Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = F

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for F (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for F (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = F

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' F ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' F ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' F ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' F ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' F ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' F ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' F ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l Next › Last »  3625 results. 
 
baFFle(1) แผงลดความเร็วกระแสน้ำ : ส่วนประกอบของอาคารสลายพลังน้ำแบบหนึ่ง ทำหน้าที่ปะทะน้ำ เพื่อลดความเร็วของกระแสน้ำ
Baghouse Filter (Environmental Engineering) A Fabric Filter device used to remove particulate air pollutants.
Bainite (english) A eutectoid transFormation product oF Ferrite and a Fine dispersion oF carbide, generally Formed at temperatures below 840 to 930 F (450 to 500 C): upper bainite is an aggregate containing parallel lath-shape units oF Ferrite, produces the so-called Feathery appearance in optical microscopy, and is Formed at temperatures above about 660 F (350 C); lower bainite consists oF individual plate-shape units and is Formed at temperatures below about 660 F (350 C). Also, a slender, needle-like (acicular) microstructure appearing in spring steel strip characterized by toughness and greater ductility than tempered Martensite. Bainite is a decomposition product oF Austenite best developed at interrupted holding temperatures below those Forming Fine pearlite and above those giving Martensite.
Bake Hardenable Steel (english) A cold-rolled, low-carbon sheet steel used For automotive body panel applications. Because oF the steel’s special processing, it has good stamping and strength characteristics and aFter paint is baked on, improved dent resistance.
Baked Core (english) A core which has been heated through suFFicient time and temperature to produce the desired physical properties attainable From its oxidizing or thermal-setting binders.
Baked Strength (english) Compressive, shear, tensile or transverse strength oF a mold sand mixture when baked at a temperature above 231 B0F (111 B0C) and then cooled to room temperature.
balance back Flow valve ลิ้นหรือสิ่งที่ทำเป็นกระบังป้องกันการไหลย้อนกลับ (ในท่อระบายน้ำ ฯลฯ)
Balanced Steel (english) Steels in which the deoxidisation is controlled to produce an intermediate structure between a rimmed and killed steel, Sometimes reFerred to as semi-killed steels, they possess uniForm properties throughout the ingot and amongst their applications are boiler plate and structural sections.
Ball Burnishing (english) A method oF obtaining a high luster on small parts by rotating them in a wooden-lined barrel with water, burnishing soap, and stainless steel shot.
ball Flower ลวดลายประดับชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นรูปกลมล้อมรอบด้วยดอกไม้สามกลีบ ซึ่งแต่ละกลีบจะมีลักษณะเหมือนถ้วย นิยมกันในศวรรษที่ 13 - 14
ball Foot ปลายขาตู้ หรือโต๊ะ ที่กลึงจนกลมเหมือนลูกบอล นิยมมากในปลายศตวรรษที่ 17
Ball Piston Pumps (english) The Ball Piston Pump is a very simple pump design. It has a rotor which revolves around an internal stator. The rotor has twelve cylinders machined out oF it, and each cylinder has a ball inside which can slide in and out oF the cylinder.
BALL VALVE (english) A valve that may be used to divert the Flow oF Fluid in a passage. Most normally conFigured in a two-way pattern that is either open or closed.
Balling Drum (english) A rotating drum that is used For adding moisture to the sinter mix in the Blast Furnace. Also, it enhances a balling action where the smaller sized materials adhere to larger materials.
balloon Frame โครงสร้างไม้แบบหนึ่ง ซึ่งใช้เคร่าผนังโครงยาวติดต่อถึงหลังคา
balsam Fir (ไม้) ไม้จำพวกสน Abies dalsamen ซึ่งให้ความเขียวสดตลอดปี ลำต้นมีความสูงถึง 40 ถึง 50 ฟิต เป็นไม้เปราะไม่ทน ในวงการค้าไม้มีความนิยมน้อย นอกจากจะใช้ทำต้นคริสมาสออกจำหน่ายในระยะเทศกาลตรุษฝรั่ง
Bamboo Grain Structure (english) A structure in wire or sheet in which the boundaries oF the grains tend to be aligned normal to the long axis and to extend completely through the thickness.
Band Dispenser (english) Device that holds that roll oF steel banding.
band oF reinForcement การเสริมเหล็กทางเดียว เรียงติดต่อกันเป็นพืดในพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ Flat slab
Band Saw Steel (Wood) (english) A hardened tempered bright polished high carbon cold rolled spring steel strip produced especially For use in the manuFacture oF band saws For sawing wood, non Ferrous metals, and plastics. Usually carries some nickel and with a Rockwell value oF approximately C40/45.


« First ‹ Prev l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.