ผลการค้นหาคำว่า = P
Printer Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้) 

p [N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 16
p [ADJ] เกี่ยวกับอักษรตัว P หรือ p
p [ABBR] หน้าหนังสือ (คำย่อของ page)
P [ABBR] ตำรวจ (คำย่อของ police)