ผลการค้นหาคำว่า = O
Printer Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้) 

O [N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
o [N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15