Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = ควย

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for ควย (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for ควย (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = ควย

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' ควย ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' ควย ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' ควย ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' ควย ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' ควย ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' ควย ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' ควย ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 1 l 2 l Next › Last »  39 results. 
 
apark-plug electrodes ขั้วไฟจุดประกายบนหัวเทียน ภาษาข่างฟิตมักเรียกว่า "เขี้ยว" มีอยู่สองขั้วตั้งระยะให้กระแสไฟโดดข้ามถึงกันห่างพอสมควร
Compensable Injury การบาดเจ็บที่สมควรได้รับชดใช้
cropping calender ปฏิทินการปลูกพืช : การแสดงกำหนดเวลาการเพาะปลูก ซึ่งทำให้ทราบว่าเดือนไหนควรปลูกอะไร ตลอดจนจะเก็บเกี่ยวเมื่อใด
cutting oils น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรเป็นน้ำมันชนิดมีความข้นพอสมควรเป็นน้ำมันที่ใช้กันต่างแบบกับ cutting compaurd
daubing (โรงหล่อ) การตบแต่ง ฉาบหรือหยอดแกนหล่อภายหลังที่ให้ความร้อนพอสมควรแล้ว
dial switch (ไฟฟ้า) สวิทชไฟซึ่งมีคอนแท็คเรียงเป็นวงกลมระยะห่างกันพอสมควร คานสวิทชจะปิดเปิดโดยการเคลื่อนไปบนคอนแท็คดังกล่าว ปกติเรียกทับศัพท์ว่า ไดแอ็ลสวิทช
dissipation of energy (กลไก) ความหมดเปลืองพลังงานไปโดยไม่สมควร
electrical conductivity (EC) ความนำไฟฟ้า : การวัดค่าความเป็นสื่อไฟฟ้า ซึ่งจะบอกถึงความเข้มข้นของเกลือมีหน่วยวัด เป็นโมห์ต่อเซนติเมตร (mhos/cm.) เช่น น้ำสำหรับการชลประทานโดยทั่วไปแล้วควรมีค่าไม่เกิน 750 micro mhos/cm.
estuary ปากน้ำ ตอนที่น้ำจืด และน้ำเค็มมาจรดกัน
fat concrete คอนกรีตแก่ปูนซีเมนต์, คอนกรีตเค็ม
flooding (รถยนต์) น้ำมันท่วม, เกิดจากการสตาร์ทหรือติดเครื่องไม่สะดวกเท่าที่ควรจะเป็น
fuse ลวดตะกั่วที่ใช้กับไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระแสไฟช๊อด และถ้ากระแสมากเกินควร ลวดตะกั่วจะชิงละลายก่อน, ขนวนระเบิด, ละลาย, หลอม
hod ภาชนะใส่อิฐและปูน มีด้ามจับถือยาวพอควร
hot working steel เหล็กที่ใช้ในงานที่ร้อนจัด เป็นเหล็กที่มีทังสะเต็นอยู่ตั้งแต่ 5 ถึง 15 เปอรเซนต์ โครเมี่ยมพอสมควร และคารบอนปานกลาง เป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อน จึงนำมาใช้เครื่องมือที่ต้องผ่านความร้อนสูง
kill (การพิมพ์) ตัดออก, ระงับไม่พิมพ์ (เรื่องที่ตรวจแล้วไม่สมควรที่จะพิมพ์)
land, arable ที่ดินที่สามารถทำการเพาะปลูกได้ : ที่ดินที่มีเนื้อที่มากพอควร และสามารถใช้ในการเพาะปลูกได้ โดยให้ผลตอบแทนคุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลงทุนสร้างการชลประทานลงไป
misalignment of wheel (รถยนต์) ลักษณะไม่ตรงแนวเดียวกันของล้อ ทำให้ยากต่อการถือพวงมาลัยบังคับ ยิ่งกว่านั้นจะทำให้ยางสึกเร็ว ล้อหน้าจึงควรให้ได้รับการตรวจสอบ และตั้งศูนย์ใหม่อย่างน้อยสองปีละครั้ง
Motor Patrol หน่วยยานยนต์ของตำรวจที่ใช้จักรยานยนต์ออกไล่จับผู้ขับขี่รถเร็วเกินควร
muria น้ำเกลือ, น้ำเค็ม, น้ำทะเล
muriacity หินทะเล หรือหินน้ำเค็มซึ่งมีทั้งทรายและเกลือปนอยู่


« First ‹ Prev l 1 l 2 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.