ผลการค้นหาคำว่า = engineering
Printer Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้) 

engineering [N] วิศวกรรมศาสตร์
Related. การช่าง, วิศวกรรม