ผลการค้นหาคำว่า = A
Printer Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้) 

a [DET] หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)
A [N] อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
a [N] อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
a [PRF] ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย
a [PRF] ของ
a [PRF] บน
a [PRF] จาก
a [PRF] ไปยัง
Related. ไปสู่
a [PRF] ออก
a [PRF] ไม่ (ย่อมาจาก an-)
Related. ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ