ผลการค้นหาคำว่า = L
Printer Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้) 

L [ABBR] ความยาว (คำย่อของ length)
l [ABBR] ด้านซ้าย (คำย่อของ left)
L [ADJ] ที่อยู่ในลำดับที่ 12
L [N] พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
l [N] พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
l [ABBR] ลิตร (คำย่อของ liter)
l [ABBR] เส้นรุ้ง (คำย่อของ latitude)
L [ABBR] เส้นแวง (คำย่อของ longitude)