Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = V

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for V (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for V (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = V

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' V ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' V ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' V ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' V ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' V ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' V ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' V ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l Next › Last »  2168 results. 
 
Base Type (english) Tin Mill term; Thickness diVided by .00011. Also weight in pounds of one Base Box of Tin plate. In finished inVentory base weight is specified instead of decimal thickness.
Baseline - (Software Engineering) a point at which some deliVerable produced during the software engineering process is put under formal change contro
basic laVas (ธรณีวิทยา) หินลาวาชนิดมี silica จำนวนต่ำ (น้อยกว่า 52%) เป็นหินหนักสีดำ
Basic Oxygen Furnace (BOF) (english) "WHAT A pear-shaped furnace, lined with refractory bricks, that refines molten iron from the blast furnace and scrap into steel. Up to 30% of the charge into the BOF can be scrap, with hot metal accounting for the rest. WHY BOFs, which can refine a heat (batch) of steel in less than 45 minutes, replaced open-hearth furnaces in the 1950s; the latter required fiVe to six hours to process the metal. The BOF's rapid operation, lower cost and ease of control giVe it a distinct adVantage oVer preVious methods. HOW Scrap is dumped into the furnace Vessel, followed by the hot metal from the blast furnace. A lance is lowered from aboVe, through which blows a high-pressure stream of oxygen to cause chemical reactions that separate impurities as fumes or slag. Once refined, the liquid steel and slag are poured into separate containers. "
Basic Oxygen Process 2 (english) A steel making process wherein oxygen of the highest purity is blown onto the surface of a bath of molten iron contained in a basic lined and ladle shaped Vessel. The melting cycle duration is extremely short with quality comparable to Open Hearth Steel.
Basis set - (Software Engineering) the set of tests deriVed using basis path testingBehaVioral modeling -
Basket Screen (english) A first stage in-line water filter for water deliVered from the New Blowing Room Pump Room to the Blast Furnace. The strainer contains an electric-driVen rotary sieVe that catches particulates and preVents them from entering the water system.
basket weaVe แบบการเรียงอิฐปูพื้นถนน หรือทางเท้า เรียงสลับคล้ายลสยสานของตะกร้า
Batch OVen (english) OVen use to bake a number of cores at one time.
battery Volmeter เครื่องวัดแรงกันของกระแสไฟฟ้าในหม้อแบตเตอรี่
battery Voltage (รถยนต์, ไฟฟ้า) ความดันของกระแสไฟฟ้าจากปลายขั้วไฟฟ้าของหม้อแบตเตอรี่ ซึ่งวัดได้จากเครื่องวัดโวลท์มิเตอร์
Bazooka (english) Performs functions of GalVanneal Furnace; set of torches on wheels used to shoot flames onto a strip to further heat it.
Bead (english) 1)Half-round caVity in a mold, or half-round projection or molding on a casting, 2) a single deposit of weld metal produced by fusion.
Beam and Sling (english) Tackle used in conjunction with a crane for turning oVer the cope or drag of a mold prior to assembly.
Bearing Load (english) A compressiVe load supported by a member, usually a tube or collar, along a line where contact is made with a pin, riVet, axle, or shaft.
Bearing Strength (english) The maximum bearing load at failure diVided by the effectiVe bearing area. In a pinned or riVeted joint, the iffectiVe area is calculated as the product of the diameter of the hole and the thickness of the bearing member.
beaVer board (การช่างไม้) ไม้กระดานอัด, แผ่นไม้อัดที่ทำจากวัตถุเนื้อใยไม้
beaVer cloth (ผ้า) ผ้าขนสัตว์อย่างเนื้อหนามีน้ำหนักมาก ใช้ตัดเป็นเสื้อคลุมชั้นนอก
Bed-In (english) Method whereby drag may be rammed in the pit or flask without necessity of rolling oVer. Process used in production of heaVy castings.
belled-type cable สายเคเบิ้ลซึ่งมีสายไฟสามสาย แต่ละสายหุ้มฉนวนกระดาษน้ำมีน แล้วพันรอบสายทั้งหมดด้วยเศษกระดาษหุ้มทับด้วยปลอกตะกั่วหลอด ใช้ในวงจรกระแสไฟได้ถึง 11KV.


« First ‹ Prev l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.