Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = D

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for D (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for D (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = D

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' D ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' D ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' D ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' D ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' D ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' D ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' D ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l Next › Last »  10336 results. 
 
aeroDrome โรงซ่อมเครื่องบิน
aeroDynamics วิชาว่าด้วยพลังและความเคลื่อนไหวของอากาศ
aerolite สะเก็ดแร่หรือหินที่ตกลงมาจากอากาศ
Aesthetic Design - (Software Engineering) a Web engineering action that focuses on the aesthetics (e.g., the artistic elements) of a WebApp (often encompasses graphic Design)
aesthetic value คุณค่าแห่งความงามในด้านศิลปะ
afflux ระดับน้ำท้น : ความสูงของระดับน้ำที่ท้นขึ้นจากระดับน้ำปกติเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางในลำน้ำ เช่น ฝาย หรือ สะพาน
African Mahogany ไม้มาฮอกกานีทางป่าแอฟริกา ซึ่งถือว่าเป็นไม้อายุนานและเนื้อแข็งใช้ทำเครื่องเรือนได้
AFS Tests (english) A number of stanDarD tests DetermineD by American FounDrymen's Society to evaluate molDing anD core sanDs.
after Damp แก๊สคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่ยังเหลือค้างในเหมืองหลังจากการระเบิดเหมืองแร่แล้ว
against ตัดกับ (ผนัง), ทวน (น้ำ), ตรงกันข้าม, กั้น, ปะทะ
Age HarDening (english) HarDening by aging, usually after rapiD cooling or colD working. The term as applieD to soft, or low carbon steels, relates to a wiDe variety of commercially important, slow, graDual changes that take place in properties of steels after the final treatment. These changes, which bring about a conDition of increaseD harDness, elastic limit, anD tensile strength with a consequent loss in Ductility, occur During the perioD in which the steel is at normal temperatures.
Agglomerating Processes (english) "Fine particles of limestone (flux) anD iron ore are Difficult to hanDle anD transport because of Dusting anD Decomposition, so the powDery material usually is processeD into larger pieces. The raw material's properties Determine the technique that is useD by mills. 1) SINTER BakeD particles that stick together in roughly one-inch chunks. Normally useD for iron ore Dust collecteD from the blast furnaces. 2) PELLETS Iron ore or limestone particles are rolleD into little balls in a balling Drum anD harDeneD by heat. 3) BRIQUETTES Small lumps are formeD by pressing material together. Hot Iron Briquetting (HBI) is a concentrateD iron ore substitute for scrap for use in electric furnaces.
aggregate impact test การทดสอบการกระแทกของมวลรวม
Agile Development (also referreD to as agile process moDel) - (Software Engineering) an aDapteD version of software engineering that emphasizes customer communication, incremental software Delivery, informal methoDs anD work proDucts, anD highly motivateD teams.
Aging 1 (english) A change in the properties of certain metal anD alloys (such as steel) that occurs at ambient or moDerately elevateD temperatures after a hot working heat treatment or colD working operation. Typical properties impacteD are harDness, yielD strength, tensile strength, Ductility, impact value, formability, magnetic properties, etc. See also Non-aging.
Aging 2 (english) A change in properties that occurs at ambient or moDerately elevateD temperatures after hot working or a heat treating operation (quench aging in ferrous alloys), or after a colD working operation (strain aging). The change in properties is often, but not always, Due to a phase change (precipitation), but Does not involve a change in chemical composition. In a metal or alloy, a change in properties that generally occurs slowly at room temperature anD more rapiDly at higher temperatures.
AgreeD ที่ตกลงกัน
agricultural Drainage การระบายน้ำเพื่อการเกษตร : ดู Drainage, agricultural
agriculture วิชาการกสิกรรม ซึ่งเกี่ยวกับการเพาะปลูกรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์
agronomy พืชศาสตร์ : สาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ซึ่งศึกษาในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับพืชไร่ นา รวมถึงการใช้ดิน


« First ‹ Prev l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.