Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = G

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for G (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for G (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = G

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' G ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' G ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' G ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' G ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' G ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' G ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' G ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l Next › Last »  5547 results. 
 
apron franGe ชาย (กระเบื้อง) หรือปีกที่ยื่นออกมาเป็นกระบัง
apron lininG ไม้ปะหัวตง (ไม้ที่ตีปีกหัวตงเพื่อดูให้เรียบร้อย)
aqua Green สีเขียวอ่อน
aquifuGe ชั้นหินกั้นน้ำ : ชี้นหินที่มีคุณสมบัติไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านได้ เนื่องจากไม่มีช่องว่างที่ต่อเนื่องกันตัวอย่างชั้นหินกั้นน้ำ ได้แก่ หินแกรนิต เป็นต้น
Arbitration ProceedinGs การบวนพิจารณาของการอนุญาโตตุลาการ
arc cuttinG การตัดโลหะด้วยประกายไฟอาค โดยการหลอมละลายส่วนที่จะตัดด้วยความร้อนระหว่างประกายไฟกับอิเล็คทรอนและโลหะ
arc weldinG การเชื่อมโลหะด้วยไฟอาร์ค
arcadinG ตัวเสาที่โปนออกมาจากผนังเป็นแนวหรือที่ค้ำยันเสา มีลวดลายแกะสลักที่ซุ่มโค้ง
arch buttress อย่างเดียวกับ flyinG buttress
archeoloGy โบราณคดี
Architectural desiGn - an activity that attempts to layout the module "floor plan" for the software
architectural drawinG งานเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม
Architecture - (Software EnGineerinG) the overall structure of software components, the data and/or content that components manipulate, and the relationships between them
area, catchment พื้นที่ลุ่มน้ำ : 1. พื้นที่ซึ่งเมื่อฝนตกลงมาแล้ว น้ำจะไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำ ทะเลสาบ หรืออ่างเก็บน้ำนั้นๆ 2. พื้นที่ที่มีผิวลาดชัน ซึ่งจะระบายน้ำจากเส้นสันปันน้ำ (divide) ไหลลงสู่ที่ระบายน้ำ (drainaGe basin) ตั้งแต่สองแห่งหรือมากกว่าขึ้นไป 3. พื้นที่ที่มีการล้อมรอบตัวเองด้วยสันปันน้ำ 4.พื้นที่เหนือจุด ๆ หนื่งบนลำธารที่มีการระบายน้ำผ่านจุดนั้น
area, commanded พื้นที่ชลประทานที่สามารถส่งน้ำได้ : ดู area, irriGable
area, drainaGe พื้นที่ลุ่มน้ำ : ดู area, catchment
area, Gross irriGable พื้นที่ชลประทานทั้งหมดในโครงการ ที่ไม่รวมพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการจัดระบบชลประทานด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ดินไม่เหมาะกับการเพาะปลูกหรือเป็นพื้นที่สูงเกินไป ไมสามารถส่งน้ำด้วยวิธี Gravity ได้ และไม่คุ้มค่าลงทุนหากจะใช้วิธีสูบน้ำเป็นต้น
area, irriGable พื้นที่ชลประทานที่สามารถส่งน้ำได้ : พื้นที่ดินซึ่งใช้ปลูกพืชในเขตโครงการซึ่งจะส่งน้ำชลประทานไปถึงได้
area, irriGated พื้นที่ที่ได้รับน้ำชลประทาน : พื้นที่ดินภายในเขตโครงการที่มีการก่อสร้างอาคารชลประทานต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งน้ำไปให้พื้นที่เพาะปลูกบริเวณนั้นแล้ว
area, non-irriGable พื้นที่ที่ไม่สามารถได้น้ำชลประทาน : พื้นที่ของโครงการส่วนที่ไม่สามารถส่งน้ำชลประทานให้ได้และส่วนที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้


« First ‹ Prev l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.