ผลการค้นหาคำว่า = K
Printer Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้) 

K [ABBR] คำย่อของหน่วยวัดซึ่งขึ้นต้นด้วยกิโล
K [ABBR] ตัวย่อขององศาเคลวิน
K [N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11
k [N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11
K [ABBR] สัญลักษณ์ของธาตุโปแตสเซียม
K [ABBR] หนึ่งพัน
Related. (มักใช้กับจำนวนเงิน)