ผลการค้นหาคำว่า = V
Printer Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้) 

V [N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22
v [N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22
v [ABBR] ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very)