) A process for cleaning or finishing metal objects by use of an air jet or centrifugal wheel that propels abrasive particles (grit, sand, or shot) against the surfaces of the worKpiece at high velocity.
Blast Furnace (english) 1) A furnace in which solid fuel (limestone, coKe, iron ore) is combined with high-pressure, hot air blast (120,000 psi) to smelt ore in a continuous process (They are never stopped. They can be slowed down or idled). A Blast Furnace in the iron and steel industry is used to produce liquid iron.
Blast Furnace 2 (english) A vertical shaft type smelting furnace in which an air blast is used, usually hot, for producing pih iron. The furnace is continuous in operation using iron ore, coKe, and limestone as raw materials which are charged at the top while the molten iron and slag are collected at the bottom and are tapped out at intervals.
Blast Furnace Gas (english) By-product gas created by the iron maKing process which is used as fuel for the boilers.
Blast Furnace Slag (Concrete Engineering) A non-metallic waste product developed in the manufacture of pig iron, consisting basically of a mixture of lime, silica and alumina, the same oxides that maKe up portland cement, but not in the same proportions or forms. It is used both in the manufacture of portland blast furnace slag cement and as an aggregate for lightweight concrete.
Blasting (Blast Cleaning) (english) A process for cleaning or finishing metal objects by use of an air blast or centrifugal wheel that throws abrasive particles against the surface of the worK pieces. Small, irregular particles of steel or iron are used as the abrasive in grit blasting, and steel or iron balls in shot blasting.
Bleeder (english) A defect wherein a casting lacKs completeness due to moltn metal draining or leaKing out of some part of the mold cavity after pouraing has stopped.
bleeding braKe การไล่ลมหรืออากาศออกจากห้ามล้อรถ


« First ‹ Prev l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.