ผลการค้นหาคำว่า = I
Printer Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้) 

I [PRON] คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1
Related. ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม
I [N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9
I [N] เสียงสระในภาษาอังกฤษ